Marknadföring med hjälp av ett tryckeri

Om man inte syns så finns man heller inte. Så brukar det låta om man talar om marknadsföring för olika företag och det här är något som verkligen märks i Stockholm. Kort sagt; som företagare där måste man – oavsett vilken bransch man är verksam inom – sticka ut och skilja sig lite från sina konkurrenter. Hur man sedan gör detta är en annan sak och det definieras och avgörs helt av vilken bransch man tillhör, hur stor man är samt vilken typ av budget man har att röra sig med. Det finns ett värde för ett större företag att använda sig exempelvis av en större reklambyrå för sin verksamhet och detta då man de facto har råd med detta.

Vinn fler kunder med reklam

En massiv reklamkampanj i dags- och kvällstidningarna eller en rolig reklamfilm i TV kan ge väldigt mycket för ett större företag och är dessutom lite av ett måste. Som exempel på detta kan vi säga att det handlar om olika elektronikkedjor och hur man som privatperson uppfattar dessa. Som regel så väljer en privatperson nämligen ofta den som syns mest; man väljer bort den som inte har någon reklam och detta oavsett om denna kanske har bättre – och billigare produkter.

Den som syns vinner i längden

Detta alltså som ett exempel som fungerar lika bra om vi tar två stycken mindre företag istället. Vi kan säga att det här handlar om två stycken storleksmässigt likvärdiga snickare i Stockholm och hur deras marknadsföring kan se ut. Den ena snickaren väljer att lägga sin budget enbart på att förbättra företaget och investerar således i nya verktyg, en bättre bil och en bättre lokal att inhysa sina saker i. Marknadsföringen räknar han med att den kommer automatiskt och i form av mun-till-öra metoden. Det vill säga; kvaliteten på hans jobb kommer att betala sig i fler uppdrag.

Den andre snickaren däremot, han satsar hårt på marknadsföring och han gör detta med relativt begränsande medel. Det han räknar med är att kunderna kommer att se honom och därmed – vid behov – anlita honom.

Hans budget räcker till att besöka ett tryckeri i Stockholm samt en återkommande annons i lokaltidningen som finns där han jobbar. Det han gör hos ett tryckeri är att han trycker upp en massa föremål och saker som han därefter delar ut till vänner, bekanta och kunder. Det tryckeri han anlitat ordnar allt i från t-shirts, muggar, visitkort, muggar, och kepsar och man gör detta i en relativt stor mängd. För kostnaden hos detta tryckeri får alltså denne snickare i Stockholm en slags fysisk marknadsföring som tillsammans med annonsen i tidningen ska ge honom fler kunder.

Få fler kunder med trycksaker

Hur går det då? Jo, det är faktiskt så att snickaren i Stockholm som anlitat ett tryckeri och annonserat i tidningen kommer att få fler kunder än vad den som enbart litade på sitt goda rykte får. Det som gäller är alltså samma som för de stora elektronikkedjorna vi nämnde ovan.

Syns man inte så finns man inte. Skillnaden är bara var man syns och i vilken mängd. Ett större, nationellt företag kanske har råd med en reklambyrå medan en mindre lokal snickare får nöja sig med att anlita ett tryckeri.

19 Mar 2018