Misstänkt för ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet handlar i 90% av fallen om skattebrott eller bokföringsbrott, men det kan också handla om finansmarknadsbrott eller fiffel med EU-bidrag. Det är Ekobrottsmyndigheten som utreder ekonomisk brottslighet. Om du blir misstänkt för ett så kallat ekobrott kan du bli dömd till böter eller som högst 6 års fängelse, om brottet bedöms som grovt.

De allra flesta ekobrotten begås i samband med näringsverksamhet. Det handlar om fiffel med bokföringen, att man har underlåtit att bokföra inkomster eller på annat sätt manipulerat bokföringen för att undanhålla pengar. Skattebrotten handlar om olika sätt att slippa undan skatt, det kan gälla brister eller osanna uppgifter i deklarationen, eller att man helt enkelt inte lämnar in någon deklaration.

Om du blir misstänkt

Anmälningar om ekobrott kommer vanligtvis från Skatteverket, i samband med att de granskat en deklaration. Men anmälan kan också komma från en revisor som anställts för att gå igenom ett företags ekonomi. Finansinspektionen och kriminalunderrättelsetjänsten är två andra källor som förekommer.

Om Ekobrottsmyndigheten får in uppgifter om att du har begått ett skattebrott sätter de sig in i fallet och gör en bedömning om de ska inleda en förundersökning. Om beslut tas inleds en utredning där man tittar igenom din bokföring, deklaration och andra viktiga dokument och håller förhör med dig och andra som kan tänkas ha information om dig och ditt företag. Du är än så länge bara misstänkt för brott, inte dömd, och det är inte säkert att du har gjort något fel.

Du kan själv välja försvarsadvokat

Efter förundersökningen fattar åklagare ett beslut om åtal och ger i så fall in en stämningsansökan till tingsrätten, som sedan kallar till huvudförhandling, rättegång. I det här läget har du, om brottet anses kunna ge mer än sex månaders fängelse, rätt till en offentlig försvarare, en försvarsadvokat som utses av tingsrätten. Du har rätt att själv välja försvarsadvokat och om denne kan och accepterar ska rätten utse denna advokat.

Det är alltid bra att ha juridisk hjälp, och det bör vara en advokat med kunskap om ekonomi och som är specialiserad på ekobrott och skattebrott. Chansen är stor att advokaten kan hitta lämpliga strategier för ditt försvar och hjälpa dig förklara varför du handlat som du gjort. I bästa fall kan åtalet läggas ner, annars kan en advokat i alla fall hjälpa dig att se till att brottet anses som mindre allvarligt.

Om du blir dömd

Om du skulle bli dömd finns det tre kategorier av både bokföringsbrott och skattebrott. Om brottet anses lindrigt döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Ett normalt brott kan ge fängelse i högst två år, medan ett grovt brott alltid ger mellan 6 månaders och sex års fängelse.

Om du misstänker någon för ekonomisk brottslighet

Om du själv misstänker någon för ekonomisk brottslighet ska du anmäla detta till Ekobrottsmyndigheten via brev, e-mail eller telefon. Många tips om ekobrott kommer fårn just allmänheten eller fordringsägare. Om du misstänker att du utsatts för ett bedrägeri eller ett bedrägeriförsök är det dock inte Ekobrottsmyndigheten du ska vända dig till, utan då är det Polisen som gäller, och det är Polisen som utreder brottet och beslutar om förundersökning.

15 Sep 2019