Moderna skrivare ger företag ett mervärde

Man kan dra paralleller mellan en tvättstuga hos en vanlig BRF eller en Hyresgästförening och en motsvarande zon hos olika företag. Där tvättstugan ofta är ett konfliktfyllt område så är nämligen området där en skrivare motsvarande hos ett företag. Få tekniska saker för nämligen med sig lika mycket missnöje som en skrivare.

Det kan dels innebära köer - vem är det som skriver ut, varför går det inte fortare, vem står på tur? - och dels så kan det innebära det vanliga: att bläcker eller papperet är slut och att någon måste beställa nytt. Kort och gott - en skrivare är en absolut nödvändighet: men den kan också komma att innebära både irritation och uppblossande konflikter.

Därför bör man som företagare se över vilken typ av skrivare man har och göra en uppdatering i sin skrivarpark. Många skulle tjäna extremt mycket på att byta ut sin skrivare - både sett till den minskade friktionen mellan de anställda och sett till att arbetsgången blir bättre: något som i slutändan ger en effektivare verksamhet och mer nöjda kunder.

En multifunktionsskrivare har klara fördelar

Att välja en multifunktionsskrivare är sällan en dålig investering. Innan vi pekar på fördelarna med en sådan skrivare så bör vi dock peka på det uppenbara: att anpassa sin skrivare efter den egna verksamheten.

Har du ett mindre företag med några få anställda och där allt ni använder er skrivare till är att skriva ut offerter och fakturor - ja, då kan det mycket väl räcka med en “vanlig” skrivare i svartvitt. Tänk dock på att utvecklingen för dessa varit stor. Troligt är att den ni har - om den har några år på nacken - inte alls är lika välutvecklad och uppdaterad som en ny skrivare. Även för mindre företag så kan en uppdatering vara på sin plats - både sett till ökad effektivitet och sett till att de drar mindre energi, är lättare att använda och att de - framförallt - ger snabbare utskrifter. Det om det.

En multifunktionsskrivare är allt-i-ett. Ni får en skrivare (som klarar av alla typer av utskrifter och i ett högre tempo) som kan användas som kopiator. Många företag och framförallt myndigheter inom inom stat, kommun och landsting använder fortfarande en kopiator och får därmed också en tung, ytkrävande maskin som sällan fungera tillfredsställande och som dessutom lever om extremt mycket. En multifunktionsskrivare tar mindre plats, den är användarvänlig (alla funktioner förklaras ofta genom bilder) och den är extremt effektiv och energisparande.

Så här kan det se ut i praktiken

Ett exempel på hur en multifunktionsskrivare kan ge ert företag den där lilla udden på verksamheten: ni har en säljare som är ute på fältet och som via telefon får in en oväntad - och stor! - order. Detta sker på fredagen och denna order måste skrivas under och skickas in direkt för att den ska gälla under detta räkenskapsår. Säljaren i fråga sitter i bilen och måste således åka till kontoret, hämta orden och därefter åka till kund för en underskrift.

Det som sker är att han stannar bilen, plockar fram sin dator, färdigställer avtalet och kopplar upp sig mot er skrivare. Avtalet skrivs ut, häftas ihop automatiskt och då han åker förbi för att hämta så är allting klart. Han behöver bara åka till kunden och få en underskrift på det avtalet de slutit.

En multifunktionsskrivare går således att koppla upp mot olika enheter - mobil, padda och dator - hos varje enskild anställd och där man i och med detta också får en mer flexibel arbetsgång. Då du kommer till arbetet så har du skrivit ut viktiga saker från exempelvis tunnelbanan och kan direkt hugga in på det viktiga: att jobba.

10 Jul 2018