Mota tjuvar och installera säkerhetsdörrar i Stockholm

Inbrottstjuvar skall stoppas redan vid din dörr. Om brandrök eller brandgas uppstår i din trappuppgång, skall du ha installerat säkerhetsdörrar i Stockholm

En säkerhetsdörr är på många sätt ett effektivt sätt att förhindra inbrott. Den inbrottstjuv som varit verksam en längre tid har skaffat sig kunskap om säkerhetsdörrar. Han skyr dem som elden, eftersom ett försök att forcera dörren tar lång tid. Dessutom kan inbrottet inte ske ljudlöst och du eller någon granne kan hinna larma polis.

Ett inbrottsförsök är allvarligt nog, men ännu värre kan det vara om brand uppstår i din trappuppgång. En säkerhetsdörr är uppbyggd på sådant sätt att dörren skall förhindra att eld tränger in i din lägenhet. Säkerhetsdörrar är certifierade och klassade efter hur lång tid de kan stå emot ett brandförlopp. Du hinner larma brandkår så att elden kan släckas i tid.

Kontakta expert på säkerhetsdörrar i Stockholm

Säkerhetsdörrar är certifierade och klassade. Om du tänker installera säkerhetsdörrar i Stockholm, skall du låta en välrenommerad expert göra jobbet. Ett felaktigt montage kan annars leda till att säkerhetsdörren inte får den funktion du vill ha. Inte bara dörrens säkerhet, utan även dess stil, kan vara viktigt för dig. Oavsett åldern på fastigheten du bor i, skall säkerhetsdörren passa in och kanske inte sticka ut alltför mycket.

En säkerhetsdörr ger dig inte bara skydd mot inbrott eller brand. Brukar det lukta från matos i din trappuppgång? Med en säkerhetsdörr får du inte in sådana odörer i din bostad. Försäkringsbolag ser positivt på säkerhetsdörrar. I bästa fall kan du få lägre försäkringspremie, eftersom ditt försäkringsbolags risk för framtida utbetalningar av skadeersättningar minskar. Läs mer om fördelarna med säkerhetsdörrar här: säkerhetsdörrar-stockholm.se 

4 Sep 2022