Nå ut på den internationella marknaden med rätt kommunikation

För de många företag som satsar på att nå ut på den internationella marknaden finns det en enkel grundregel som bör tas i beaktande redan innan en lansering inleds; se till att allt PR- och kommunikationsmaterial, samt all övrig formell och informell kommunikation med internationella kontakter, sker på ett språkligt korrekt sätt och på det språk som dominerar den marknad där företaget vill etablera sig.

För många företag kan detta vara någonting som är svårt att klara av på egen hand. En professionell kommunikation med ett korrekt språkbruk på det för regionen ledande språk är dock guld värd i dagens konkurrensutsatta företagsmiljö och vi rekommenderar starkt att ni avsätter tid och pengar för att få detta att fungera bra.

global kommunikation

Detta är någonting som gäller för även enklare språk såsom engelska, franska och tyska. Även om företagets kommunikatörer känner att de behärskar dessa språk näst intill flytande kan det trots detta vara bra att ta in en kunnig översättningsbyrå som anpassar allt kommunikationsmaterial för den marknad som ni vill nå ut till på ett korrekt och språkvant sätt. Detta ger ett professionellt och pålitligt intryck och skapar en tillit mellan kund, samarbetspartner och företag.

Ett korrekt bemötande och en hög språklig nivå

Genom att anlita en översättningsbyrå med goda erfarenheter av att arbeta mot olika typer av marknader och kulturer får du ett skräddarsytt kommunikationsmaterial som sätter dig i ledande position i förhållande till dina konkurrenter. Den som slarvar med språk och nivå på såväl talad som skriven kommunikation kommer ofta att uppfattas som oseriös och opålitlig vilket inget företag som vill in på en ny marknad har råd med.

Det handlar i många fall inte bara om att behärska språket till fullo, det kan även handla om kulturella skillnader som bör tas i beaktande. Ju mer erfarenhet ett företag eller en kommunikatör har av olika nationella och ekonomiska kulturer, desto bättre förutsättningar har denna att lyckas med en lansering.

1 Aug 2017