När man har stor personal med nycklar

Har man många i sin personalstyrka, kan man behöva ett system för nycklar som är bra för alla. Som arbetsgivare och ägare av företaget kan man behöva se till så att företaget alltid vet vem som kommer och in och ut genom dörrarna. Om man vill veta att personalen kommer när de ska komma och inte går hem för tidigt, kan man bya ut de fysiska nycklarna och i stället införa ett elektroniskt lås med kort. När kortet dras, får du som arbetgivare information direkt när och vem det är som kommer in genom dörren och när och vem som går ut genom den. På så sätt har du bättre kontroll över vad de gör, hur och när de arbetar.

De elektriska låssystemen mer pålitliga

På många sätt är de elektriska låssystemen mycket mer pålitliga än andra låssystem. Skulle någon till exempel tappa bort sin nyckel – det händer alla – då kan du snabbt och säkert låsa det kortet så att ingen kan ta sig in genom företagets dörrar med den borttappade nyckeln. För den som ska administrera korten mot ellåssystemet är det enkelt då man inte behöver finnas på plats för att kunna hantera det. Huvudsaken är att man har en internetuppkoppling. Och är det dags att skaffa sig en ny nyckel, är det bara att programmera in nödvändliga funktioner på ett kort. Ett låskort kan man fövara bland en massa andra kort och det är inte lätt att se att kortet är en nyckel egentligen. Något som gör att det är lättare att dölja än om man har nycklar som ligger i väskan och det är lätt att stjäla dem.

Enkelt lägga på och ta bort information

Det är även lätt att lägga på olika informationsinhämtningar. Det kan man lägga på eftrerhand, vilka funktioner och vilken information som korten ska hämta in varje gång som det används. Dessutom kan korten lägga in till funktioner, som att larma av och på varje gång som någon av dem använder kortet till och från jobbet. Man kan knyta till att tända och släcka lampor på kontoret och många andra funktioner. Andra lås har andra funktioner, som till exempel; man kan även lägga på andra funktioner på sina lås, som larm till exempel. Slutar någon på företaget behöver man inte återfå nycklarna (kortet) utan tillträde till kontoret kan enkelt tas ur när den personen slutar. Läs mer här om olika säkra nycklar och låssystem och om en låssmed på Kungsholmen dä du kan hitta dem på: https://www.låssmedkungsholmen.nu.

7 May 2019