Nu måste företag registrera LEI

Från och med i början januari 2018 gäller en ny regel som framförallt påverkar företag som handlar med värdepapper. Enligt denna regel ska ” fysiska eller juridiska personer som utför transaktioner” (FI) kunna identifieras via en LEI kod.

Registrering

Att registrera LEI är relativt enkelt och kan ske via LOU (Local Operating Units). Det är externa webtjänster som har fått ett godkännande av LEI ROC att utfärda dessa nummer.

På deras hemsidor framgår det vilken information som behöver bifogas i ansökan samt hur betalning sedan genomförs. Först kommer registreringsavgiften. Därutöver kommer sedan en årlig avgift som är 2/3 av det man betalade i registreringavgift. Hur denna summa ska betalas framgår också tydligt vid registrering.

Väntetid

I regel kan man förvänta sig en handläggningstid på 5-7 dagar. När lagen började gälla blev däremot handläggningstiden betydligt längre. Detta med tanke på det stora tryck av ansökningar som kom in direkt när ansökan kunde ske.

Att äga värdepapper innebär inte att man måste ha kod. Det är för att kunna genomföra en transaktion som koden krävs och därmed finns inte någon brådska att skaffa koden om man inte förväntas genomföra transaktioner inom en snar framtid.

Undantag för Enskild Firma

De som har Enskild Firma behöver inte i grunden ha LEI. Ägs värdepapper inom företaget behöver ingen ansökan ske och handeln kan pågå som tidigare. Det finns däremot ett tillfälle då detta behövs. Om handel, inom en Enskild Firma, sker med derivatinstrument så måsta man registrera LEI. Detta är däremot inte något nytt från 2018 utan en regel som redan infördes för ett par år sedan. Detsamma gäller för andra företagsformer.

För de med Enskild Firma sker alltså inte någon förändring medan det för övriga företagsformer innebär att man måste registrera LEI för att kunna handla med värdepapper.

Registrering enbart behov vid handel

En missuppfattning är att man snabbt måste registrera LEI om man driver ett företag som har värdepapper. Så är det däremot inte. LEI behövs enbart när handel genomförs eftersom denna kod identifierar de som är en del av handeln. Därmed går det att vänta med registrering till man bestämmer sig för att köpa eller sälja värdepapper. Man får däremot räkna med att det tar ungefär en arbetsvecka innan koden är klar och handel därmed kan bedrivas.  

Genom att vänta med registrering undviker man att betala den årliga förnyelseavgiften de år som inte handel genomförs.

4 May 2018