Organisationen som en levande organism

Varje organisation bör ses som en levande, stor och känslig organism. Den behöver bland annat vårdas, utvecklas, hållas samman och motiveras för att kunna fungera så bra som möjligt.

Att se en organisation som en levande organism är utan tvekan något relativt nytt. Det är långt ifrån alla som har det synsättet men hur än man ser på ett företag så bör man konstatera att dess framgångar beror helt och hållet på människorna som jobbar där. Därför kan en organisation ses som en levande organism vars största behov är att vårdas och utvecklas. Vems är ansvaret för det? Vanligtvis, är det ledningsgruppen som bör se till att alla i ett företag eller en organisation trivs och bidrar på ett effektivt sätt till bra resultat och trivsel. Nästa fråga är hur kan en ledningsgrupp få de rätta kunskaperna för att hålla en sådan utveckling på den nödvändiga nivån? Svaret om än svårt, känns ganska självklart. Genom en utbildning, så klart.

Att vårda en organisation

Idag har de flesta svenska organisationer en välvald och kunnig ledningsgrupp. Oftast tar dock inte deltagarna ett gemensamt ansvar för verksamheten utan snarare koncentrerar sig på det egna ansvarsområdet. Det är inte speciellt konstigt med tanke på att de måste visa direkt mätbara resultat inom sin specifika avdelning. För att vårda en organisation och se till att den fungerar bra bör dock ledningsgruppen utbildas till att bli ett konstruktivt team där alla deltagare har ett helhetsperspektiv. Perspektivet ska gälla hela organisationen utan att bevaka särintressen. Ledningsgruppen bör fokuseras mer på strategiska frågor och spendera mindre tid på operativa verksamheten. Tanken är att skapa en stabil och bra kultur och förståelse för organisationen, en förståelse som sprids från toppnivå ner till alla medarbetare.

Att utveckla ledningsgruppen på ett sätt som gynnar hela företaget kräver tid och resurser och kan ses som en långvarig investering.

Effektiv utbildning leder till bra utveckling

Syftet med en utbildning är en effektiv ledningsgruppsutveckling vars främsta mål är att underlätta arbetet, skapa ett gynnsamt arbetsklimat och därmed även tillfredsställande resultat. Sådana typer av utbildningar vänder sig oftast till företagsledare som redan befinner sig eller ska bilda ledningsgrupper. Idén är att ledningsgruppen ska kunna tänka gemensamt och utveckla helhetsmässiga mål och metoder som gynnar hela organisationen. De ska kunna skapa en bra teamkänsla, motivera sina medarbetare och leda företaget i rätt riktning. Det önskade resultatet är en frisk organisation där alla trivs i och jobbar mot samma mål.

10 Apr 2020