Ovanliga knep för att förbättra din presentationsteknik

Ska du hålla ett föredrag? Eller vill du bara vara mer förberedd i allmänhet, genom att öva upp din presentationsteknik? Att ha en god presentationsteknik kan komma väl till hands i många sammanhang, inte minst på arbetsplatsen. Det kan ibland krävas att man presenterar sig själv, en idé eller ett argument på ett övertygande sätt. För lite längre tal finns det en del retoriska knep att använda sig av. Till exempel: 

Gör en längre paus

Om du talar inför en större grupp människor kan det vara svårt att fånga uppmärksamheten hos alla åhörare. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda sig av pauser – även om det kan tyckas vara något motsägelsefullt. En talare som inte har särskilt gott självförtroende kommer att skynda sig med att bryta tystnaden. Att du kan låta det vara tyst i ett antal sekunder visar tecken på självsäkerhet. 

 

Det gäller dock att inte ta för korta pauser. Gör du det, kommer publiken snarare tro att du har tappat bort dig. Låt det vara tyst i minst 5 sekunder innan du återgår till presentationen. På så vis säkerställer du att publiken förstår att pausen togs med intention. 

Ställ svåra frågor – som inte ens du själv kan svara på

Det är inte ovanligt att man vill förbättra sin presentationsteknik genom att engagera publiken, i många fall genom att ställa en fråga. I många fall är frågan alldeles för enkelt ställd, vilket gör att det känns lite krystat. 

 

Snarare är det bättre att fråga publiken något som de inte kan svara på – och som du inte heller vet svaret till. Sedan kan du förklara varför du inte kan svara på det, och prata om det som du vet i frågan. Många framstår gärna som att de har svaret till allt – att inte ha det kan dock vara en fördel. 

Gör något oväntat

Visst, grafer och diagram kan vara mycket hjälpsamma redskap när du behöver få fram en poäng. Samtidigt är det något som knappast gör ett större intryck hos majoriteten av lyssnarna. Många förbättrar sin presentationsteknik genom att göra något oväntat. Till exempel kan det vara intressant fakta som ingen vet om, eller visuella hjälpmedel som sticker ut. Även om det givetvis är innehållet i det du säger som är avgörande, kan det visuella eller spektakulära ge dig lite hjälp på traven. Med det sagt är det givetvis ingen ursäkt för att tumma på innehållet. Läs mer om fler knep som kan vara bra att ha i presentationsteknik på: http://www.presentationsteknik.net.

19 May 2018