Rätt kabelmärkning gör skillnad för ert företag

I en tid då vi använder oss av mer teknik så blir vi också mer utsatta och exponerade för risker. Företag idag tar i många fall saker och ting för givet. Man räknar med att all teknik ska fungera och vid händelse av avbrott så drabbas man av panik. Vad händer om internet slutar fungera på ert kontor - hur löser ni problemet om det handlar om att olika kablar är kopplade på fel sätt?

Det handlar i många fall om både långa och därigenom kostsamma avbrott i en arbetsdag. Ingen kan arbeta normalt och det kostar pengar för varje sekund som passerar. Få har koll på hur en installation skett och få företag har tekniker internt. Det leder till problem. Varje driftstopp skapar frustration och då lösningen sällan heller är speciellt enkel så tar man onödiga risker. Tekniska saker är känsliga, men det handlar även om hur man hanterar alla kablar i samband med en installation.

Dit vi vill komma är att många företag låter exempelvis sina anställda sköta om installationerna på egen hand. Varje given plats har därigenom också en stor härva av kablar och i samband med ett stopp så måste dessa redas ut.

Kabelmärkning underlättar vid driftstopp

Vilken kabel hör till vilken dator och vilken dator är inkopplad var? Den smidiga och enkla lösningen är att investera i en maskin för kabelmärkning och använda denna i samband med varje installation. Kabelmärkning kan ske genom exempelvis färgkodning eller där man använder sig av symboler - dagens maskiner har ofta symbolbibliotek som kraftigt underlättar och förenklar både en installation och en felsökning.

Använder man sig av kabelmärkning initialt så blir resan i samband med problem inte fullt lika kostsam och tidskrävande. Visst, det kanske tar några extra sekunder att märka ut varje kabel i samband med en installation - men det är en absolut nödvändighet som kommer att spara extremt mycket tid vid en driftstörning. Kallar ni in en extern tekniker så kommer dennes arbete att bli väldigt mycket effektivare om varje kabel har en märkning. Det är något som ni sparar pengar på i slutändan.

Rådfråga om kabelmärkning innan inköp

Man ska emellertid även vara medveten om vikten av att välja rätt apparat för kabelmärkning. Det viktiga är att märkningen sitter kvar över en längre tid och att det fortfarande - efter flera år - går att avläsa symbolen eller texten. Att välja symboler för telefoni, internet, kommunikation och data gör skillnad - men det krävs även att symbolerna i fråga syns då det verkligen gäller.

Ett tips är att välja kabelmärkning utifrån den miljö det handlar om. Det finns speciella krav på hur märkningen ska ske i exempelvis serverhallar och hur de ska vara om det handlar om en utomhusmiljö. Rådfråga alltid återförsäljaren innan!

18 Feb 2020