Redovisningsbyråer i Stockholms olika kommuner

Behöver du en redovisningsbyrå? Oavsett om du bor i Haninge, Solna eller på Södermalm är det enkelt att hitta. En fördel med det breda utbudet av redovisningsbyråer som går att finna i Stockholm, är att du enkelt kan jämföra olika priser och tjänster. Det här är en fördel som finns i storstäder generellt, och kan naturligtvis appliceras på fler verksamheter än redovisningsbyråer. Här använder vi oss av en populär karttjänst, som normalt är duktig på att visa upp de företag som finns inom ett angivet område. Det är dock långt ifrån säkert att alla redovisningsbyråer dyker upp i den här tjänsten. Ändock bör utbudet som visas i karttjänsten säga en hel del om hur utbudet är att förvänta sig på riktigt.

Haninge

I Haninge finns fyra redovisningsbyråer att välja mellan. Enligt karttjänstens beskrivningar sysslar två av dem med ”bokföringstjänster” och resterande två med ”ekonomisk rådgivning”. Löpande bokföring är givetvis en del av en redovisning, men begreppet innefattar fler jobb än så (till exempel bokslut och deklarationer). En snabb titt på företagens hemsidor visar att de även erbjuder dessa tjänster, och inte bara bokföring. En av redovisningsbyråerna i Haninge utmärker sig genom att ha särskilt många goda recensioner i karttjänsten. Visserligen är det bara nio stycken, vilket egentligen är för lite för att dra några större slutsatser av, eftersom tunna underlag är lättare att manipulera.

Solna

I Solna finns runt 15 redovisningsbyråer enligt karttjänsten, vilket är betydligt fler än i Haninge. Ännu större blir skillnaderna när man tar hänsyn till de olika kommunernas invånarantal. I Haninge bor det ca 85 000 människor – och i Solna ca 70 000. Exakt vad som gör att Solna har många fler redovisningsbyråer per invånare än Haninge är svårt att spekulera i på rak arm, men en faktor kan vara läget. I vissa delar av Solna är du bara några minuter från innerstaden, medan Haninge, i jämförelse, ligger långt söderut.

Östermalm

I Östermalm finns, precis som i Solna, ungefär 15 redovisningsbyråer som är registrerade hos karttjänsten. Invånarantalet är ungefär detsamma som i Solna (73 000), och även här finns det alltså betydligt fler byråer än i Haninge – och inte bara i totala siffror. När man tar hänsyn till befolkningsmängderna blir skillnaderna ännu större eftersom Haninge, som ovan nämnt, har fler invånare än både Östermalm och Solna. Östermalm är en relativt liten yta, så rent geografiskt ligger byråerna nära varandra.

25 Mar 2018