Rekrytera rätt kompetens

Att matcha uppdrag och kompetens är en konst som kräver fingertoppskänsla och expertis. Att anlita en rekryteringsfirma kan vara en lösning och ett lätt sätt att göra en svår uppgift enkel.

Kuggarna i maskineriet måste passa varandra perfekt för att maskinen ska kunna prestera på topp. I en organisation handlar det om att ha rätt person på rätt plats om allt ska fungera smidigt och bra. Helst ska personen också finnas på plats i rätt tid. Det är inte alltid lätt att sköta den saken inom det egna företaget. Då kan det vara bra att ta hjälp utifrån, att anlita en rekryteringsfirma. De är experter på att ta reda på vad behovet är och vilken kompetens som behövs för att tillfredsställa behovet. Hos dem finns i de flesta fall även ett utvecklat kontaktnät där de kan vaska fram de kompetenser som behövs för att företaget i fråga ska hitta rätt.

Hitta rätt kompetens

Det är inte alltid så lätt att veta vad man letar efter. Oftast krävs en ingående analys innan man vet vad man letar efter. Det handlar om att ta reda på vart företaget är på väg, vilken riktning företaget strävar emot och vad som behövs för att nå dit. När man väl har tagit reda på vilken kompetens man letar efter tar det stora arbetet vid. Att hitta den eller de som har de kunskaper och de egenskaper som man söker. En rekryteringsfirma kan i det här fallet vara som ett stort filter som sållar fram de kandidater som är lämpliga. Rekryteringsprocessen snabbas upp och rätt människa kan hamna på rätt plats i rätt tid.

Vilken kompetens är den rätta?

Ja, vad är det man egentligen letar efter? Är det en bra ledare som snabbt kan fatta stora beslut? Eller är det en knivskarp specialist, en expert på ett smalt område där kunskap fattas? Tar man bara reda på vilka behov som behöver uppfyllas för att nå fram till de uppsatta målen så har man ofta svaret på den frågan. Det kan dessutom vara fråga om snabba förändringar på grund av en föränderlig omvärld, där man inte har tid för långsamma funderingar och långdragna analyser. Även i såna här fall kan en interim rekrytering vara till hjälp. De kan snabbt uppfylla ett kompetensbehov som uppstår med kort varsel, oavsett om behovet är för en längre eller en kortare tid. De är kort sagt experter på att hitta rätt kompetens till rätt plats i rätt tid.

17 Apr 2020