Rusta och matcha för ett jobb

Det är roligt att hitta ett jobb, speciellt för dem som är långt från arbetsmarknaden. Rusta och matcha ger en chans till självförsörjning och tillhörighet.

Många vill arbeta, men efter att ha fått nej på ett antal platsansökningar är det lätt att bara ge upp. Nu anlitar Arbetsförmedlingen skickliga konsulter för att hjälpa arbetssökande. De visar hur man söker jobb, hur man skriver en bra ansökan, och de kan coacha till utbildningar och sysselsättning.

Arbetsförmedlingen ska tillsammans med leverantörer av rusta och matcha få folk ut på arbetsmarknaden. Alla kan bidra med något, och det är roligt att få ett jobb, om det så bara är en halvtidstjänst eller en praktikplats. Rusta och matcha är en bra tjänst som tar tillvara på personliga kvaliteter.

Klara anställningsintervjun med Rusta och matcha

För alla som är socialt osäkra när det gäller att gå på en anställningsintervju finns det stöd och hjälp att få. Konsulten berättar mer om hur man beter sig och hur man gör ett gott intryck. Man behöver inte ha ett strålande självförtroende, för det kan också verka överdrivet. Det är däremot viktigt att framhålla att man är punktlig och verkligen vill arbeta.

Tanken är att konsulten ska ha nära kontakt med arbetsgivare på orten och fånga upp signaler när någon behöver anställa mer folk. Kanske finns det någon som med hjälp av rusta och matcha kan passa för en praktikplats eller ett fast jobb. Det kan också behövas mer utbildning och kurser, och det kan konsulten också tipsa om. Därför kan en leverantör av rusta och matcha vara till stora fördelar. 

14 Jun 2022