Så gör du en konkursansökan

En konkursansökan är ofta förknippad med skamkänslor eller känslor av misslyckande för den som äger bolaget. Så behöver dock inte alltid vara fallet. Ibland kan det helt enkelt vara så att verksamheten inte längre fyller ett behov och en plats på marknaden – i sådana lägen kan till exempel en ny verksamhet startas. Att ansöka om konkurs är relativt enkelt och görs genom tingsrätten. 

man orolig för ekonomi

Vad ska finnas med?

Det behövs ingen särskild blankett för en konkursansökan. Det som bland annat är viktigt är att din underskrift finns med på pappret, alternativt underskriften från den som företräder dig eller ditt bolag. I det fall ett ombud företräder dig i din ansökan skall dennes telefonnummer, postadress samt för- och efternamn finnas med. Därtill ska en fullmakt, i original, bifogas. 

I ansökningen ska man ange att man är på så kallat obestånd, vilket innebär att man inte har möjlighet att betala av sina skulder. Vidare ser tingsrätten gärna att man skickar med en förteckning över vilka skulder och tillgångar bolaget har och om man har några anställda. En egen ansökan om konkurs kommer inte med några avgifter. 

Fysisk eller juridisk person?

Gäller ansökan en fysisk person (enskild firma exempelvis), skall ett hemortsbehov skickas med i ansökningen. Det här kan enklast beställas från Skatteverkets hemsida, men det går också bra att beställa via telefon. Gå bara in på deras hemsida för att kontaktuppgifterna. 

Om ansökan istället gäller en fysisk person, till exempel ett AB eller HB, skall ett registreringsbevis skickas med. Viktigt är att beviset inte är äldre än en månad. Enklast är att beställa det här från Bolagsverket. Beställer man det genom appen kommer det utan avgift. Ett elektroniskt bevis kostar 75 kronor, medan ett bevis på papper kostar 200 kronor och betalas på faktura. 

Konkurs mot gäldenär

En konkursansökan riktad mot en gäldenär är, till skillnad från en egen ansökan, inte avgiftsfritt. Närmare bestämt är det 2 800 kronor som ska betalas till tingsrätten för att ansökan ska behandlas. Betalningen sker genom deras egen betaltjänst, som är lättnavigerad. Välj bara att inbetalningen avser Konkurs- och företagsrekonstruktion så kommer beloppet att fyllas i automatiskt. 

Inte heller här behövs någon särskild blankett för konkursansökan. Processen är i stort sett densamma som när en egen konkursansökan skickas in, men med vissa förklarliga skillnader. Här ska ansökan innehålla uppgifter om såväl ditt som gäldenärens organisationsnummer/personnummer, postadress, telefonnummer samt för- och efternamn. Även här gäller att ett eventuellt ombuds uppgifter skall finnas med i ansökan. 

Vidare ska uppgift finnas med om att gäldenären ska försättas i konkurs och vilka skulder (och ev. övriga omständigheter) som begäran grundar sig på. 

Råd för att hantera en konkurs

Om du skickar in en egen konkursansökan kan det kännas tungt. Det finns ett par råd som de flesta rekommenderar att man tar till sig. Till exempel: 

  • Acceptera att det känns tungt och våga släppa fram känslorna.
  • Vid behov bör du prata med någon som kan stödja dig.
  • Inse att en konkurs ibland är det bästa alternativet, och att det kan vara naturligt att så sker. Det kan innebära början på till exempel en ny verksamhet. 
22 Jul 2018