Så ska din chef vara

Hur blir man en bra ledare? Hur blir man en stor entreprenör och företagsledare? De flesta som har sett it-företagen växa upp och dö, medan andra har stannat kvar vet att i de fall företagen har vuxit och inte sett ett fall efter sin uppgång har förmågan att tänka i ekonomiska termer, gjort att de stannat kvar. En entreprenör må vara nog så entreprenörs och innovativ för att starta ett företag, men samma person måste ha förmågan att tänka ekonomiskt för att bli framgångsrik. Och med ekonomisk, menar vi inte att vara snål, eller vara rädd för utgifter, ibland kan det vara bäst att vara tvärtom. En framgångsrik företagsledare måste veta vad kunderna vill ha, veta vad det egna företaget bör leverera och vet hur viktigt det är att företaget alltid kan sälja. Den som inte förstår vikten av att sälja, blir inte långvarig, hur bra teknik hen än utvecklar.

En ledare som har rätt kunskaper är en ledare för ett bra och välfungerande företag. Kunskap är a och o för att en hel organisation ska fungera och kunna gå framåt. De flesta som är ledare av naturen och ohejdad vana är sällan medvetna om att det i deras ledarskap ingår en hel del analyser som de gör till vardags. Och en av de egenskaperna är de analyserar medarbetarnas psyken så gott som hela tiden. Här kommer vi att beskriva några ledarskapstyper:

1. Couchen

Couchen är en ledare som mest är positiv. Hen peppar sina medarbetare. Hen ser dem och gör dem på gott humör. Det är en ledare som sällan talar om vilka fel som begås eller kritiserar sina medarbetare. I stället uppmuntrar hen sin grupp som hen ska leda. 

Positivt: Couchen får alla i gruppen på gott humör. De trivs väldigt bra på jobbet och kommer glad tillbaka. Couchen är positivisten själv och blir omtyckt.

Negativt: Det blir sällan så mycket gjort. Couchen uppmuntrar ju bara och kräver lite tillbaka. En couch bestämmer inte över sina anställda, utan hoppas på att de av sig själva ska lyssna på hens råd och göra rätt.

2. Diktatorn

Diktatorn är en dålig ledare, eftersom hen styr sitt företag med rädsla och har svårt för att lyssna på andra. Diktatorn gillar allra mest sin egen röst och struntar i andra. En ledare som är som diktatorn får sällan konstruktiv kritik, och omgärdas mest av en massa ja-sägare, som inte vågar säga något som diktatorn kan uppfatta som negativ kritik.

Positivt: Diktatorn får mycket gjort. Alla diktatorns medarbetare arbetar hårt, mest för att de är rädda för reprimander och utskällningar av diktatorn.

Negativt: Diktatorn går alltid miste om nyheter som är viktig och som skulle kunna förbättra den egna organisationen. Alla känner någon diktator från något företag eftersom diktatorn mycket gärna vill bestämma över folk.

3. Den rädda och fega ledaren

De flesta har säkerligen träffat den fega och rädda ledaren. Det är ofta någon som har blivit tillförordnad VD, eller rektor och som egentligen inte vill arbeta som ledare. Dessa ledare känner sig osäkra på sin ledarroll och hur hen ska agera.

Positivt: Ingen är rädd för ledaren, alltså kommer de flesta väl överens med den fege ledaren. Man blir gärna kompis med hen för då får man vissa fördelar med att stå på god fot med ledaren.

Negativt: De flesta kan bli frustrerad av den fege ledaren för hen vågar heller inte säga till om någonting inte fungerar. Ledaren vågar sällan stå upp och ta nödvändiga men tuffa beslut som inte alla gillar men som skulle göra att resten av gruppen skulle kunna må bra av.

4. Den duktiga ledaren

De flesta har säkerligen någon gång i sitt liv råkat ut för den ledare som är duktig. Det är någon som både vågar fatta impopulära men nödvändiga beslut samtidigt som hen bryr sig om sin grupp. Det är varken couchen som bara kommer med positiva tillrop och som tycker att alla förslag låter bra, det är heller inte diktatorn som alla är rädda för utan någon som får de andra att arbeta bra.

Positivt: Det positiva med en duktig ledare är det blir många saker gjorda. Arbetet flyter på och medarbetarna märker att saker och ting går framåt, för att deras företagsledare är duktig.

Negativt: Den duktiga företagsledaren går ofta in i väggen. Hen blir långtidssjukskriven för att hen är så ”duktig” hela tiden. Den duktiga ledaren har svårt att delegera.

Det bästa vore ju om man kunde fylla en företagsledare med alla dessa egenskaper och skaka om. En blandning av ledare som både är respektingivande så att de som arbetar ser till att ta fram det mesta ur sig själva, samtidigt som de trivs på jobbet för att företagsledare är uppmuntrande och positiv, men som samtidigt delegerar och involverar gruppen i att det blir resultat. Det är ju faktiskt möjligt företaget ser till att utbilda sin chef.

14 Mar 2018