Så skapar du ett bättre arbetsförhållande med arbetstagare

Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras via arbetsrätten och den finns till för att skydda den anställde och reglerar anställningsfrågor. Ta hjälp av en kunnig advokat.

För att du som anställd ska ha en trygg anställning på din arbetsplats finns i sveriges lag en del som kallas arbetsrätt. Den reglerar villkoren för din anställning och omfattar till exempel anställningsavtal, din arbetstid, din trygghet på arbetsplatsen, rätten till raster, semester, föräldraledighet och mycket mer. Om konflikter uppstår på en arbetsplats finns arbetsrätten att luta sig mot och det kan vara aktuellt att ta hjälp av advokat för att tolka vem som har rätt i olika frågor. Advokaten kan antingen representera medarbetaren eller arbetsgivaren. Arbetsrätten är ett viktigt och komplicerat område och denna typ av ärenden slutar ofta i domstolsavgöranden. Det kan röra enskilda fall eller fall där arbetsgivare och fackförbund ställs mot varandra.

Individuell och kollektiv arbetsrätt

Det finns olika typer av lagar inom arbetsrätten - för dig som individ och för hela kollektivet. De lagar som gäller dig som individ är arbetsmiljölagen och arbetstidslagen men även diskrimineringslagen och den så kallade LAS (lagen om anställningsskydd). I dessa lagar är syftet att den anställde ska jobba i en god arbetsmiljö och inte utsättas för risk till skador eller att hen ska jobba mer än vad som är skrivet i anställningsavtalet. Diskrimineringslagen handlar om att alla ska ha samma rättigheter oavsett kön, härkomst, sexuell läggning och så vidare. LAS känner de flesta till och är den lag som hanterar anställningsform och uppsägningstider med mer. De kollektiva lagarna är medbestämmandelagen och förtroendemannalagen och omfattar regler kring hur kollektivavtal tas fram och regler kring fackombud på arbetsplatserna och deras tid i fackliga uppdrag med mer.

Företagsklimatet i dagens Sverige

När produktivitetskraven ökar i företagen ställs allt högre krav på de anställda vilket alltså regleras via arbetsrätten. EG-rätten och de gemensamma regler som gäller i och med globaliseringen i samhället gör att det finns många nya bestämmelser att hålla reda på och förhålla sig till. När tvister uppstår är det därför vanligt att företag eller fackförbund anlitar advokater som är specialister inom området arbetsrätt. Allt från att medla i tvister kring villkor, tolka kollektivavtal eller arbetsmiljö. Påfrestande tvister tar kraft och minskar produktivitet varför det ofta är en god investering att lösa dem så snart som möjligt. Idag är det även vanligt med frågor rörande sjukskrivning och rehabilitering och vad som är arbetstagarens respektive arbetsgivarens ansvar och skyldigheter.

9 Apr 2020