Säker porttelefon för företag

Behöver ni ett säkert men smidigt låssystem till företaget? Det finns porttelefoner som går att programmera med funktioner anpassade helt efter fastigheten.

Idag är det få verksamheter där dörren står öppen och man kan komma och gå som man vill. I stället måste de flesta företag ha ett löpande säkerhetsarbete genom hela sin verksamhet. För att skydda verksamheten, och för att både anställda och besökare ska kunna känna sig trygga, måste man ha koll på vem som kommer och går på företaget. Ibland kan man lösa det med en bemannad reception där det alltid är en person som tar emot. Detta är en extra kostnad som för ett mindre företag kan vara svår att motivera. Då kan man i stället välja att installera en smart porttelefon.

Porttelefon för företag går att programmera och anpassa

En porttelefon för företag går att programmera och anpassa efter både fastighet och verksamhet. Besökare kan via porttelefonen anmäla sin ankomst och man kan via porttelefonens kamera se om det är rätt person, och sedan med en lätt knapptryckning släppa in besökaren. Porttelefonen är också integrerad med lås- och passersystemet. Genom att förse alla medarbetare med en egen nyckelbricka eller blipp kan de själva öppna porten när de kommer och går. Passersystemet och porttelefonen går givetvis att programmera så att det bara går att komma in under vissa tider. Resterande tider hålls porten helt låst. Skulle någon nyckelbricka gå förlorad spärrar man den enkelt via datasystemet och slipper på så vis byta låsen.

16 Apr 2022