Skaffa bokföring online

Som alla vet måste man ha ordning på finanserna när man driver eget företag. Det gäller att hålla en noggrann bokföring. Håller man en sådan ser man lätt vilka kostnader företaget har, och var den mest inkomsten kommer från. En bokföring med olika insättnings- och uttagskonton hjälper nämligen varje företagare att göra riktiga ekonomiska analyser. En riktig bokföring är något som är lagstadgat för att Skatteverket ska kunna beräkna rätta skatter för företagen.

Skaffa bokföring online

De flesta bokföringsprogram finns numera digitalt. Ingen använder pappersbok och penna längre. Numera kan man även skaffa bokföring på nätet och som sparas i en server på annat ställe, i molnet, vilket gör att företagarna kan få tag i sin bokföring oberoende var de råkar befinna sig. En sådan bokföring innebär att platsen inte längre är av betydelse för att kunna jobba med den. De flesta tjänster kan göras online, vilket innebär att den egna närvaron inte är behövlig på samma sätt som förut. Det ger större frihet för både anställda och för arbetsgivarna.

Spara din bokföring i molnet

Fördelarna med bokföring online är att kommunikationen kan underlättas av att man har den programvara sparad som en molntjänst. Då kan du sända dina rapporter både till relevanta myndigheter och mellan varandra och kunna ändra i den, om så behövs. De flesta företagare har stort behov av lättåtkomlig kommunikation med både skatteverket, bolagsverket och andra myndigheter. Om inte annat är i alla fall skatteverket måna om en regelbunden kommunikation med landets företagare.

Köp in tjänster med bokföring

Om du inte vill ägna dig åt bokföring överhuvudtaget kan du även köpa in de tjänsterna helt och hållet. Då ber du ett företag att sköta den dagliga bokföringen, som också kan sköta om revisionen, bokslut och skatte- och momsinbetalningarna. De kan även sköta om kommunikationen med myndigheter, sådant som lätt kan vara en riktig tidstjuv. De kan även hjälpa till med att starta och avveckla aktiebolag. Att äga ett aktiebolag innebär stora fördelar. Dels blir aktiebolaget en egen juridisk person, du kan plocka ut lön till dig själv och skattar då bara som en anställd. För att starta ett aktiebolag innebär det att du bör ha minst 50.000 på företagets konto, som en säkerhet ifall uppdragen sinar.

Du kan även slippa revision

Tjänar du under 3 miljoner före skatt och har en balansomslutning på högst 1 och en halv miljon kronor, med som högst tre anställda, kan du slippa göra en revision av företaget med hjälp av nya lagar som omfattar små företagare. Är du intresserad av att läsa mer, kan du göra det på: www.redovisningsbyråmalmö.biz.

8 Jan 2018