Skaffa redovisning som ger rätt beslutsunderlag

Visste du att en god bokföring är viktig för alla slags företag? Det är ju sällan som man som privatperson har någon erfarenhet av att bokföra sin egen ekonomi. Ordningssamma personer kanske skaffar sig olika poster i sin privata ekonomi så att de ständigt ser till att ha pengarna när de behövs. Skulle man till exempel vilja arbeta som ekonom, och själv har infört en enklare bokföring för sin egen privata ekonomi, förstår man hur ett helt företags bokföring ska se ut. Enkelt förklarat är det viktigt att se till så att det som kommer in i företaget är mer än det som går ut. Alltså, de inkomster som ett företag får in, ska vara större än de utgifter som ett företag har att betala. Allt som sedan blir över, vinsten, det är det som sedan beskattas och som ligger till grund för avkastningen i företaget.

Ju mer pengar desto känsligare är aktierna

De riktigt stora företagen som har aktier, och aktieägare som förväntar sig en viss avkastning ur företaget, är tvungna att ibland "vinstvarna", det innebär INTE att det går dåligt för företagen. Det innebär endast att vinsten inte blir lika stor som förväntat. Detta kan åstadkomma rena rama paniken bland aktieägare och värdet på företagets aktier kan sjunka, av ett meddelande som företaget ger om att vinsten kanske inte blir lika stor som man tidigare har förväntat sig. Ju mer pengar det rör sig kring ett företag, desto känsligare blir företaget för psykologiska bedömningar. Det sägs att när börsen i USA blir förkylda, då är det börsen i Östasien som får influensa. Med det menar man att om det kommer rykten i svang om något företag som eventuellt kan gå sämre än väntat, då förlorar aktierna i det bolaget i värde i Asien. Konsekvenserna, som egentligen inte är så stora i USA, blir mycket större på andra håll i världen.

Viktigt med rätta fakta om ekonomi

Därför är det så viktigt med rätta fakta för alla företag; stora som små. Rätta underlag för olika beslut är viktigt för att det ska gå bra för ett företag. Om det ska gå bra för ett företag är alla beslut som fattas nödvändigt att de fattas med rätt bakgrund och rätta beslutsunderlag. Ett företat som har kontroll över sina finanser har förutsättningar att bli framgångsrikt och leda företaget så att det går bra för dem. Har man inte den kompetensen i företaget är det viktigt att skaffa sig den, genom att till exempel anlita en redovisningsbyrå i Stockholm. Här kan du läsa mer om en sådan på: https://www.redovisningsbyrån.nu.

18 Mar 2019