Skräddarsydda lastväxlarflak - en perfekt lösning

De flesta transporter av gods sker längs våra vägar. Även om exempelvis tåggods fortfarande är stort så ser man att lejonparten av allt gods transporteras till- och inom Sverige med hjälp av långtradare. På gott och ont: miljön tar mycket skada och dessutom finns en risk i att olyckor längs vägarna ökar.

Att både personbilar och större långtradare ska samsas om utrymmet kan vara problematiskt. Där är det därför viktigt att alla långtradare också packas optimalt och vare sig har för mycket eller för lite gods i sina lastväxlarflak. Något som skräddarsydda lastväxlarflak kan lösa upp knutarna för.

Skräddarsydda lastväxlarflak är en perfekt lösning för exempelvis företag inom gods, transport eller byggnads som dagligen transporterar större föremål såsom exempelvis maskiner, containrar, sopor eller spannmål. Genom att man skräddarsyr ett lastväxlarflak så får man också en högre nytta av lastväxlaren: man vet vad den är skapt för och vad den klarar av. Det ger ett ökat användningsområde och det ger en större säkerhet.

Kör man exempelvis som byggföretag dagligen ut en massa containrar till olika byggarbetsplatser så kan man, genom ett skräddarsytt lastväxlarflak, planera sitt arbete bättre. Det ger färre resor, det ger effektivare jobb och det minskar det egna slitaget på miljön genom att utsläppen minskas.

Välj rätt företag för tillverkning av lastväxlarflak

Det är inte alla tillverkare av lastväxlarflak som har förmågan att skräddarsy lösningar efter kundens krav, behov och önskemål. Många tillverkar flaken efter givna mått och efter given standard. Det kan fungera, men det är långt ifrån optimalt. Vill man vässa sin verksamhet och nå nästa nivå så är den skräddarsydda lösningen det man bör investera i.

Nyckeln är således att hitta en tillverkare som kan skapa lastväxlarflak som anpassas mot den verksamhet man bedriver. Dessa finns, och de är ofta av en lite mindre storlek - men med en dedikerad verksamhet där man tar varje kund och varje beställare på ett större allvar.

Att välja en sådan lösning är att välja en rakare väg framåt. Oavsett gods, oavsett bransch och oavsett var i Sverige man bedriver sin verksamhet. Behöver du ett lämflak, ett maskinflak eller kanske ett kranflak? Se till att det lastväxlarflak du beställer är rätt för dig, din verksamhet och dina behov. Skräddarsy det och var redo att ta nästa steg.

29 Jun 2021