Skyltar livar upp Stockholm

Tokyo, London och New York har samtliga landmärken som till stor del – främst nattetid – skapar ett magnifikt intryck för utomstående. Det handlar här om platser som blir upplysta av olika skyltar – skyltar som är typiska exempel på hus reklam för multinationella företag kan anpassa sin reklam för att få en stad att leva upp och verka mer spännande. Vi har alla sett bilder från exempelvis Times Square nattetid, eller hur? Att se hur turister – med uppspärrade ögon och blicken mot skyn – försöker smälta intrycket av en stad- och en plats så full av ljus är något som vi alla sett en bild av vid något tillfälle. Reklam i sådana fall är alltså inte av ondo utan något som verkligen bidrar till intrycket av en stad.

Förr om åren kunde man även se detta då det gällde Stockholm och vår huvudstad var faktiskt en av de städer i Europa som ansågs som mest spännande då det kom till skyltar; främst då under efterkrigstiden och då också av ganska naturliga skäl. Då andra städer – London, Berlin och Paris – drabbades av fruktansvärda bombräder så klarade sig Stockholm undan dessa och däri låg också förklaringen till att exempelvis Kungsgatan ansågs som både levande och vacker tack vare de lysande skyltar som syntes.

Tyvärr har Stockholm under senare år helt tappat detta och det finns inte längre skyltar som ger detta intryck för turister; det finns inget Times Square eller Piccadilly Circus i staden som lockar folk tack vare liv, rörelse och stora, blinkande skyltar. Lite synd kan man här tycka – ska Stockholm växa och bli den världsmetropol som man anser sig ha potential att vara – ja, då krävs det nog också att man åter skapar en sådan paradgata. Varför inte ovan nämnda Kungsgatan som ligger strategiskt perfekt och vetter mot Stureplan där det naturliga utelivet i Stockholm sker och äger rum?

En slags boulevard av ljus som visar riktningen mot stadens uteliv och som ger turister en föraning om vad som komma skall. Skyltar av ljus behövs fortfarande om man ser till hur den urbana storstaden i världen ser ut; något som alltså Stockholm inte kan räknas som – ännu.

Finns de äldre skyltarna kvar i Stockholm?

Om vi återgår till den tid av nostalgi som vi ovan nämnde och de skyltar som fanns i Stockholm under efterkrigstiden så finns det tyvärr inte många sådana kvar. Man kan se att det finns några enstaka biografer som fortfarande har sina originalskyltar kvar och man kan se ovanför Slussen hur Stomatol-skylten ensamt blinkar nattetid. I övrigt finns det inga särskilda skyltar som vittnar om den tid så Stockholm ansågs som spännande och intressant ur ett upplyst syfte. Vi får här alltså hoppas att detta sker inom en snar framtid.

De som bor i husen där man sätter upp reklam då – påverkas inte deras liv till det negativa? Jo, naturligtvis påverkas dessa av att ha en stor, blinkande skylt hängande utanför fönstret – något som dock brukar kompenseras väldigt generöst av de bolag som äger reklamen i fråga. Här handlar det inte om något enstaka tusenlapp utan om betydligt högre belopp än så...

Här finns information om hur man arbetar med skyltar idag: http://www.skyltarstockholm.org/

3 Jul 2017