Snyggare och fräschare kontor – hitta rätt tjänsteföretag

Fokusområde Stockholm: Arbetsmiljön påverkar både mående, effektivitet och arbetslust. Detta även om vi kanske inte alltid reflekterar över det. Att se över arbetsmiljön med allt från ventilation till inredning en gång per år är en långsiktig investering. Kanske är det även värt att ta in hjälp.  Vi tittar lite extra på enstaka branscher i Stockholm som valt att fokusera på just detta. 

Städning – håll kontoret rent

Det finns hundratals städföretag i Stockholm. En del vänder sig enbart till privatpersoner medan andra enbart fokuserar på företagskunder. Andra jobbar brett och har kunder både bland privatpersoner och riktigt stora företag. 

Beställs kontorsstäd brukar det betyda att allmänna ytor (exempelvis toaletter) städas en gång per dag och kontoren löpande någon gång i veckan. Självklart kan man som kund helt anpassa vad man vill att ska ingå i kontorsstäd. Det enda det egentligen betyder är att städföretaget vänder sig till företagshotell, kontorskomplex och företag som har kontor. 

Kontorsstyling – bygg varumärke

Medan kontorsstäd sker dagligen eller ett par gånger per vecka så sker kontorsstyling betydligt mer sällan. Det är inte ens säkert att alla företag behöver denna unika tjänst. 

Det handlar om att inte bara göra rent och snyggt på kontoret utan att skapa en image. Att bygga varumärke och trovärdighet med inredning, färger, former osv. När kunder och leverantörer kommer på besök ska de känna av företagets profession och uppleva att arbetet verkligen tas på allvar. 

Ett större företag i Stockholm lyfter exempelvis upp att ljussättning och atmosfären som kunderna och leverantörerna möter är otroligt viktigt. De jobbar därmed att skapa ljus och välkomnande känsla som även återspeglar företagets produkt/tjänst och varumärke. 

Då kontorsstyling är en mer komplex tjänst är det betydligt färre företag i Stockholm som erbjuder denna tjänst än om man exempel jämför med kontorsstäd. 

Inredning – var sak på sin plats

Den vanligaste orsaken till att det upplevs rörigt och stökigt på en arbetsplats är att det inte finns tydlig förvaring och funktion för allt som finns där. Att köpa in tidningshållare, lådor och arkivskåp kan vara ett första steg. Är det större kontorslandskap kan det till och med vara värt att anlita en konsult som går igenom hela landskapet för att planlägga alla behov och skapa funktionella lösningar. 

Det kan verka som små ändringar som sker men med ”var sak på sin plats” brukar de mest röriga platserna snart få en bättre ordning.  Vad behöver ert kontor? Vad gör ni själva och vad behöver ni hjälp med? Oavsett behov så finns det företag som hjälper till med allt från enklare kontorsstäd till mer avancerad varumärkesbyggande kontorsstyling. 

7 Aug 2018