Spara data digitalt

Det är företag som hänger med i utvecklingen som även lever och är framgångsrika i framtiden. Det brukar sägas att de människor som har kunnat utvecklas och anpassa sig för förändringar som ägde rum i världen, och som har kunnat anpassa sig i nya omständigheter, kunna livnära sig på nya saker som har överlevt. De som har stannat i utvecklingen, har obönhörligt stannat kvar – och förtvinat. I stort kan man säga det samma om företag. De företag som desperat har klängt sig fast i det förgångna och inte kunnat ta till sig nya teknik och system, har kommit efter sina konkurrenter. Är det någon konkurrent som halkar efter, blir det svårt att ta igen det. Ta det senaste som hände den finska mobiltillverkaren Nokia, som i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var världens största mobiltillverkare. När de inte klarade av övergången från mobiler till helskärmstelefoner, halkade de efter Samsung och Apple, som åt upp det försprång som Nokia hade. Sedan såldes Nokia till Microsoft. Det är knappt någon som längre använder sig av Nokias mobiltelefoner.

Framgångsrika företag följer med i utvecklingen

På liknande sätt är det med företag som vill vara framgångsrika i framtiden. Är man inte i framkant, halkar man efter. Är det så att du har ett företag som har en hel del data som behöver förvaras, är en digitalisering av den datan bland det bästa du kan göra. Istället för att ha datan i trånga skåp, som samlar damm, som riskerar att exponeras för fel personal, eller att hamna i orätta händer, kan du spara allt det digitalt och minska utrymmet, samt säkerställa att informationen inte kommer i fel händer, eller ses av fel personer, som inte ska få tillgång till det.

Överlåt digitaliseringen åt någon annan

Om du själv tycker att det skulle ge dig en massa onödigt jobb, finns det faktiskt företag som har detta som sin affärsidé; att komma ut till ditt företag och göra jobbet åt dig. Då behöver du inte oroa dig över processen att föra över all information, hur det ska gå till, hur man gör den säker, allt det är företagets uppgift och det de får betalt för att lösa åt dig. Det de gör är i så fall hur

1) informationen ska bli sökbar

2) informationen ska bli säkert förvarad

3) informationen ska bli tillgänglig för rätt personer

4) hur du kan spara utrymme i ditt företag

5) hur du ska kunna läsa informationen

6) dela informationen med andra

7) göra backup av informationen

16 Apr 2018