Städningen är viktig

God, regelbunden städning är något som krävs av flera olika skäl och oavsett om det handlar om hemmet, arbetsplatsen, offentliga lokaler eller om exempelvis idrottshallar. Dels så kan man genom regelbunden städning förhindra att bakterier sprids och dels så kan även vissa allergier - och till och med astma - komma att undvikas om man städar regelbundet. 

Dels så är städning även en fråga för trivseln. Vi trivs helt enkelt bättre i rena miljöer och det finns många företag som definitivt skulle tjäna på att ta städfrågan på ett lite större allvar - det finns många tecken som tyder på att arbetsmoralen hos de anställda höjs om jobbet i fråga sker i en renare miljö. Därtill ska vi alltså även addera det vi nämnde ovan - att städning kan förhindra sjukdomar och därmed också kostsamma sjukdagar. 

Investera i städmaskiner 

Men - städning är en sak som tar tid. Även om man anlitat ett städföretag så kommer detta att använda sig av, så att säga, manuell kraft. Har du stora lokaler i din verksamhet så kommer städningen att ta lång tid och den kan därmed inte ske på det tillfredsställande sätt man som företagare kan önska. Trots städning - regelbunden sådan - så upplevs ändå lokalerna som smutsiga, något som riskerar att rinna över på det viktiga intryck man vill ge sina kunder, leverantörer och investerare. 

“ Viktigt är att undersöka vilka städmaskiner som finns. Den städmaskin man köper ska klara de behov man har och ge ett effektivt jobb “ 

En lösning på detta problem är att på egen hand bära en kostnad och göra en investering i städmaskiner. Städmaskiner är ofta det avgörande steget för att komma till bukt med städning i större lokaler - eller i större hem också, för den delen. 

Det finns mängder av olika städmaskiner där samtliga fyller sina syften; dels så finns större dammsugare, dels så finns kombinationsmaskiner som både dammsuger och skurar på samma gång och dels så finns dessa - och fler - i större modeller som man sitter på och kör som en mindre bil. man väljer städmaskiner utifrån sina behov och hur de lokaler som ska städas ser ut. 

Konsultation, instruktioner och service

En viktig del i valet är att låta företaget som säljer städmaskiner se över vilken typ av verksamhet man har, hur lokalerna ser ut samt hur ofta städning normalt brukar ske - utifrån dessa fakta kan man sedan ta fram lämpliga städmaskiner och presentera dessa. 

Här finns naturligtvis ett värde i att även kontakta den städfirma man har anlitad så att de får instruktioner om hur maskinen fungerar; detta så att jobbet går snabbare och för att maskinerna i fråga inte ska gå sönder. 

Något som leder oss in till ett tredje viktigt område gällande städmaskiner - servicen. Går din maskin sönder så bör du kunna få snabb service utförd. Det är något som du verkligen ska se över då du gör din investering. Välj en återförsäljare som erbjuder service och som - vid behov - kan ersätta dina städmaskiner med nya om det skulle krävas. Välj en leverantör för både städmaskiner och service här.

13 Dec 2017