Starkare team med personalutveckling

Varje arbetsgrupp behöver en tydlig vision för att nå framgång tillsammans. På arbetsplatsen är det viktigt att alla i personalen förstår vad man som individ ska tillföra. Vad man som grupp förväntas göra och varför. Som ledare för ett företag är det viktigt att ge en tydlig och inspirerande vägledning för sin personal. Det flätar samman arbetsgruppen och är till stor hjälp när teamet stöter på utmaningar och motgångar längs vägen. Istället för kaos kan då utmaningar leda till ett intressant nytänkande.

“Ett företag behöver personer som gör skillnad - men det är lika viktigt är att bygga en stark teamkänsla för att levererar goda resultat”

Stjärnor lyser starkast som lag

Ett gäng stjärnspelare bildar automatiskt inte ett vinnarlag på fotbollsplanen och det samma gäller i yrkeslivet. Ett företag är självklart beroende av duktiga individer men det är lika viktigt är att bygga en stark  teamkänsla för att de anställda som grupp ska kunna levererar goda resultat.

Sätt mål som går att mäta

För att utveckla personalen behövs alltså en vision, tydliga mål som gruppen kan jobba tillsammans för att nå. Den som leder företaget vill  kanske vara branschledande inom ett par år. Det är fint mål, men fundera över hur väl det fungerar i arbetet med personalutveckling. En grupp presterar bäst om den får jobba efter tydliga och mätbara mål. Tänk på att ett team inte bara behöver mål, medarbetarna behöver också få känna glädjen av att nå målsnöret då och då.

Det är viktigt att kunna se var på skalan ligger vi just nu? Hur mycket jobb har vi kvar innan vi når vårt gemensamma mål? Ju tydligare mätbara mål ett företag sätter, desto mer effektivt och samspelt blir personalstyrkan.

Viktigt med yrkesrollen

Vare sig du arbetar på ett företag med mycket befintlig personal eller står inför uppgiften att nyanställa måste alla medarbetare i laget få veta sin roll. Roller skapar struktur, tydlighet och trygghet. När de anställda vet sin och andras roller är det lättare att fokusera på sina respektive arbetsuppgifter och enklare att fördela jobbet sinsemellan.

Ett företag som ska nyanställa eller göra omflyttningar i arbetslaget bör ha klart för sig vad man vill uppnå med det. Vad vill du som ledare skapa eller utveckla? Varför är just den utvecklingen viktig? Och på vilket sätt ska de olika rollerna stärka varandra?

En bra arbetsgrupp byggs upp av olika roller där individerna strävar åt samma håll. Alla i arbetslaget ska förstå sin roll och känna att deras bidrag är meningsfullt. Det motiverar personalen att göra sitt bästa och nå företagets uppsatta mål. Det ska vara kul att jobba tillsammans och nå målen!

Fira målen tillsammans

När ett företag arbetar med personalutveckling är det viktigt att de individuella olikheterna används som en styrka. För att sätta ihop ett bra arbetslag behövs ofta olika typer av personligheter. Det är det som ger teamet bra balans och möjlighet att utvecklas tillsammans.

Med tydliga roller och tydliga mål är det lättare att rikta verksamheten. På vägen mot det stora målen kan det vara klokt att sätta delmål. Det ger ofta personalen en uppmuntran längs vägen och ökar motivationen.

När ni har nått era uppsatta mål, eller mätat och ser att ni nått delmål, är det viktigt att fira framgångarna tillsammans. Det ökar lusten att fortsätta jobba tillsammans och stärka teamet.

11 Mar 2019