Tidsregistrering – Vad är fördelarna?

Om du som företagare debiterar efter tid är det självklart att använda tidsregistrering. Du registrerar den tid som läggs ner mot kunden och debiterar därefter. Men tidsregistrering kan användas på flera sätt och är inte enbart knutet till yrkesgrupp som tidsdebiterar.

Oavsett hur tidsregistrering används så handlar det om att ta tid (och registrera) olika arbetsmoment. Det ger därmed en tydlig bild på vad egentligen tiden läggs på under en arbetsdag. Hur många minuter per dag lägger du mail, Facebook, fika, kommunikation och produktion? Det är lätt att ”höfta” och tro att den tid som läggs ner på olika saker måste vara på en viss nivå. Men utan att veta är det svårt att dra rätt slutsatser.

Detsamma gäller för de anställda. Det kan upplevas jobbigt att bli klockad på varje arbetsmoment men samtidigt kan just detta skapa en trygghet och ny struktur. Det kan exempelvis visa om de anställda skapar så mycket inkomst som man själv kostar företaget.

Att mäta – är att tjäna

Tidsregistrering är alltså första steget. Sen gäller det att använda denna information och skapa bättre förutsättningar. För en hantverkare kan det innebära att man verkligen får betalt för all tid som läggs ner. För de som jobbar på kontor kan det bli en väg mot effektivisering och så vidare.

Genom att ha effektiv utrustning för tidsregistrering blir det enklare att få en överblick över tidsåtgången och därmed en väg framåt för att effektivisera och tjäna mer pengar.

Välj rätt tidsregistreringsprogram

Beroende på bransch, yrke, antal anställda och flera andra faktorer varierar det kraftigt vilket tidsregistreringsprogram som är bäst. För en egenföretagare kanske det räcker med en enkel app som bara registrerar genom några få klick. Är det ett flera anställda kan det istället vara viktigt att tiden som läggs ner kan kopplas till olika projekt och mätas mot varandra.

Det första man bör fråga sig är vad målet är. Är det primärt att mäta tiden för att debitera rätt? Eller är det för att effektivisera arbetsdagen? Handlar det om att hitta ett bättre arbetsflöde eller kanske till och med hitta tidstjuvar?

Man bör även ställa sig frågan vad nästa steg är. Ett system mäter tiden men det är upp till företaget att sedan ta beslut om hur denna statistik ska användas. Vilka vägar finns det sedan framåt utifrån att använda statistiken på ett konstruktivt sätt?

Att tidsregistrera är att effektivisera och hitta bättre vägar framåt. Att tjäna mer, både tid och pengar. En väg framåt för fler företag än som egentligen insett det.

4 Apr 2019