Tips inför köp av värmepump

Värmepumpar är något som kan sänka dina energikostnader drastiskt. För att utnyttja fördelarna hos en värmepump så gott det går, gäller det dock att köpa en modell som passar just dina förhållanden.

Att säga att en viss värmepump är bäst är svårt. Värmepumpar är olika bra beroende på förutsättningarna de ska användas i. Dock finns den del saker man kan tänka på för att hitta de värmepumpar som passar dig och ditt hus bäst.

Tänk på att välja en värmepump som klarar av svenska förhållanden

Många värmepumpar på marknaden idag är inte anpassade för svenska förhållanden. Således är det en god idé att välja en tillverkare som profilerar sig mot de lite nordligare breddgraderna. En värmepump klarar inte av hur låga temperaturer som helst, men den bör klara av en temperatur ned mot 15 minus för att kunna användas på ett bra sätt i Sverige.

Det här gör att det är lite mindre fördelaktigt att använda sig av en värmepump i till exempel Kiruna än i Skåne, till exempel Malmö. Dock kan det vara en god idé att komplettera värmepumpen med en elpatron eller annat uppvärmningssystem oavsett.

Titta på värmepumpar med låga bullernivåer

Värmepumpen är något du ska ha under en lång tid. Med det i åtanke är det givetvis viktigt att det inte är något som stör dig i vardagen. Något som kan irritera vissa ägare av värmepumpar är de höga bullernivåerna vissa modeller kommer med. Att titta på en värmepumps bullernivåer innan köp är viktigt och inget du kommer att ångra.

Tänk på att bullernivåerna bör vara låga både ut- och insidan. Höga bullernivåer kan vara nog så irriterande på insidan, men det kan vara irriterande på utsidan också om du är ute i trädgården mycket. Tänk även på grannen om du bor nära ett annat hus och värmepumpen är placerad mot dennes hus.

Välj en värmepump med hög energieffektivitet

Att värmepumpen har en hög energieffektivitet är viktigt – det är ju det som avgör dina besparingar. Ju mer effektiv en värmepump är, desto snabbare kommer investeringen för installationen av den att löna sig.

Olika värmepumpar är olika effektiva. Ofta är det den billigare pumpen som är mindre effektiv, även om så inte är fallet alla gånger. Står du och väger mellan två värmepumpar där en är billig och har en låg energieffektivitet, medan den andra är dyr men är mer effektiv, kommer det senarenämnda valet att löna sig under tid. De tusenlappar som kanske skiljer sig de båda pumparna emellan är en ganska liten summa om du ska använda värmepumpen under många år.

11 Jun 2017