Vad är egentligen en målgrupp?

Du har säkert hört ordet i samband med politiska debatter, du kanske arbetar på ett företag som aktivt söker sig till ordet - frågan är: vad är egentligen en målgrupp och hur kan detta ord vara så pass aktuellt inom så många områden? Vi tänkte reda ut lite kring ordet målgrupp och varför det är viktigt - för så många - att träffa rätt i denna fråga.

Som företagare finns det definitivt ett värde i att hitta rätt målgrupp. Om inte så riskerar man att famla i mörker, bli lite för spretig och kanske inte nå den fulla potentialen som finns inom firman. Hittar man rätt målgrupp däremot - ja, då kan man också öka försäljningen, man kan nå en ökad produktivitet och man kan blir avsevärt mycket större.

Frågan är vad en målgrupp är och hur man hittar den man söker. En målgrupp är något som antingen kan vara formell och då baseras på faktorer som ålder, kön, inkomst, var i Sverige man bor, hur man bor, vilken religiös åskådning man har och så vidare.

Kort sagt: en målgrupp utgår från en grupp människor som befinner sig i ungefär samma livssituation. Man kan även se andra målgrupper som exempelvis delas in utifrån intressen, värderingar, livsmål, behov och så vidare.

Händer knappar på dator med öppet kalkylark

En målgruppsanalys ger dig nödvändiga fakta

En målgrupp är, oavsett hur den delas in, en viktig del i att som företagare skaffa sig relevant information. Man kan som företagare ställa sig frågan: hur kan min produkt bli tilltalande för en målgrupp av kvinnor som befinner sig i 40-50 årsåldern, som har barn och som bor i någon av våra större städer. Ponera att du säljer en speciellt typ av kläder och vill nå just denna målgrupp.

Hur gör du? Jo, du tar reda på vad exakt denna målgrupp söker och du försöker tillfredställa deras behov genom att anpassa dina kläder efter deras tycke och smak. Det gör du inte genom att chansa, det sker genom en målgruppsanalys. Först så genomför man en undersökning av målgruppen i fråga och en sådan kan man exempelvis utforma enligt ett formulär som går att fylla i på webben eller genom att ringa runt och ställa de frågor man vill ha svar på.

Efter detta så sker analysen och då denna är gjord - ja, då använder man sig av de verktyg som finns.

Sälj kläder till den målgrupp du analyserat

Okej. Vi fortsätter med exemplet där du vill sälja kläder till en målgrupp av medelålders kvinnor, med barn, boende i större städer. För att nå - och tilltala - dessa så finns det några punkter att se över. Vi säger att kvinnorna dels vill veta , dels vill känna något och dels också vill göra . Ungefär så här:

  • Vill veta. Kvinnorna vill veta att de kläder du säljer är av högsta kvalitet och att de är ekologiska. De vill veta att de är unika och att det inte finns någon större risk att någon granne går omkring i liknande plagg.Dessutom vill de företagets historia och var kläderna ursprungligen kommer ifrån.
  • Vill känna. Genom att köpa exempelvis en tröja av dig så vill kvinnorna känna att de gjort något gott: att tröjan tagits fram på ett etiskt sätt och att det inte handlar om några barnarbetare. Dessutom vill man känna att miljön inte tagit skada; en punkt som många vurmar för idag.
  • Vill göra. Kvinnorna vill göra gott genom ett köp; man vill inte försämra miljön, man vill inte bidra till barnarbete och man vill göra skillnad.

Där har du som företagare tre nycklar att använda dig av vid din nästa reklamkampanj i syfte att nå just denna målgrupp. Du ska således berätta din historia, du ska trycka på hur tillverkningen ser ut, var den sker och vilket material som används och du vill att ett köp ska skänka konsumenten en känsla av att det inneburit något gott för världen. En skicklig reklambyrå kan skräddarsy en kampanj för just dig baserat på denna information och du har således öppnat upp för att kunna nå en väldigt kapitalstark målgrupp.

Så fungerar en målgruppsanalys. Man hittar en målgrupp, man undersöker vilka specifika saker som tilltalar målgruppen i fråga, man analyserar svaren och man anpassar därefter exempelvis en reklamkampanj baserat på all information man fått in.

23 Sep 2019