Vad är egentligen kapitalförvaltning?

Kapitalförvaltning är en konst utan sanningar. En god kapitalförvaltare bör ha en god förmåga att läsa av marknaden och en bra känsla för hur den kommer att utvecklas. Den som ska anlita någon för sin kapitalförvaltning gör rätt i att inte förhasta valet av kapitalförvaltare. Ofta har de tillgång till samma verktyg som vem som helst – men det är alltså känslan, erfarenheten och den analytiska förmågan som gör att en förvaltare är bättre än andra på att förvalta pengar.

På denna sida kan du få hjälp med din kapitalförvaltning av proffs på områdethttps://www.kapitalförvaltning.biz.

Vad gör egentligen en kapitalförvaltare?

En kapitalförvaltare är den som anlitas att ta hand om någons pengar för att få dem att växa. Att arbeta på bank är vanligt för att ge råd till privatkunder, men också att försöka nå en privat uppdragsgivares mål vad gäller avkastning och risk. En kapitalförvaltare arbetar ofta med aktier, fonder eller räntebärande obligationer. Det är dock inte ovanligt att den som arbetar med kapitalförvaltning ansvarar för olika fonder som kunder erbjuds att spara i.

Rollen för den som arbetar med kapitalförvaltning kan se lite olika ut. Vissa tar över en hel portfölj och ser till att pengarna växer enligt uppdragsgivarens mål, medan andra helt enkelt ger råd till privatpersoner och företag utan att sköta själva placeringen av pengarna.

pengakurs

Många går till banken

De som vill ta en enkel och stabil väg går ofta till banken för att ordna sin kapitalförvaltning. Många anser dock att det här nödvändigtvis inte behöver vara den bästa vägen. Det som väger tungt vid valet av kapitalförvaltare är den personliga kontakten och tilliten. Därför ställs det ofta höga krav på kapitalförvaltare att ha goda kommunikativa förmågor och en förmåga att knyta kontakter.

Den som är småsparare tar ofta vägen via banken. Detta för att få råd om hur pengarna placeras för att växa i enlighet med målen för risk och avkastning. Många som är intresserade öppnar dock ett investeringssparkonto (ISK) eller sparar pengarna på andra sätt, även om det inte är särskilt stora summor till en början. Den som lär sig kapitalförvaltning på egen hand har potentiellt stora summor att spara och vinna.

Går att göra på enkelt vis – eller mer komplicerat vis

Den enklaste formen av att spara genom en kapitalförvaltare är att köpa in sig i en fond som är aktiv. Man kan beskriva det som en paketlösning där kapitalförvaltning är en väsentlig del. Många som har mer specifika mål gällande sina investeringar kan anlita en förvaltare för vad som kallas diskretionär förvaltning. Då har den som sköter kapitalförvaltningen hand om hela portföljen och sköter även själva placeringarna. Det här är dock inget för småsparare, och en hel del förvaltare kräver att portföljen ska inneha många hundra tusen kronor för att en sådan lösning ska bli aktuell.

 

24 Sep 2017