Vad är en BAM-utbildning?

I en BAM-utbildning får man lära sig hur man kan jobba för en bättre arbetsmiljö. En bra arbetsmiljö är viktig för att alla på arbetsplatsen ska trivas och må bra, och den kan alltid bli bättre.

Man kan kanske tro att BAM står för något avancerat uttryck. Men nej, det är faktiskt inte så komplicerat. BAM står kort och gott för “bättre arbetsmiljö”. Och att ha en bra arbetsmiljö är viktigt. Exakt vad en bra arbetsmiljö innebär kan variera beroende på vad man har för jobb, och en del lägger kanske större vikt vid arbetsmiljön än andra. Oavsett så är det nödvändigt med en bra arbetsmiljö för att man ska orka med arbetet i längden.

Gå en BAM-utbildning och jobba för en bättre arbetsmiljö

Är du chef, eller har du kanske en annan roll med ansvar för arbetsmiljön på jobbet? Med en BAM-utbildning kan man lära sig hur man kan jobba för en bättre arbetsmiljö. Det finns många olika aspekter av arbetsmiljö, fysiska såväl som sociala, och det finns också en hel del lagar på området. Att hålla ordning på allt är inte lätt. Särskilt som ny i en sådan roll kan man ha stor nytta av att gå en utbildning kring arbetsmiljö. Har man redan en del kunskaper kring arbetsmiljö har man kanske inte samma behov, men man kan ändå ha nytta av både repetition och fördjupning. Och även om arbetsmiljön redan är god på arbetsplatsen, så kan man alltid jobba för att den ska bli ännu bättre. Läs mer om BAM-utbildning på denna sida: arbetsmiljökurser.se

27 Mar 2022