Vad är ett ärendehanteringssystem?

Har ni fullt upp i företaget och behöver hjälp? Går det onödigt mycket tid till att hålla koll på det administrativa? Då kan det vara bra med ett nytt ärendehanteringssystem. Läs här!

Ett ärendehanteringssystem är det system där ni lägger in och håller reda på alla data som rör er verksamhet. I systemet ska finnas utrymme för allt som rör er verksamhet. I systemet ska det finnas möjlighet för alla som arbetar inom företaget att ta fram information om arbetsuppgifterna de har att utföra. Det ska också finnas samma möjlighet att bidra, och lämna uppgifter för de anställda om åtgärder och annat. Hur systemet ska utformas och vad det ska innehålla i detalj avgörs av er typ av verksamhet. Likaså avgör er typ av verksamhet vilka som behöver ha tillgång till vad och om det i vissa fall räcker med att medarbetare har tillgång till information men saknar möjlighet att ändra på densamma.

två kvinnor kollar på iPaden

Vad behöver alla ärendehanteringssystem innehålla?

Alla typer av verksamheter torde innefatta kundkontakter. Därför är det också alltid väsentligt att ha funktioner där ni har korrekt information om kunderna registrerade. Där det finns kunder finns det också leveranser, av varor eller tjänster. En funktion behövs för arbetsflöden. Det ska innefatta all relevant information om händelseförloppet. I samband med kundhantering och ärenden i form av varor eller tjänster behövs det också finnas utrymme för tidsplanering och prioritering av ärenden. Ytterligare en funktion som kan vara nödvändig är någon form av fördelning och schemaläggning. Det får inte ske att exempelvis två personer missar att kommunicera och därför arbetar med samma ärende - medan eventuellt ett annat ärende helt missas eller blir försenat. Vidare behöver ett ärendehanteringssystem kunna ge möjlighet att hämta ut information som kan fungera som underlag till fakturering och bokföring. Ett komplett och flexibelt system kan anpassas till ert företags behov och ska täcka samtliga dessa områden och lite till.

Flexibilitet och användarvänliga funktioner ger effektivare och roligare arbetssituation

Sammanfattningsvis har ett bra system för ärendehantering möjligheter att fungera för allt och för alla. Systemet kan arbeta tillsammans med etablerade andra system för överföring av data. Rapporthantering sker via e-post. Behörigheterna i systemet är rollstyrda. Menyerna är lättfattliga och enkla att använda. Det finns funktioner för att sökning ska kunna ske. Påminnelser och tidsstyrning kan också det ske via systemet. Är det dags att prova något nytt? Prova då en webbaserad tjänst utan att behöva installera och utan att prenumerera. En månads fri provperiod erbjuds! 

22 Mar 2020