Vad gäller gällande förmånscykel?

Det har länge varit vanligt att företag erbjuder sina anställda en förmånsbil som en löneförmån. Men alla har inte behov av bilen och i tider då ett större miljötänk växer fram blir förmånscykeln betydligt vanligare. Kortfattat så innebär det att företaget ger en cykel till sin anställd som både förväntas användas i tjänsten och på privat tid. Cykeln kan vara köpt/hyrd eller leasad av företaget. I likhet när en anställd får en förmånsprodukt så ska ett förmånsvärde räknas ut. Det är denna summa som läggs på bruttolönen och därmed beskattas som löneförmån. Summan beräknas genom att man tar cykelns inköpspris, dess kapitalkostnad och kostnad för förväntad service. Därmed skapas alltså ett olika stort förmånsvärde på förmånscykeln beroende på vilken modell som väljs.

Vanligt med olika val

När ett företag erbjuder förmånscykel så är det vanligt att de har olika alternativ för sina anställda. Därmed kan man välja en cykel som passar de behov man har och kan undvika onödigt högt förmånsvärde. I vissa fall planeras upplägget på ett sätt så att hela kostnaden för cykeln ska läggas på den anställde. Detta gör ändå att personen betalar mindre för cykeln än om man köpt den privat.

Kostnaden

Om en anställd väljer att ha förmånscykel eller inte beror främst på det ekonomiska upplägget. De som redan har en bra cykel ser det knappast som ekonomiskt försvarbart att köpa ännu en till även om det sker till ett riktigt bra pris. Men besparing blir ofta mycket stor. Ett exempel: En förmånscykel väljs som i handeln kostar ca 8 000 kr. Om en arbetsgivare låter dig betala denna via förmånsvärde kostar detta ca 140 kr netto per månad. Det blir alltså denna summa som du får mindre på kontot varje månad. Över den tid som cykeln betalas kommer du betalat ca 40% mindre än om cykeln köpts privat. Flera företag som säljer tjänstecyklar visar uträkningar som är ungefär lika. Besparingen varierar något mellan 35-45% men är kring denna nivå. Med tanke på att man får en helt ny cykel för 30-40% rabatt (och med delbetalning) är det många som uppskattar detta upplägg.

Långsiktig fördel för företagarna

Många anställda uppskattar att få en tjänstecykel då det är ekonomiskt och enkelt sätt att finansiera sin nya cykel. Men både för de anställda och företaget handlar det mer än om bara ekonomiska fördelar. Med en bra cykel ökar viljan att cykla till och från jobbet (och även kortare sträckor i tjänsten) vilket skapar rörelse och i längden ett bättre mående. Många av dagens sjukskrivningar handlar nämligen just om att personalen sitter stilla för mycket och inte motionerar i tillräckligt stor grad. Ännu en långsiktig fördel är miljöaspekten då förmånscykeln både ger företag goodwill gällande miljöfrågan och skapar betydligt mindre utsläpp än bilen.

17 Jan 2018