Vad gör en revisor?

Många tänker på en revisor som en tråkig person som sitter böjd över siffror och ska kontrollera den firma som revisorn har fått i uppdrag att kontrollera. En revisor ses lite fördomsfullt som en torr och trist typ som inte har några roliga arbetsuppgifter – förutom då att syna siffror, påpeka fel och brister och ge hemläxor till dem som är ansvariga för bokföring och ekonomi.

Det är helt rätt att en revisor alltid måste syna bokföring, ekonomiska rapporter och verksamhetsberättelser som ett bolag gör en gång om året. Men sanningen är den att en revisor kan hjälpa ett företag med så mycket mer än bara syna deras siffror. En duktig revisor ger hjälp och stöd till verksamheten genom att ge tips och råd om hur man kan sätta upp sparplaner, finansiera nya satsningar i företaget och lägga upp pensionsfonder för personalen eller företagsägarna.

En revisor har stor kunskap

Sanningen är den att en revisor har stor kunskap om allt det som rör ekonomin som rör ett företag. Den som vill ha bra råd och kunskap om hur man kan sköta ekonomin på ett bättre sätt, bör konsultera en revisor. En sådan kan nämligen förbättra placeringar av kapital som flödar i ett företag. Hur man placerar överskott, vinster och hur man sparar för olika oförutsedda händelser är något som en duktig revisor alltid kan ge tips och råd om. En revisor är också någon som kan ge goda råd vid företagsombildningar, skatterevisioner, redovisningar av olika slag, och också agera som hjälp om juridiska frågor. På så vis har revisorerna runt om i vårt avlånga land många olika arbetsuppgifter. Det som en revisor däremot inte kan göra är att fatta beslut om vilken inriktning som företaget bör ha, eller med personalfrågor. Där bör man själv, som företagsägare fatta sådana beslut själv.

Bokföring och balansräkningar är svåra

Att ha en egen revisor som hjälper till med både bokföring och balansräkningar kan vara otroligt bra och en garanti för att dessa utförs på rätt sätt. Att ha en rätt bokföring är A och O, för att fatta rätt beslut. Om man inte på ett tydligt sätt ser vad som kostar mest eller vilka produkter som säljer mest, riskerar man att fatta sämre beslut som grundar sig på fel siffror. Att ha bra siffror, däremot är livsviktigt för ett företag. Enligt lag är man dessutom tvungen att anlita en revisor om man har ett större aktiebolag med en omsättning som är större än 3 miljoner kronor.

22 Dec 2019