Vanliga frågor inom bostadsrättsombildning

När hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter (bostadsrättsombildning) uppstår ofta en rad frågor. Här är några av de vanliga:

Vad innebär bostadsrättsombildning?

Med bostadsrättsombildning menas att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Därmed bildas en bostadsrättsförening som äger bostäderna istället för tidigare  fastighetsägare. Varje boende köper sin bostad (bostadsrätt) av bostadsrättsföreningen vilket gör att föreningen har råd att köpa loss samtliga bostäder från tidigare ägare.

Vad priset hamnar på beror främst på vilken ekonomi som behövs i föreningen. Man ser alltså inte primärt på marknadsvärdet vilket gör att man oftast kan köpa dessa bostäder till ett pris långt under gällande marknadsvärde.

Kan man bo kvar som hyresgäst trots ombildning?

Det är bostadsrättsföreningen som tar över ägandet av bostäderna och som därmed även får avgöra om det kan finnas hyresgäster eller inte. Det är inte ovanligt att några personer inte har möjligheten/ eller viljan att köpa loss sin lägenhet. I detta fall kan man bo kvar som hyresgäst hos föreningen. Om detta är möjligt eller inte ska man få information om när bostadsrättsombildningen påbörjas.

Vad är andelstal?

Andelstal kan användas vid två olika tillfällen men det handlar alltid om att räkna ut hur stor andel en bostadsrättsinnehavare har i förhållande till övriga boenden inom samma förening. Ett exempel kan vara när man ska räkna ut hur mycket varje medlem ska betala i årsavgift. Föreningen kan bestå av olika stora bostäder vilket därmed kan göra att kostnaderna kan variera.                       

Man kan också använda ordet Andelstal för att visa hur stora skulder en förening har per bostad.

Vad är Inre fond?

Inre fond var betydligt vanligare förr och är något som allt mer försvinner från bostadsrättsföreningar. Det innebär att en del av den månatliga avgiften avsätts till en Inre fond. Dessa pengar kan man sedan ta ut vid renoveringar av bostaden. Därmed blir det ett sätt att möjliggöra att bostäderna renoveras regelbundet.

Vad är tomträtt?

Många bostadsrättsföreningar har tomträtt vilket betyder att man hyr marken som bostäderna står på, vanligtvis av kommunen. Det är därmed en årlig avgift som måste betalas till markägaren. Detta betalar föreningen och är inget som varje medlem behöver vara insatt i. Däremot kan en hög tomträtt påverka vilken avgift som bostadsrätten har.

Hur påverkas eventuella bidrag (ex bostadsbidrag)?

Den stora skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt är att bostadsrätten kräver en viss insats. Detta kan klassas som att man har en viss egendom. De som har bostadsbidrag bör därför alltid prata med försäkringskassan vad som händer om en bostadsrättsombildning skulle ske.

Vad krävs det för att bostadsrättsombildning ska ske?

Om ett förslag om bostadsrättsombildning kommit upp bör ett möte hållas då alla får möjlighet att få information kring vad som gäller med denna ombildning. Man ska sedan ha en omröstning där minst 2/3 av alla hyresgäster röstar för förslaget för att det ska gå igenom. 

12 May 2017