Varför ska man diversifiera sitt sparande?

När du sparar pengar, oavsett om det är på kortare eller på längre sikt så är det alltid bra att tänka till ett par gånger innan men placerar pengarna. Professionell kapitalförvaltning tittar mer på riskerna i portföljen, alltså vad man kan förlora om marknaden går dåligt, än på möjligheterna och den avkastning som kan genereras. Vi kommer kort gå igenom vad diversifiering är för något och hur du kan tänka för att skapa en lyckad sparportfölj.

Diversifiering är riskspridning och riskminimering

Att diversifiera portföljen innebär att du sprider dina risker och investerar i olika tillgångsslag och därmed minskar risken i ditt sparande. Ett sätt att minska sina risker när man sparar är att satsa på att välja en kombination av exempelvis aktiesparande och räntesparande för att sänka risken jämfört med att bara köpa aktier. Om aktierna som du har valt går dåligt så har du inte alla dina pengar investerade där och kan samtidigt få lite avkastning på räntedelen i ditt sparande.

Men diversifiering går längre än att bara undvika att lägga alla ägg i samma korg. En kapitalförvaltning som är genomtänkt använder sig av riskspridning på det sättet att du kan välja flera aktier som generellt sätt går olika bra i olika tider. Ett klassiskt exempel, även om det inte fungerar hundraprocentigt alla gånger, är att spara både i läkemedelsaktier och i bioteknikaktier.

Om aktiemarknaden går bra och det råder högkonjunktur så har dina bioteknik- och tillväxtaktier goda chanser att växa kraftigt. Blir det sen kräftgång på börsen så kommer tillväxtaktierna att dyka men läkemedel brukar stå starkt. Du har nu lyckats med att diversifiera bort en del risker i din aktieportfölj.

Lägre risk men samma eller högre avkastning

Det som är intressant med just  begreppet diversifiering och just det som kapitalförvaltning till stor del handlar om är att 2 aktier var för sig kan gemensamt i en portfölj ge en lägre risk än om de köps separat. Det är en av effekterna med den här typen av riskminimering och just det du eftersöker när du väljer att investera i flera olika värdepapper och tillgångsslag.

Om du någon gång har använt ett digitalt verktyg som mäter risk på olika tillgångsslag så skulle du kunna se hur två olika aktier har en viss historisk risk och avkastning men tillsammans i en portfölj får de samma avkastning som tidigare men lägre risk eftersom deras svängningar till viss del tar ut varandra.

Tips på vägen att tänka på kring kapitalförvaltning

När du nu ska sätta igång att spara eller investera pengar, se då till att fundera på följande saker:

  • Investera inte bara i din favoritaktie, välj flera olika
  • Välj gärna både cykliska och icke cykliska aktier
  • Investera i flera tillgångsslag som räntor, fastigheter, råvaror, aktier m.m.
  • Kom ihåg att först fundera på vilka risker du tar, sen titta på vad du kan vinna om allt går som det ska.
6 Sep 2018