Varningsklockor för kunder som kan vara på väg mot konkurs

Det är oftast en stor glädje när man som företagare får in en ny kund att samarbeta med. Det kan betyda fler order, bättre marginaler, vinster och tillväxt. Men ibland kan den kunden som verkligen vill jobba med dig vara just den som du önskar att du aldrig fick. Företag som är nära konkurs kan vara i stort behov av att skapa tillväxt samtidigt som de kanske inte kan betala sina fakturor. Här är ett antal varningsklockor som du bör ta hänsyn till när du startar upp ett samarbete med en ny kund.

Avregistrerad F-skatt 

En ganska given varningssignal för att ett företag är på väg att hamna på obestånd eller försättas i konkurs är om F-skattsedeln har blivit indragen. Något som låter självklart men som man kanske inte alltid tar sig tid att kolla upp, framför allt när en ny kund lovar dig guld och gröna skogar. Om företaget har slarvat med skatteinbetalningarna så kan skatteverket ta tillbaka f-skattbeviset vilket är ett tydligt tecken på att något är på tok.

Stora förändringar i styrelsen

Många ägarledda bolag har samma ägare under väldigt många år eftersom ägarna är både grundare, VD, ekonomichef, säljare, IT-ansvariga och alla andra roller inom företaget. Väldigt många små företag i Sverige har dessutom flera anställda från samma familj och där brukar personalomsättningen vara låg. Dessutom brukar ägarna och styrelsen vara samma personer i de här företagen. Om det visar sig att styrelsen hoppar av och en ny styrelse tillsätts så kan det vara en varningssignal att ta hänsyn till.

Betalningsanmärkningar

Om en eller flera ägare i ett företag har betalningsanmärkningar som sträcker sig långt tillbaka i tiden så behöver inte det påverka deras företag idag. Om de däremot får nya betalningsanmärkningar så finns det en klar risk för konkurs i närtid. Om beloppen är stora så är givetvis också riskerna större men betalningsanmärkningar på grund av småsummor bör också vara något att lägga på minnet.

Betalar fakturor alltlängre efter förfallodag

Om ett företag är försenade med betalningarna en eller ett par gånger så behöver du nog inte höja på ögonbrynen. Faktum är att många små företag betalar fakturor för sent ibland. Men om betalningarna ofta är försenade och förseningarna blir längre och längre så kan det vara en tydlig varningssignal. Försenade fakturor kan ofta vara ett tecken på likviditetsbrist och när förseningarna förlängs så kan det vara så att hålet i plånboken också har blivit större. Uppkommer den här situationen så var försiktiga och försök ta reda på vad förseningarna beror på. Läs mer här om vad som händer under en konkurs.

3 Aug 2018