Vilken ekonomikonsult ska du välja?

I Stockholm finns ett flertal ekonomikonsulter att välja mellan och som företagare bör man därför fundera lite över vilken som passar bäst. Det finns några punkter att ta hänsyn till som både skapar bättre resultat i kommunikationen med din ekonomikonsult samt som ökar chansen att rätt konsult anlitas.

Anlita konsulten – innan hjälpen behövs

Det kan låta bakvänt att ta in hjälp innan hjälpen behövs men det finns en logisk förklaring. Om en nyckelperson blir sjukskriven eller av annan anledning oväntat försvinner från företaget är tid minst sagt pengar. Det handlar då om att så snabbt som möjligt hitta lösningar på det problem som uppstått. Att i detta läge kontakta flera ekonomikonsulter i Stockholm, jämföra deras utbud och priser samt skapa en etablerad kontakt är inte vad man önskar sig.

Då är det bättre att göra denna process i förväg och skapa en etablerad kontakt. Då spelar det ingen roll om det är panik eller inte när konsulten väl behöver anlitas. Det går då snabbare och smidigare när hjälpen eftersöks.

Måste konsulten ha erfarenhet av branschen?

Om ett projekt ska drivas kan man välja mellan att ta personal från andra arbetsuppgifter och därefter täcka upp detta behov av ny inhyrd personal. Ett annat alternativ är att hyra in en ekonomikonsult som har kunskaper om att driva projekt, om än inte exakt inom denna bransch.

Det finns både fördelar och nackdelar att anlita konsulten i detta tillfälle. Det kan vara bra genom att konsulten har erfarenhet av att driva projekt och kan se saker utifrån och med nya ögon. Är det däremot ett mycket specifikt projekt inom ett smalt område kan det vara bättre att frigöra personal från andra avdelningar.

Detta vet ekonomikonsulterna om och i Stockholm finns därmed vissa företag som valt att specialisera sig mot enstaka branscher.

Kräv dokumentation och uppföljning

 När en ekonomikonsult anlitas är det försa steget att sätta sig in i arbetet, skapa rutiner och hitta lösningar på olika problem. Ofta skapas löpande rutiner för att säkerställa framtida resultat. Här är det mycket viktigt att man som företagare ber om en dokumentation. Det handlar delvis om att se vad konsulten åstadkommit men framförallt att rutinerna sedan kan tas över av den person som kommer efteråt.

Varför är just denna konsult bäst?

Eftersom det finns flera ekonomikonsulter i Stockholm finns möjligheten att kontakta dessa och få flera olika förslag. Våga fråga vad som gör att just den konsulten ska anlitas? Är det erfarenhet, kompetens, pris eller annat som lyfts fram av företaget? Ställ det mot andra konsulter som presenteras och diskutera gärna på företaget vad ni väger tyngst. Läs mer om ekonomikonsulter i Stockholm på: ekonomikonsultstockholm.nu.

Källa: Punkterna är sammanförda från flera företag i Stockholm som erbjuder ekonomikonsulter till mindre och större företag.

4 Apr 2018