Yrken med liten konkurrens om arbetstillfällena

Den som vill byta bransch eller som är arbetslös kan vinna mycket på att granska vilka yrken som finns där det råder liten konkurrens om jobben. Många av dessa yrken finns i byggbranschen, men det är också brist på personal i många vårdyrken. I den här texten hoppas vi kunna ge inspiration till dig som är arbetslös eller till dig som helt enkelt vill byta bransch.

1.    Saneringsarbetare

Det finns idag ungefär 4 000 anställda saneringsarbetare i Sverige. Den goda utvecklingen inom industrier och byggbranscher tyder på att saneringsarbetare kommer att vara fortsatt efterfrågade framöver, enligt Arbetsförmedlingen.

En saneringsarbetare kan arbeta på många olika platser. Till exempel är det vanligt att jobba med marksanering. Just marksanering som område gynnas sannolikt av den starka byggkonjunkturen och industriernas positiva utveckling. Ofta är det just efter industrier som marksanering behövs. Det kan även behövas för att sanera mark där till exempel bostäder ska byggas. Andra vanliga inriktningar en saneringsarbetare kan jobba inom är skadedjursbekämpning och ventilationsrengöring.

2.    VVS-montörer

Arbetet som VVS-montör anses ha stigit något i status på senare år. Inom byggbranschen är de nu en av de mer välbetalda yrkesgrupperna. Trots det vädjar arbetsgivare om att det inte finns kompetent personal som kan ta de platser som erbjuds. VVS-montörer har, i likhet med saneringsarbetare (inte minst de som arbetar med marksanering), gynnats av den starka byggkonjunkturen. VVS-montörer behövs dock inte bara vid nybyggen, utan även för att underhålla såväl större fastigheter som privatpersoners bostäder. Behovet kommer även att finnas framöver, spår Arbetsförmedlingen.

3.    Sjuksköterska

Som sjuksköterska med grundutbildning har man troligtvis många arbetsgivare att välja mellan efter examinering. Det här kan på senare år ha lett till vissa lönehöjningar i framförallt den privata sektorn. Enligt Arbetsförmedlingen finns det idag ungefär 45 000 anställda sjuksköterskor med grundutbildning i Sverige idag. Trots det väntas efterfrågan vara mycket stor under det närmsta året. Det beror i huvudsak på en åldrande befolkning samt ett ökat invånarantal.

4.    Kockar och kallskänkor

I Arbetsförmedlingens yrkesprognos kan man läsa att det finns nästan 40 000 anställda kallskänkor och kockar i landet, ett antal som dock är för litet för att det ska råda balans på arbetsmarknaden. Restaurangbranschen har haft en positiv utveckling i flera år, och branschen väntas fortsätta växa även under nästkommande år. Det utbildas dock för få för att möta den ökade efterfrågan inom restaurangbranschen. Konkurrensen om jobben är liten över hela landet – inte bara i storstäderna. Den som är kock eller kallskänka med både erfarenhet och utbildning kan sannolikt hitta ett jobb utan större svårigheter.

10 Sep 2017