Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Vad gäller gällande förmånscykel?

17 jan 2018

Det har länge varit vanligt att företag erbjuder sina anställda en förmånsbil som en löneförmån. Men alla har inte behov av bilen och i tider då ett större miljötänk växer fram blir förmånscykeln betydligt vanligare. Kortfattat så innebär det att företaget ger en cykel till sin anställd som både förväntas användas i tjänsten och på privat tid. Cykeln kan vara köpt/hyrd eller leasad av företaget. I likhet när en anställd får en förmånsprodukt så ska ett förmånsvärde räknas ut. Det är denna summa som läggs på bruttolönen och därmed beskattas som löneförmån. Summan beräknas genom att man tar cykelns inköpspris, dess kapitalkostnad och kostnad för förväntad service. Därmed skapas alltså ett olika stort förmånsvärde på förmånscykeln beroende på vilken modell som väljs.

Vanligt med olika val

När ett företag erbjuder förmånscykel så är det vanligt att de har olika alternativ för sina anställda. Därmed kan man välja en cykel som passar de behov man har och kan undvika onödigt högt förmånsvärde. I vissa fall planeras upplägget på ett sätt så att hela kostnaden för cykeln ska läggas på den anställde. Detta gör ändå att personen betalar mindre för cykeln än om man köpt den privat.

Kostnaden

Om en anställd väljer att ha förmånscykel eller inte beror främst på det ekonomiska upplägget. De som redan har en bra cykel ser det knappast som ekonomiskt försvarbart att köpa ännu en till även om det sker till ett riktigt bra pris. Men besparing blir ofta mycket stor. Ett exempel: En förmånscykel väljs som i handeln kostar ca 8 000 kr. Om en arbetsgivare låter dig betala denna via förmånsvärde kostar detta ca 140 kr netto per månad. Det blir alltså denna summa som du får mindre på kontot varje månad. Över den tid som cykeln betalas kommer du betalat ca 40% mindre än om cykeln köpts privat. Flera företag som säljer tjänstecyklar visar uträkningar som är ungefär lika. Besparingen varierar något mellan 35-45% men är kring denna nivå. Med tanke på att man får en helt ny cykel för 30-40% rabatt (och med delbetalning) är det många som uppskattar detta upplägg.

Långsiktig fördel för företagarna

Många anställda uppskattar att få en tjänstecykel då det är ekonomiskt och enkelt sätt att finansiera sin nya cykel. Men både för de anställda och företaget handlar det mer än om bara ekonomiska fördelar. Med en bra cykel ökar viljan att cykla till och från jobbet (och även kortare sträckor i tjänsten) vilket skapar rörelse och i längden ett bättre mående. Många av dagens sjukskrivningar handlar nämligen just om att personalen sitter stilla för mycket och inte motionerar i tillräckligt stor grad. Ännu en långsiktig fördel är miljöaspekten då förmånscykeln både ger företag goodwill gällande miljöfrågan och skapar betydligt mindre utsläpp än bilen.

Skaffa bokföring online

8 jan 2018

Som alla vet måste man ha ordning på finanserna när man driver eget företag. Det gäller att hålla en noggrann bokföring. Håller man en sådan ser man lätt vilka kostnader företaget har, och var den mest inkomsten kommer från. En bokföring med olika insättnings- och uttagskonton hjälper nämligen varje företagare att göra riktiga ekonomiska analyser. En riktig bokföring är något som är lagstadgat för att Skatteverket ska kunna beräkna rätta skatter för företagen.

Skaffa bokföring online

De flesta bokföringsprogram finns numera digitalt. Ingen använder pappersbok och penna längre. Numera kan man även skaffa bokföring på nätet och som sparas i en server på annat ställe, i molnet, vilket gör att företagarna kan få tag i sin bokföring oberoende var de råkar befinna sig. En sådan bokföring innebär att platsen inte längre är av betydelse för att kunna jobba med den. De flesta tjänster kan göras online, vilket innebär att den egna närvaron inte är behövlig på samma sätt som förut. Det ger större frihet för både anställda och för arbetsgivarna.

Spara din bokföring i molnet

Fördelarna med bokföring online är att kommunikationen kan underlättas av att man har den programvara sparad som en molntjänst. Då kan du sända dina rapporter både till relevanta myndigheter och mellan varandra och kunna ändra i den, om så behövs. De flesta företagare har stort behov av lättåtkomlig kommunikation med både skatteverket, bolagsverket och andra myndigheter. Om inte annat är i alla fall skatteverket måna om en regelbunden kommunikation med landets företagare.

Köp in tjänster med bokföring

Om du inte vill ägna dig åt bokföring överhuvudtaget kan du även köpa in de tjänsterna helt och hållet. Då ber du ett företag att sköta den dagliga bokföringen, som också kan sköta om revisionen, bokslut och skatte- och momsinbetalningarna. De kan även sköta om kommunikationen med myndigheter, sådant som lätt kan vara en riktig tidstjuv. De kan även hjälpa till med att starta och avveckla aktiebolag. Att äga ett aktiebolag innebär stora fördelar. Dels blir aktiebolaget en egen juridisk person, du kan plocka ut lön till dig själv och skattar då bara som en anställd. För att starta ett aktiebolag innebär det att du bör ha minst 50.000 på företagets konto, som en säkerhet ifall uppdragen sinar.

Du kan även slippa revision

Tjänar du under 3 miljoner före skatt och har en balansomslutning på högst 1 och en halv miljon kronor, med som högst tre anställda, kan du slippa göra en revision av företaget med hjälp av nya lagar som omfattar små företagare. Är du intresserad av att läsa mer, kan du göra det på: www.redovisningsbyråmalmö.biz.

Städningen är viktig

13 dec 2017

God, regelbunden städning är något som krävs av flera olika skäl och oavsett om det handlar om hemmet, arbetsplatsen, offentliga lokaler eller om exempelvis idrottshallar. Dels så kan man genom regelbunden städning förhindra att bakterier sprids och dels så kan även vissa allergier - och till och med astma - komma att undvikas om man städar regelbundet. 

Dels så är städning även en fråga för trivseln. Vi trivs helt enkelt bättre i rena miljöer och det finns många företag som definitivt skulle tjäna på att ta städfrågan på ett lite större allvar - det finns många tecken som tyder på att arbetsmoralen hos de anställda höjs om jobbet i fråga sker i en renare miljö. Därtill ska vi alltså även addera det vi nämnde ovan - att städning kan förhindra sjukdomar och därmed också kostsamma sjukdagar. 

Investera i städmaskiner 

Men - städning är en sak som tar tid. Även om man anlitat ett städföretag så kommer detta att använda sig av, så att säga, manuell kraft. Har du stora lokaler i din verksamhet så kommer städningen att ta lång tid och den kan därmed inte ske på det tillfredsställande sätt man som företagare kan önska. Trots städning - regelbunden sådan - så upplevs ändå lokalerna som smutsiga, något som riskerar att rinna över på det viktiga intryck man vill ge sina kunder, leverantörer och investerare. 

“ Viktigt är att undersöka vilka städmaskiner som finns. Den städmaskin man köper ska klara de behov man har och ge ett effektivt jobb “ 

En lösning på detta problem är att på egen hand bära en kostnad och göra en investering i städmaskiner. Städmaskiner är ofta det avgörande steget för att komma till bukt med städning i större lokaler - eller i större hem också, för den delen. 

Det finns mängder av olika städmaskiner där samtliga fyller sina syften; dels så finns större dammsugare, dels så finns kombinationsmaskiner som både dammsuger och skurar på samma gång och dels så finns dessa - och fler - i större modeller som man sitter på och kör som en mindre bil. man väljer städmaskiner utifrån sina behov och hur de lokaler som ska städas ser ut. 

Konsultation, instruktioner och service

En viktig del i valet är att låta företaget som säljer städmaskiner se över vilken typ av verksamhet man har, hur lokalerna ser ut samt hur ofta städning normalt brukar ske - utifrån dessa fakta kan man sedan ta fram lämpliga städmaskiner och presentera dessa. 

Här finns naturligtvis ett värde i att även kontakta den städfirma man har anlitad så att de får instruktioner om hur maskinen fungerar; detta så att jobbet går snabbare och för att maskinerna i fråga inte ska gå sönder. 

Något som leder oss in till ett tredje viktigt område gällande städmaskiner - servicen. Går din maskin sönder så bör du kunna få snabb service utförd. Det är något som du verkligen ska se över då du gör din investering. Välj en återförsäljare som erbjuder service och som - vid behov - kan ersätta dina städmaskiner med nya om det skulle krävas. Välj en leverantör för både städmaskiner och service här.

Vad kännetecknar ett bra projektverktyg?

6 dec 2017

Har du många projekt? Eller har du bara ett – men vill göra det så bra som det bara går? Ett bra projektverktyg kan hjälpa dig på vägen. Vad som egentligen kännetecknar ett bra projektverktyg är givetvis subjektivt, eftersom alla har olika behov. Dock finns det ett par grundläggande saker som de flesta kan skriva under på bör finnas i ett bra projektverktyg. Här ger vi några exempel:

Funktioner och layout

 • Överskådlighet. Har man många projekt kan överskådligheten vara mycket viktigt. Det gör att man enkelt kan orientera sig bland pågående projekt för att se vad som behöver göras och för att ev. ändra i sin planering. En del program lägger mer fokus på det här än andra.
 • Tydlig och stilren layout. För många är det viktigt att programmet man arbetar i är snyggt och stilrent. Ett program som är rörigt gör inte bara projekthanteringen långsammare, utan kan också vara frustrerande och på så vis försämra produktiviteten.
 • Har en app. Många tar med sig jobbet utanför kontoret, och det kan således vara önskvärt att projektverktyget också finns som en app till både iOS och till Android. Även appen bör givetvis vara intuitiv och enkel att använda.
 • Kunna göra projektmallar. Att inte kunna göra projektmallar innebär en hel del extrajobb och tidsåtgång om man har många projekt igång.
 • Att kunna bjuda in andra enkelt. Att projektverktyget är enkelt och att man kan bjuda in andra, och se varandras arbeten, är viktigt för många. I de flesta fall är ju man faktiskt fler än en. Därutöver anser många att det är ett plus om det finns en chattfunktion i programvaran, kanske till och med för varje uppgift. På så vis underlättar man för kommunikationen så långt det är möjligt.
 • Kunna sätta deadlines på alla uppgifter. Vissa projektverktyg erbjuder enbart möjligheten att sätta deadlines på vissa uppgifter som klassas som särskilt viktiga. För många är det önskvärt att deadlines även kan sättas på mindre uppgifter.

Priset

För ett bra projektverktyg får man ofta vara beredd att lägga ner lite pengar. Ofta har man en löpande månadskostnad för att få ta del av verktygets alla funktioner. Dock finns det en uppsjö av dylika program – även sådana som är gratis. Väljer man ett som är gratis bör man kanske inte räkna med att man får med alla funktioner som man önskar. Dock beror det helt på vad man har för behov. Om man har en liten budget kan det vara värt att leta upp de kostnadsfria projektverktyg som finns och testa dem.

Jobba med att lägga asfalt

27 nov 2017

Det är sällan man bara jobbar som asfaltsläggare. Ofta arbetar man som anläggningsarbetare och lägger då flera saker och material än just asfalt. Stark byggkonjunktur har lett till att anläggningsarbetare är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden, framför allt i större städer som Stockholm och Göteborg (mer om detta längre ned i texten).

Utbildning

För att jobba med att lägga asfalt är en bra väg att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, då med inriktning mark och anläggning. När man har gått klart gymnasiet söker man lärlingsanställning hos ett företag. Efter att ha gjort sin lärlingstid (ungefär två och ett halvt år) får man ett yrkesbevis, förutsatt att grundutbildningen är komplett. Byggprogrammet finns nästan över hela landet, och du behöver inte resa till universitetsstäder som Lund, Uppsala eller Stockholm för att gå utbildningen. Ofta har man en kort restid till ett gymnasium som har utbildningen.

Förmågor som är bra att ha

För att frodas inom yrket som anläggningsarbetare finns det flertalet förmågor som är bra att ha. Om man inte har dem, kan man arbeta aktivt med att utveckla dem för att få en så bra karriär som möjligt. Till exempel är följande egenskaper bra att besitta:

 • God fysik. Arbetet som anläggningsarbetare och att lägga asfalt kan ofta vara ganska tungt. Att ha en god fysik gör att man enklare kan utföra arbetet och att man inte är lika slutkörd efter arbetsdagens slut. Vidare är det viktigt att vara i god fysisk hälsa och vigör överlag.
 • Kunna samarbeta. Som anläggningsarbetare arbetar man ofta i lag. Att till exempel lägga asfalt är inget man normalt gör helt på egen hand. I och med att man spenderar stora delar av arbetsdagen med att arbeta med andra är en god samarbetsförmåga önskvärt.
 • Kunna lösa problem. Ibland stöter man som anläggningsarbetare på olika problem som ibland är väldigt oförutsägbara. Att ha en god problemlösningsförmåga gör att arbetet flyter på bättre.

Arbetsmarknad

Anläggningsarbetare som yrkesgrupp är ganska stor, med ungefär 17 000 anställda i landet idag. Trots den relativt höga siffran är tillgången på kompetent personal lägre än efterfrågan i hela landet. Särskilt i byggstarka städer som Stockholm har man som utbildad anläggningsarbetare mycket goda möjligheter att få jobb. Med den gynnsamma arbetsmarknaden kan man dock i hög grad välja var i landet man vill bo – oavsett om det är i Stockholm, Göteborg eller på Gotland. Tänk på att yrkesprognosen gäller den närmsta framtiden – hur det ser ut om till exempel tio år är svårt att sia om i dagsläget.

Att starta sitt eget fastighetsbolag

24 nov 2017

Det finns många som drömmer om att starta ett eget fastighetsbolag, att investera i fina lägenheter som varje månad drar in ansenliga summor pengar till bolaget. Vissa brukar tala om att det blir passiva inkomster, men det är viktigt att känna till att det krävs extremt mycket jobb till en början. Senare, när bolaget går riktigt bra, finns chans till att minska arbetsbördan rejält, samtidigt som hyrorna fortsätter att dra in pengar.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel är en sådan sak som tar både tid och pengar. Har man inte god kunskap om detta är det troligen bäst att leja ut arbetet till en firma. Annars finns möjligheter att själv lära upp sig – om man inte redan har kunskapen – för att sköta en del av fastighetsskötseln själv.

Är det en mindre fastighet i centrala Stockholm krävs säkerligen inte lika mycket arbete som om fastigheten skulle ligga i en av Stockholms yttre förorter, med stora grönområden runt. Givetvis krävs fortfarande gedigna och regelbundna insatser, oavsett om fastigheten ligger i centrala Stockholm eller i ett lantligare område.

Oavsett om man göra själva arbetet i fastighetsskötseln själv eller inte, är det fortfarande bra att ha en allmän kunskap på området. Detta för att för att kunna fördela arbetet på ett bra sätt. Det är många olika typen av arbeten och insatser som krävs för att få ihop allting. Om du är osäker på din kunskap gällande fastighetsskötseln är det dock inget som behöver skrämma bort dig. Det finns alltid experter som kan hjälpa dig, och du kan avsätta en del av din budget just för att få hjälp med detta.

Vart börjar man egentligen?

Efter att ha sett över ditt kapital kan du börja med att hitta en fastighet som passar dig, dina mål och din budget. Det här är inte alltid det lättaste, och om du känner dig osäker kan det vara bra att få med dig någon som har ett gott öga för hus. Betraktar man en fastighet som ett företag kan man säga att det finns utgifter, intäkter samt underhåll.

 • Fastighetsskötsel, värme, vatten och så vidare. En fastighet kommer med många utgifter, och de kan se lite olika ut beroende på vilken fastighet det handlar om. Givetvis ska pengarna som kommer in från hyran räcka till att betala alla dessa utgifter – och mer därtill. Att försöka räkna på alla kostnader kan vara svårt, och ofta får man helt enkelt göra uppskattningar. Tänk också på skatt och andra avgifter (läs mer om detta nedan).
 • Intäkterna kommer i princip uteslutande från dina hyresgäster. I en större fastighet har du potential att få en ansenlig summa till bolaget varje månad.

Skatter och avgifter. Det finns en rad avgifter som du kommer att bli varse. Till exempel fastighetsskatt, lagfart och annat som inte direkt ger något direkt värde till fastigheten, men som ändå skall betalas och planeras för i budgeten. Tänk på att vissa regler kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Bara en sådan sak som skatten på din inkomst varierar mellan olika platser i landet. Till exempel betalar du mindre kommunalskatt i Solna kommun än vad du gör i Stockholm.

Här hittar du städjobben i Uppsala

18 nov 2017

Dags att söka nytt jobb? Behöver du extrapengar och vill ha några timmars extrajobb varje vecka? Sök jobb inom städbranschen – så här hittar du jobben i Uppsala.

Arbetsförmedlingen – När större städföretag söker personal är det vanligt att de anlitar Arbetsförmedlingen. Det kan handla om heltidsjobb likväl som att de vill bredda sin vikariepool. Någon erfarenhet brukar inte krävas även om de som har jobbat med hemstädning och liknande städtjänster självklart har en viss fördel när de ska välja vilka som får jobben. Räkna däremot inte att alla lediga tjänster kommer ut på arbetsförmedlingen. En del företag anser att det helt enkelt kommer in för många ansökningar för att det ska vara tidsmässigt effektivt.

Blocket – Blocket är inte bara en köp- och säljmarknad utan har även breddat sig och erbjuder platsannonser. Här kan du även lägga bevakning på vissa yrken eller områden. Så fort det dyker upp något företag som erbjuder hemstädning i Uppsala kommer du få ett mail från Blocket. En smidig tjänst som gör att man inte behöver bevaka inkommande jobb regelbundet.

Starta eget? – Ett alternativ är att starta ett eget företag och erbjuda hemstädning på egen hand. De som inte vill starta företag kan fakturera via frilanstjänster vilket gör att skatter och avgifter betalas enligt lag. Fördelen med detta alternativ är att du kan annonsera var som helst i Uppsala, skapa hemsida och göra reklam för din verksamhet. Nackdelen är att du bör vara insatt i vilka försäkringar och köpevillkor som behöver finnas.

Bemanningsföretag – Det finns bemanningsföretag som arbetar mot städbranschen. De hyr ut sin personal till städföretag som för tillfället har extra stort behov. Det kan vara på grund av sjukskrivningar likväl som att företaget är i expansiv fas genom att ovanligt många har beställt hemstädning från dem. Många gånger övergår en bemanningstjänst till en ordinarie tjänst hos städföretaget. Detta åtminstone om de är nöjda med din insats. Eftersom det är dyrare för dem att anlita dig via bemanningsföretaget mot att anlita dig direkt är det ingen ekonomisk fördel att fortsätta med detta upplägg om de är nöjda med resultatet.

Kontakta – Ett flertal städföretag i Uppsala väljer att varken annonsera via arbetsförmedlingen eller anlita bemanningsföretag. De resonerar istället att personer som verkligen vill ha jobb är de som även tar egna initiativ och kontaktar dem. Viss ny personal rekryteras även genom den redan befintliga personalen. Det lönar sig därmed att söka på Google på ”Hemstädning Uppsala” och sedan ringa ett par städföretag och höra efter om de behöver personal.

Läs mer på http://www.hemstädninguppsala.se/.

Arbeta som hantverkare på Värmdö

14 nov 2017

Ska du, som är hantverkare, flytta till Värmdö? Kommunen känns förhållandevis lantlig trots sin närhet till storstaden. Flera av Stockholms kranskommuner domineras av lantlig miljö nära vatten, med många fristående villor. Det säger sig självt att efterfrågan på vissa hantverkargrupper är högre i dessa typer av miljöer än i storstaden. Ett exempel på en sådan tjänst är fasadmålning, som knappast efterfrågas i högre utsträckning av privatpersoner i de centrala delarna av Stockholm. Så hur ser egentligen arbetsmarknaden ut här för hantverkare?

Rörmokare

Det finns idag nästan 20 000 anställda rörmokare över hela landet, enligt Arbetsförmedlingens yrkeskompass. Hur stor del av dessa som finns i Värmdö kommun framgår inte, men klart är att arbetsmarknaden är god – både i Värmdö och ute i övriga landet. Det är endast i Jämtlands och i Gotlands län i hela landet som konkurrensen bedöms vara annat än ”mycket liten”.

Den som vill arbeta som rörmokare på Värmdö bör inte ha några större svårigheter att hitta ett arbete. Däremot kan det vara värt att pendla en liten bit till jobbet för rätt anställning. Med bil är inte avstånden inom Stockholm särskilt stora, även om trafiken kan ställa till det under rusningstid.

Snickare

Snickare är en väldigt stor yrkesgrupp inom hantverk, med över 45 000 anställda över hela landet. Precis som i fallet med rörmokare är det en mycket efterfrågad kompetens och konkurrensen om jobben bedöms vara mycket liten över i princip hela landet. Så gäller även Stockholm, Värmdö inkluderat.

Det påpekas dock att den starka byggkonjunkturen är en starkt drivande faktor i den höga efterfrågan på snickare (och rörmokare för den delen). Med det sagt är bristen stor redan sedan tidigare, och det ter sig därför logiskt att en svagare byggkonjunktur fortfarande inte skulle runga arbetsmarknaden för snickare alltför mycket.

Lägg därmed till att rot-avdraget brukas väldigt flitigt i Stockholms län. Intresset för att anlita snickare för till exempel renoveringar och andra hemarbeten tycks vara kraftigt. Allt som allt bör det inte vara några problem att jobba som snickare på Värmdö, även om det säkerligen kommer att krävas viss pendling ut till andra delar av Stockholm för många av jobben.

Elektriker

Även elektriker möter en god arbetsmarknad över i princip hela landet. Det är bara i Norrbottens och Värmlands län som konkurrensen bedöms som ”liten” (snarare än ”mycket liten”, som i övriga landet). Det finns i dagsläget över 30 000 anställda service- och installationselektriker i Sverige – en siffra som är för låg med rådande efterfrågan på kompetens i åtanke.

Fördelar med ergonomiutbildning

15 okt 2017

Har du funderat på att hyra in någon till företaget för en ergonomiutbildning? Det blir allt vanligare att man gör så. Med tiden lär vi oss mer om hur viktig ergonomin är och de fördelar som en god ergonomi faktiskt ger. Framförallt förbättrar det hälsan för personalen, men det är också en investering som sannolikt lönar sig i rena kronor och ören. En god ergonomi leder till en bättre arbetsplats och en personalstyrka i bättre vigör och på bättre humör – med alla fördelar som kommer med det.

Behöver inte vara krångligt

Det finns idag flera aktörer i landet som erbjuder föreläsare som kommer till företaget för att utbilda chefer och personal i ergonomi. En kort ergonomiutbildning av det här slaget tar inte mer än några timmar, men kan innebära stora fördelar för personalen och företaget i sig. En ergonomiutbildning eller föreläsning kräver alltså inte att hela företaget måste åka iväg till en konferenslokal eller liknande. Att föreläsaren kommer till kontoret gör att det krävs minimalt med logistik.

Bättre arbetsplats

Att du som företagare håller utrustning och inventarier i toppskick sänder signaler till personalstyrkan att företaget bryr sig om sina anställda. Numera är ergonomiskt riktiga möbler en självklar del i en god inredning för många. Det behöver inte vara avancerat – utan helt enkelt att saker som kontorsstolar, skrivbord och ev. verktyg håller den standard som krävs.

Personal i bättre vigör

Anledningen till att ta en in en föreläsare för en ergonomiutbildning är främst hälsan. Genom att lägga ner tid och pengar endast vid ett tillfälle, förbättras hälsan för resten av livet. Att de som arbetar på företaget är i god vigör kommer med många fördelar. Förutom att man helt enkelt mår bättre, visar det sig sannolikt i hur produktivt företaget är.

De flesta kan idag skriva under på att dålig ergonomi på arbetsplatsen så småningom leder till minskad produktivitet. Vidare kan man säga att i de fall som ergonomi spelar en viktig roll i en viss produkt, till exempel ett arbetsverktyg av något slag, blir produkten sämre ifall ergonomin inte tas i åtanke. Att ha ergonomin i stort fokus när om man till exempel producerar arbetsverktyg gör att folk väljer att återvända till varumärket, istället får att gå till en produkt, tillverkad av ett annat varumärke, där mer fokus har lagts på ergonomin. Det handlar inte bara om att undvika belastningsskador, utan också att en produkt eller en möbel ska vara bekväm att använda.

Läs mer om ergonomiutbildningar.

Jobba som glasmästare

11 okt 2017

Söker du efter en ny utmaning i arbetslivet? Varför inte testa på att bli glasmästare? Det är ett omväxlande serviceyrke som det alltid kommer att finnas en marknad för i en storstad som Stockholm.

Bara titeln är ju lockande – glasmästare. Att ha ”mästare” med i titeln inger både status och respekt. Det för tankarna till gammaldags gediget hantverkskunnande och verklig expertis – något vi ser allt mindre av i vårt moderna samhälle där snabba, automatiserade lösningar tar över allt mer.

Och bilden av glasmästare som en sann yrkesman stämmer verkligen. Glas är ett unikt material som kräver såväl stora kunskaper som speciella verktyg att arbeta med. Det är definitivt inget man ska ge sig på som lekman. Dels är glasarbeten som vi redan varit inne på komplicerade och risken för att resultatet ska bli dåligt är stor och dels kan man ju faktiskt skada sig ordentligt om man arbetar med glas utan att ha full koll på vad man håller på med.

Ett omväxlande yrke

Som glasmästare kan man räkna med att få utföra en rad olika arbetsuppgifter. Grunden är förstås att slipa, skära och montera glas men inom detta är variationen mycket stor. Inte minst för att det är tekniskt komplicerat med många avancerade tekniker och att det finns många olika typer av glas att jobba med.

Visst finns det rutinmässiga uppdrag som att fixa fönster och reparera stenskott på vindrutor, men yrket innehåller mycket mer än så. Avancerade tekniker som borrning i glas och större byggnadsprojekt, som inglasning av balkonger och altaner, bara för att ta ett par exempel.

Utöver detta ska inte serviceaspekten av yrket underskattas. En glasmästare hjälper folk, ofta i relativt akuta situationer. Så tycker man om att arbeta med människor är det definitivt ett yrke som kan vara värt att prova på.

Glasmästare i Stockholm kommer alltid behövas

Fönster kommer alltid gå sönder, vindrutor kommer alltid att drabbas av stenskott, och människor kommer alltid vilja ha större glasarbeten utförda. Speciellt i en storstad som Stockholm där det bor så mycket folk och många dessutom är mycket intresserade av att förbättra sina hem på olika sätt.

Glaset är en oumbärlig inredningsdetalj som spriderbåde ljus och skönhet i bostaden, oavsett om det är via fönster, dörrar eller till och med väggar och tak.

Så även om glasmästare är att yrke med gamla anor som för tankarna till äldre tider så är det definitivt ett framtidsyrke. Som vi redan sagt – det kommer alltid att behövas skickliga glasmästare.

Så blir man glasmästare

Det finns olika vägar till att bli glasmästare. En väg är att gå Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. Man väljer då inriktningen Husbyggnad och programfördjupningen Glastekniker (glastekniker är den numera den officiella titeln på yrket).

Man kan även gå som lärling och lära sig yrket på det viset. Det tar då tre år att bli en färdig glasmästare. Båda dessa vägar är fullgoda alternativ.

Till sist: glasmästare kan alltid ge svar på tal

När man råkar ställa sig i vägen för någon är det inte alls ovanligt att denna någon slänger ur sig ett drygt.

- Ursäkta, är din pappa glasmästare.

Då vore det väl skönt att kunna kontra med:

- Nej, men jag är det!

Att bli rekryterad som chef

8 okt 2017

I Stockholm finns många företag och många chefer och konkurrensen är stenhård vid chefsrekrytering. Så hur tar man sig fram och visar framfötterna? Hur får du ett företag att välja just dig? Ett första steg är att presentera dig för de chefsrekryteringsföretag som finns och registrera ditt cv. Har du jobbat som chef tidigare är det definitivt rätt väg att gå. Har du tur matchar din personlighet och ledarstil genast ett företag som söker ny chef, annars jobbar chefsrekryteringsföretaget på i bakgrunden medan du kan söka tjänster i lugn och ro som vanligt. Ett bra företag är även med dig under de första månaderna som chef, stöttar och coachar dig in i din nya roll.

Ett första intryck

När rekryteringsföretaget hittat en tjänst till dig blir du kallad till intervju och då gäller det att vara förberedd. Att ha blivit rekommenderad av ett rekryteringsföretag är ett stort plus i sammanhanget, men det intryck du gör på din eventuellt framtida arbetsgivare är minst lika viktigt. Se till att skaffa dig en ordentlig överblick över företaget och deras verksamhet och förbered gärna egna frågor som du är genuint intresserad av. Var även noga med att skaffa dig en uppfattning om vad det är för typ av chef de söker och vilka områden som är aktuella. Få intervjuaren att förstå att du är som skräddarsydd för uppdraget!

Ett relevant cv

Lägg även stor vikt vid ditt cv. En lång lista med punkter som torrt rabblar upp tidigare anställningar och årtal räcker inte. Försök få ditt cv att verkligen spegla din person. Börja med en sammanfattning av dig själv, vem du är och vad du har för spetskompetenser. Tänk på att det som står här ska vara relevant för det jobb du söker. Gå sedan igenom dina tidigare anställningar, vad du gjorde och vad du drog för lärdomar av dem. Har du haft flera chefsjobb, lyft fram nya erfarenheter du gjort för vart och ett av dem.

Beskriv hur du tacklat utmaningar, beskriv hur du haft framgång, men var också noga med att inte försöka utmåla dig som en supermänniska med full koll på allt. Se till att ta med även misslyckanden, vad de berodde på och vad du tog med ur dem. Moderna företag söker moderna chefer som är flexibla, kompetenta men även förstår sig på misslyckanden och hur man vänder nederlag till seger. Berätta också om hur du ser på ledarskapet ur ett individperspektiv, att jobba med olika typer av människor och få dem att arbeta mot ett och samma mål är bland det viktigaste man gör som chef.

Se till att ditt cv inte blir för långt, ett par tre sidor med luftig layout räcker. Har du haft jättemånga småanställningar och gått massvis med utbildningar, uteslut de som du anser vara minst relevanta för det jobb du söker.

Ta hjälp av ditt rekryteringsföretag när du gör ditt cv och när du förbereder dig för intervjun. Tillsammans jobbar ni mot samma mål – rätt person på rätt plats!

Läs mer här: http://www.chefsrekryteringstockholm.se/.

Kan en redovisningsbyrå rädda mitt företag?

3 okt 2017

Att driva ett företag innebär ofta väldigt mycket merarbete i form av papper, blanketter och räkningar som måste fyllas i och skickas och där även saker som löner och annat naturligtvis också måste skötas. Detta är något som ofta är väldigt krävande, tar tid och framförallt lust för den som äger företaget. Har man startat en firma inom exempelvis måleri så är det ju primärt detta man vill syssla med och inte en massa pappersarbete som men dels kanske inte kan och dels då inte har lust med. Det är ju nämligen svårt och tyvärr viktigt då man, helt enkelt, måste ha koll på papper, räkningar och annat då bokföringsbrott sällan ses med god min från skttemyndigheten.

Det finns dock hjälp att få och säg att du har det där lilla måleriet i Göteborg – hur bär du dig då åt för att slippa all denna tidkrävande process? Jo, du anlitar helt enkelt en redovisningsbyrå som tar hand om allt detta till dig och ditt företag. Genom att anlita en professionell byrå så säkrar du – för en relativt billig summa – att allting sköts på bästa sätt, att löner och annat kommer ut i tid, att räkningar och fakturor betalas och detta gör att du som företagare helt kan koncentrera dig på det du kan bäst. I det här fallet alltså måleri i Göteborg.

Man anlitar alltså en redovisningsbyrå istället för att sköta allt själv – och riskera att göra fel – och kan på så sätt sköta sitt eget jobb bättre och i slutändan kanske även få in fler jobb och således mer pengar till företaget. Här kan man alltså se att det lilla måleriet i Göteborg - genom att anlita en redovisningsbyrå - kan expandera och summan man betalat denna ska alltså då snarare ses som en investering istället för en utgift.

Vilken redovisningsbyrå ska jag anlita i Göteborg?

Då det i Göteborg faktiskt finns ett ganska stort urval av redovisningsbyråer så kan det ju vara ganska svårt att välja just den redovisningsbyrå som passar bäst för sin egen verksamhet. Här kan man dock tänka att sin egen firma på något sätt ska kunna gå hand i hand med den redovisningsbyrå man väljer. Har vi det lilla måleriet i Göteborg som fortsatt exempel så kan det inte vara en dum idé för denna att söka sig till en mindre redovisningsbyrå snarare än en större.

Detta då man liksom på ett annat sätt blir omhändertagen och hela tiden känner sig uppskattad som kund – detta ställt mot en större redovisningsbyrå där man riskerar att – som liten firma – riskerar att falla in i mängden. Tipset är alltså att hellre söka sig till en lite mindre redovisningsbyrå om man i Göteborg själv driver ett litet företag och vice versa. Har du ett stort företag så söker du dig till en större redovisningsbyrå i Göteborg som på ett bättre sätt kan matcha just dina krav och behov. Detta är naturligtvis upp till var och en att välja och ska bara ses som ett litet tips.

Vad är egentligen kapitalförvaltning?

24 sep 2017

Kapitalförvaltning är en konst utan sanningar. En god kapitalförvaltare bör ha en god förmåga att läsa av marknaden och en bra känsla för hur den kommer att utvecklas. Den som ska anlita någon för sin kapitalförvaltning gör rätt i att inte förhasta valet av kapitalförvaltare. Ofta har de tillgång till samma verktyg som vem som helst – men det är alltså känslan, erfarenheten och den analytiska förmågan som gör att en förvaltare är bättre än andra på att förvalta pengar.

Vad gör egentligen en kapitalförvaltare?

En kapitalförvaltare är den som anlitas att ta hand om någons pengar för att få dem att växa. Att arbeta på bank är vanligt för att ge råd till privatkunder, men också att försöka nå en privat uppdragsgivares mål vad gäller avkastning och risk. En kapitalförvaltare arbetar ofta med aktier, fonder eller räntebärande obligationer. Det är dock inte ovanligt att den som arbetar med kapitalförvaltning ansvarar för olika fonder som kunder erbjuds att spara i.

Rollen för den som arbetar med kapitalförvaltning kan se lite olika ut. Vissa tar över en hel portfölj och ser till att pengarna växer enligt uppdragsgivarens mål, medan andra helt enkelt ger råd till privatpersoner och företag utan att sköta själva placeringen av pengarna.

Många går till banken

De som vill ta en enkel och stabil väg går ofta till banken för att ordna sin kapitalförvaltning. Många anser dock att det här nödvändigtvis inte behöver vara den bästa vägen. Det som väger tungt vid valet av kapitalförvaltare är den personliga kontakten och tilliten. Därför ställs det ofta höga krav på kapitalförvaltare att ha goda kommunikativa förmågor och en förmåga att knyta kontakter.

Den som är småsparare tar ofta vägen via banken. Detta för att få råd om hur pengarna placeras för att växa i enlighet med målen för risk och avkastning. Många som är intresserade öppnar dock ett ISK eller sparar pengarna på andra sätt, även om det inte är särskilt stora summor till en början. Den som lär sig kapitalförvaltning på egen hand har potentiellt stora summor att spara och vinna.

Går att göra på enkelt vis – eller mer komplicerat vis

Den enklaste formen av att spara genom en kapitalförvaltare är att köpa in sig i en fond som är aktiv. Man kan beskriva det som en paketlösning där kapitalförvaltning är en väsentlig del. Många som har mer specifika mål gällande sina investeringar kan anlita en förvaltare för vad som kallas diskretionär förvaltning. Då har den som sköter kapitalförvaltningen hand om hela portföljen och sköter även själva placeringarna. Det här är dock inget för småsparare, och en hel del förvaltare kräver att portföljen ska inneha många hundra tusen kronor för att en sådan lösning ska bli aktuell.

Om du vill anlita ett företag för kapitalförvaltning kan du välja iZave.

Hur ser arbetsmarknaden ut för flyttstädning i Stockholm?

23 sep 2017

Flyttstädning skiljer sig lite från traditionell städning så till vida att jobbet ofta måste utföras mer noggrannt än vad som vanligt sker – detta på grund av att det ju faktiskt handlar om att någon person ska flytta in och inte direkt vill börja med att städa. Tar man en lägenhet i Stockholm som exempel så får du som jobbar inom flyttstädning först nyckeln av den som flyttar ut, därefter kan det röra sig om några timmars städning innan nästa person flyttar in och om man har det som lite av en mall så förstår man hur snävt tidsschemat är – och detta kombinerat med den hårda pressen på ett bra resultat. Då förstår man att alla inte passar att arbeta inom området flyttstädning.

Det gäller alltså att både vara snabb och amatidigt också väldigt effektiv – annars blir man helt enkelt inte långvarig inom flyttstädning. Speciellt inte om man jobbar i Stockholm där ju människor flyttar lite oftare än någon annanstans i Sverige – där finns alltså en tydlig marknad inom flyttstädning, men denna tydliga marknad gör också att fler söker sig dit med hårdnad konkurrens som följd. Visst, det finns alltså fler jobb att få inom flyttstädning i Stockholm – men eftersom konkurrensen om dessa jobb är så pass stor som den ändå är så har man alltså inte råd med några misstag. Men är man då en noggrann, pålitligt och effektiv person som klarar hård press, då är defintivt en karriär inom flyttstädning något som passar. Yrket är relativt fritt, man jobbar på annorlunda tider och kan mötas av olika objekt i form av lägenheter, bostadsrätter, villor eller vanliga radhus – alla behöver ju någon gång flytta och kanske då använda flyttstädning, eller hur?

Hur skiljer sig flyttstädning i Stockholm mot resten av Sverige?

Det här ser man också tydligt just i Stockholm i och med den frekvens av flyttar vi tidigare nämnde – i en mindre stad kanske man får hålla sig en typ av objekt och heller inte arbeta lika mycket med flyttstädning. Något som naturligtvis ställer till det för någon som arbetar i exempelvis Härnösand då man inom flyttstädning ofta får betalt för hur många jobb du utför per månad snarare än en vanlig månadslön. Du kan alltså som verksam inom flyttstädning i Härnösand nästan gå utan jobb en månad – detta ställt mot en kollega i Stockholm som nästan kan jobba hur mycket han vill och ibland kan jobba så hårt att man kan unna sig lite ledighet.

Här skiljer det sig alltså ganska rejält beroende på vilken stad man utför flyttstädning i – Malmö, Stockholm, Göteborg – inga problem. Mindre samhällen som Härnösand, Östersund och Kramfors – ja, där måste man ofta kombinera sin verksamhet inom flyttstädning med någonting annat för att få lönen att bli så bra som möjligt. Dock så ska man ju även ta konkurrensen i Stockholm i beaktande och att man kan på grund av den också tvingas gå utan jobb inom flyttstädning. Detta brukar dock flest gälla de som på något sätt inte sköter sig – bra folk som sköter sina uppgifter kommer alltid att behövas då det handlar om flyttstädning.

Frågor och svar om att jobba som jurist

21 sep 2017

Många har drömmar om att jobba som jurist, kanske som offentlig försvarare eller som åklagare. Den som har en juristexamen har många olika nischer och områden att välja mellan. Faktum är att knappt 40 procent av yrkesverksamma jurister idag arbetar inom vad som traditionellt anses vara juridiskt arbete, det vill säga som åklagare, domare, advokat (privat eller offentlig försvarare) eller som jurist inom företag, förvaltning eller organisation.

Vilka yrkestitlar finns det?

Det finns många yrkestitlar en jurist kan ha. Några av de vanligaste är:

 • En advokat förknippas ofta med att jobba som privat eller offentlig försvarare under rättegångar, men en stor del av arbetsuppgifterna sker utanför rättssalen. Till exempel är det vanligt att man upprättar testamenten och hjälper företag med att skriva avtal.
 • En domare dömer i en domstol. En domare kan arbeta i en allmän domstol (ofta mål om tvister eller brott) eller i en förvaltningsdomstol (handlar ofta om skatter eller sociala frågor).
 • Åklagare. Åklagare leder oftast förundersökningar och utreder brott tillsammans med polisen. Det är en åklagare som besluter om åtal ska väckas och är även den som driver fallet i domstol.
 • Den som är kronofogde utreder skuldsattas ekonomiska situation och fattar beslut om åtgärder som ska leda till att skulderna betalas.

Hur lång är utbildningen?

Juristprogrammet, som leder till en yrkesexamen, tar fyra och ett halvt år av studier på heltid och innefattar 270 högskolepoäng. Därutöver finns flertalet utbildningsprogram med juridisk inriktning som lägger en grund för ett arbete inom juridiken. Vanliga huvudämnen att välja här är rättsvetenskap och affärsjuridik. Den som vill forska inom ämnet kan ta en licentiatexamen eller doktorsexamen, som innebär två respektive fyra år av heltidsstudier.

På de flesta högskolor och terminer finns ofta goda möjligheter till utbyte med andra länder vid studier på grundnivå. Därtill finns flertalet ickevinstdrivande organisationer som arbetar för att samordna praktik under studietiden.

Går det att jobba utomlands med svensk juristexamen?

Många drömmer om att jobba som advokat utomlands, inte minst i USA. Eftersom utbildningen primärt är fokuserad mot svensk rätt och det rättssystem vi har i Sverige är dessa möjligheter något begränsade.

Dock finns det en hel del möjligheter för den som vill arbeta inom EU eller inom internationella organisationer. Till exempel antar Utrikesdepartementet varje omgång jurister till Diplomatprogrammet, som då kan få arbeta i utrikesrepresentationen. Europarådet, FN och olika institutioner som tillhör EU är vanliga arbetsplatser för utomlandsarbetande svenska jurister. Då handlar det kanske inte främst som arbeten som privat eller offentlig försvarare, utan andra juridiska uppgifter.

← Äldre inlägg