Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 2

iZave - hjälp till bättre ekonomi

14 jul 2017

iZave är din partner när det kommer till rådgivning inom trygghets- och sparlösningar. De har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och förmedla försäkringar. iZave hjälper sina kunder att ta hand om pension, sparande, förvaltning, försäkringar, juridik och skatt.

Vad gör iZave för sina kunder?

iZave hjälper sina kunder att fatta bättre ekonomiska beslut, matcha ihop kunders behov och mål med lämpliga lösningar. De hjälper även sina kunder att förstå risker, välja en portfölj med lämpliga risknivåer baserat på kundens behov och de justerar portföljen över tid för att behålla en värdeskapande strategi. iZave hjälper kunder att reducera sina ekonomiska kostnader och planera skatt och uttag, samt att hjälpa sina kunder att spara tid.

iZave tar sitt ansvar på största allvar

Målet är alltid att kunden ska vara nöjd med den service som tillhandahålls från företagets sida. iZave vill att deras kunder ska känna sig trygga med att använda företagets tjänster och därför har iZave en ansvarsförsäkring hos försäkringsbolaget If. Det innebär att kunderna inte riskerar att bli utan ersättning till följ av skador som iZave har vållat på grund av bristande betalningsförmåga eller vilja att betala. Ersättningen till följd av skada från iZaves sida betalas ut från If försäkringar.

Varför ska du välja iZave?

Företaget iZave finns för dig som inte har tid eller tillräcklig kunskap när det kommer till sparlösningar och kapitalförvaltning. iZave har många licensierade rådgivare som finns där för kundernas skull. Så för dig som inte har tid eller kunskap om hur man får ett effektivt och lönsamt sparande så är iZave ett bra val. Självklart omfattas iZave av insättningsgaranti för de kunder som vill ha sitt sparande hos iZave. Insättningsgarantin innebär att du som privatperson får tillbaka ditt kapital om iZave försätts i konkurs eller Finansinspektionen säger att garantin ska träda i kraft. Som privatperson får du tillbaka insatta pengar - upp till 950 000 kr. Det är samma summa som hos alla banker som omfattas av insättningsgarantin i Sverige.

Vad kan iZave erbjuda dig?

 • Personlig rådgivning
 • Heltäckande individanpassade finansiella placeringar och planering
 • Svar på avancerade finansiella frågor och oklarheter
 • Anpassning av sparande och finansiella lösningar när ditt behov ändras över tid
 • Möjlighet att möta din rådgivare via mobil, dator eller på kontor.

iZave har dessutom inga fasta priser utan priset sätts av kunden och dess rådgivare tillsammans. Priset är baserat på kundens önskemål och ekonomiska behov, samt valet av vilka produkter och tjänster som iZave ska tillhandahålla. Tack vare denna flexibilitet får du ett personligt pris som är anpassat efter just ditt behov.

Skyltar livar upp Stockholm

3 jul 2017

Tokyo, London och New York har samtliga landmärken som till stor del – främst nattetid – skapar ett magnifikt intryck för utomstående. Det handlar här om platser som blir upplysta av olika skyltar – skyltar som är typiska exempel på hus reklam för multinationella företag kan anpassa sin reklam för att få en stad att leva upp och verka mer spännande. Vi har alla sett bilder från exempelvis Times Square nattetid, eller hur? Att se hur turister – med uppspärrade ögon och blicken mot skyn – försöker smälta intrycket av en stad- och en plats så full av ljus är något som vi alla sett en bild av vid något tillfälle. Reklam i sådana fall är alltså inte av ondo utan något som verkligen bidrar till intrycket av en stad.

Förr om åren kunde man även se detta då det gällde Stockholm och vår huvudstad var faktiskt en av de städer i Europa som ansågs som mest spännande då det kom till skyltar; främst då under efterkrigstiden och då också av ganska naturliga skäl. Då andra städer – London, Berlin och Paris – drabbades av fruktansvärda bombräder så klarade sig Stockholm undan dessa och däri låg också förklaringen till att exempelvis Kungsgatan ansågs som både levande och vacker tack vare de lysande skyltar som syntes.

Tyvärr har Stockholm under senare år helt tappat detta och det finns inte längre skyltar som ger detta intryck för turister; det finns inget Times Square eller Piccadilly Circus i staden som lockar folk tack vare liv, rörelse och stora, blinkande skyltar. Lite synd kan man här tycka – ska Stockholm växa och bli den världsmetropol som man anser sig ha potential att vara – ja, då krävs det nog också att man åter skapar en sådan paradgata. Varför inte ovan nämnda Kungsgatan som ligger strategiskt perfekt och vetter mot Stureplan där det naturliga utelivet i Stockholm sker och äger rum?

En slags boulevard av ljus som visar riktningen mot stadens uteliv och som ger turister en föraning om vad som komma skall. Skyltar av ljus behövs fortfarande om man ser till hur den urbana storstaden i världen ser ut; något som alltså Stockholm inte kan räknas som – ännu.

Finns de äldre skyltarna kvar i Stockholm?

Om vi återgår till den tid av nostalgi som vi ovan nämnde och de skyltar som fanns i Stockholm under efterkrigstiden så finns det tyvärr inte många sådana kvar. Man kan se att det finns några enstaka biografer som fortfarande har sina originalskyltar kvar och man kan se ovanför Slussen hur Stomatol-skylten ensamt blinkar nattetid. I övrigt finns det inga särskilda skyltar som vittnar om den tid så Stockholm ansågs som spännande och intressant ur ett upplyst syfte. Vi får här alltså hoppas att detta sker inom en snar framtid.

De som bor i husen där man sätter upp reklam då – påverkas inte deras liv till det negativa? Jo, naturligtvis påverkas dessa av att ha en stor, blinkande skylt hängande utanför fönstret – något som dock brukar kompenseras väldigt generöst av de bolag som äger reklamen i fråga. Här handlar det inte om något enstaka tusenlapp utan om betydligt högre belopp än så...

Här finns information om hur man arbetar med skyltar idag: http://www.skyltarstockholm.org/

Företagande: it-driften bör anpassas efter verksamheten

1 jul 2017

Oavsett inom vilket område man i dagsläget är verksam som företagare så ställs det höga krav på att den it-drift man har håller måttet. Vi använder idag datorer till allting och det kan handla om att sköta löner, bokföring, och timrapportering till att man är verksam inom ett område där internet och fungerande lösningar inom detta är ett måste för företagets verksamhet. Ser man till it-drift så ska man här som företagare först och främst försöka reda ut i vilken omfattning man behöver denna.

 Det vill säga; behöver man en egen server eller går det att hyra in sig hos en partner? Finns det några speciella önskemål – övervakning, backup, fjärrstyrning – eller klarar man sig med ett standardpaket?

Det som är bra med detta är att man som företagare ofta har lite av trumf på hand då det kommer till valet av sin It-drift och kan anpassa denna helt efter sina egna behov. Man behöver här inte vända sig till exempelvis IBM eller Microsoft om man har ett mindre företag – det finns ofta de som har en liknande storlek och som erbjuder sina tjänster inom it-drift.

Fördelarna med att arbeta på det sättet är väldigt många och framförallt så kan man peka på flexibilitet och kundmedvetenhet. Det vill säga – genom att välja en lite mindre, men fortfarande kompetent, partner för It-drift, så slipper man oroa sig för att fastna mellan stolarna – lösningarna på eventuella problem är bara ett samtal bort och det är något som verkligen ska ses som en stor fördel.

Vänder man sig till de stora drakarna så hamnar man ofta ganska långt ner i prioriteringslistan och om ett problem väl uppstår – ja, då får man också vara beredd att vänta länge innan det verkligen tas om hand. Dessutom ska man heller inte bortse från de ekonomiska fördelarna som ligger i att välja en mindre, mer dedikerad firma för sin It-drift.

Lösningar för dina behov

Det viktigaste då det kommer till valet av it-drift är dock att man – som sagt – ser över sina egna behov och sätter dessa i första rummet. Det som många gör fel här är att man antingen väljer för många tjänster – till ett dyrare pris – eller att man väljer att underskatta sina egna behov i jakt på att spara pengar, en lösning som sällan fungerar tillfredsställande.

Det som vi kan rekommendera här är att man kontaktar ett företag inom it-drift och sätter sig ned tillsammans med denna och gemensamt går igenom hur sina behov ser ut samt vilka tjänster de erbjuder och till vilken kostnad.

Som vi nämnde ovan; det finns väldigt många företag som jobbar med lösningar inom it och det är i dagsläget kunden som sitter med trumf på hand. Se till att kontakta så många som möjligt och förhandla dig fram till dess att du hittar rätt. Tänk på att välja även utifrån förtroende, din leverantör av it-drift ska vara någon du kan vända dig till i flera år.

Rätt rekrytering ger dig bättre kvalitet

18 jun 2017

Att som företagare stå inför att nyanställa är en sak som för med sig tudelade känslor. Dels så har man den övervägande positiva : varje ny person man kan anställa är ett bevis och ett kvitto på att man lyckats med sin verksamhet. Det negativa då? Jo, att det tar väldigt mycket tid i anspråk. Det går inte bara att lägga ut en annons, kalla till några intervjuer och välja den person som är hyfsat lämpad för jobbet i fråga.

Nej; man måste hitta rätt kompetens, man måste hitta en person som passar in i företagets struktur och delar samma visioner och man måste hitta en person som passar in i gruppen. Fel person på fel ställe kan innebära en ren katastrof för ett företag. Men, denne person kanske var fel för just det företaget – men helt rätt för ett annat och det är det som gör att man som företagare ska försöka använda sig av en extern partner för rekrytering. Gör man det – ja, då har man också en väldigt stor chans att få exakt den person som man söker och behöver.

Om vi snabbt tittar på hur ett företag inom rekrytering arbetar så kan vi säga att det handlar om Stockholm och där ditt företag behöver ne person som ska sköta er marknadsföring. Ni har lagt ut annonser, ni har fått in ansökningar – men ni har inte hittat rätt. Tiden börjar bli knapp och ni blir mer och mer frustrerade – finns det överhuvudtaget en person i Stockholm som kan sköta marknadsföring och som förstår er verksamhet?

Professionell rekrytering ger rätt personer rätt jobb

Ja, det finns det – men denne kommer att komma till er genom en partner inom rekrytering. Det företag som ni anlitar har nämligen en väldigt stor bas av olika kompetenser; ett arkiv av kunskap och speciella egenskaper att matcha mot behov och krav som finns hos olika företag.

Här kommer man således att kontakta de personer som kan tänkas passa din verksamhet i Stockholm, man kommer att kalla till intervjuer, man kommer att använda analysverktyg och man kommer att utvärdera intrycken av varje kandidat – en process där man slutligen sållat ut ett antal om kanske tre-fyra stycken personer som – via en slutintervju där du deltar – presenteras för dig. Kort sagt: du som företagare slipper allt jobb och får – framförallt – helt rätt person för din verksamhet.

De tre andra personerna som deltagit vid slutintervjun då? Ja, de finns kvar i arkivet och deras kompetenser och egenskaper kommer att matchas mot nästa företag som behöver nyanställa. Professionell rekrytering är nyckeln till att ta sitt företag vidare till nästa steg.

Om du vill veta mer om rekrytering i Stockholm, klicka här.

Tips inför köp av värmepump

11 jun 2017

Värmepumpar är något som kan sänka dina energikostnader drastiskt. För att utnyttja fördelarna hos en värmepump så gott det går, gäller det dock att köpa en modell som passar just dina förhållanden.

Att säga att en viss värmepump är bäst är svårt. Värmepumpar är olika bra beroende på förutsättningarna de ska användas i. Dock finns den del saker man kan tänka på för att hitta de värmepumpar som passar dig och ditt hus bäst.

Tänk på att välja en värmepump som klarar av svenska förhållanden

Många värmepumpar på marknaden idag är inte anpassade för svenska förhållanden. Således är det en god idé att välja en tillverkare som profilerar sig mot de lite nordligare breddgraderna. En värmepump klarar inte av hur låga temperaturer som helst, men den bör klara av en temperatur ned mot 15 minus för att kunna användas på ett bra sätt i Sverige.

Det här gör att det är lite mindre fördelaktigt att använda sig av en värmepump i till exempel Kiruna än i Skåne, till exempel Malmö. Dock kan det vara en god idé att komplettera värmepumpen med en elpatron eller annat uppvärmningssystem oavsett.

Titta på värmepumpar med låga bullernivåer

Värmepumpen är något du ska ha under en lång tid. Med det i åtanke är det givetvis viktigt att det inte är något som stör dig i vardagen. Något som kan irritera vissa ägare av värmepumpar är de höga bullernivåerna vissa modeller kommer med. Att titta på en värmepumps bullernivåer innan köp är viktigt och inget du kommer att ångra.

Tänk på att bullernivåerna bör vara låga både ut- och insidan. Höga bullernivåer kan vara nog så irriterande på insidan, men det kan vara irriterande på utsidan också om du är ute i trädgården mycket. Tänk även på grannen om du bor nära ett annat hus och värmepumpen är placerad mot dennes hus.

Välj en värmepump med hög energieffektivitet

Att värmepumpen har en hög energieffektivitet är viktigt – det är ju det som avgör dina besparingar. Ju mer effektiv en värmepump är, desto snabbare kommer investeringen för installationen av den att löna sig.

Olika värmepumpar är olika effektiva. Ofta är det den billigare pumpen som är mindre effektiv, även om så inte är fallet alla gånger. Står du och väger mellan två värmepumpar där en är billig och har en låg energieffektivitet, medan den andra är dyr men är mer effektiv, kommer det senarenämnda valet att löna sig under tid. De tusenlappar som kanske skiljer sig de båda pumparna emellan är en ganska liten summa om du ska använda värmepumpen under många år.

Du tjänar på att anlita städhjälp

9 jun 2017

Att anlita städhjälp har länge ansetts vara lite fult i Sverige. Även om städning är ett jobb som alla andra jobb så har många människor sett ner på yrket och många andra har inte velat hyra en städare för de inte känner sig bekväma med att låta någon annan städa upp i sin bostad.

Stockholms stad ledande inom hushållsnära tjänster

Historiskt sett så har Stockholmsbor i större mån anlitat städhjälp till hemmet än invånarna i Sveriges andra storstäder, det finns många olika faktorer till det här såsom socioekonomiska och traditionella värderingar som skiljer sig från andra delar av landet.
Tidigare var det främst välbärgade familjer som anlitade städhjälp i Stockholm men förändrande faktorer såsom Rot-avdrag och ett allt stressigare storstadsliv har lett till att många familjer gärna betalar för att få lite avlastning i hemmet.
Rot-avdraget har direkt halverat kostnader för hushållsnära tjänster utan att minska lönen för arbetarna vilket har gjort det till ett smart ekonomiskt val för människor att anlita hjälp istället för att göra det själv.
Många av de som anlitar hjälp säger att de kollar på vad de själva får i timlön och om det är billigare att anlita hjälp än att utföra arbetet själv så ser det det som en smart val att istället arbeta mer och minska arbetet i hemmet och därav göra en vinst istället.
Andra faktorer som påverkar är det faktum att vi i västvärlden inte har särskilt många lediga timmar under veckan och att det anses väl värt pengarna i utbyte mot den tiden de får över till sina egna intressen.

Minska stressen

De flesta hyr in städhjälp på ett fast schema på runt 2-4 timmar i veckan på fasta tider under dagen då de själva inte är i hemmet, på så sätt kommer du hem till en ren och fin bostad och kan koppla av direkt när du stiger innanför dörren efter en hård dag på jobbet - för många är det guld värt.
Stress är en av de största faktorerna till psykisk ohälsa och sjukdom i Sverige, så som ett förebyggande medel kan du under de stressigaste perioderna i ditt liv snabbt ta kontakt med en städfirma och få välbehövlig avlastning i hemmet.
Den stressigaste tiden på året är under julen, så för att undvika irritation och kunna njuta av denna tradition fullt ut så kan det vara väl värt kostnaden att ta hjälp av en städfirma.
De två vanligaste faktorerna till osämja i familjen är pengabekymmer och arbetsstress, så det blir ett svårt val, minska stressen men öka utgifterna, man får pröva sig fram och observera förändringarna som sker i relationerna i hemmet.
Att anlita städhjälp kan vara det bästa valet du gör i år, kolla bara upp de olika företagen och hitta ett du känner dig bekväm med och som förstår dina behov och lyssnar till dina önskemål.

Hög konkurrens ger dig lägre priser

4 jun 2017

Oavsett vilken bransch det handlar om så har man som kund en fördel om branschen i fråga har hög konkurrens. En fördel som gäller priset och där man genom att jämföra och ställa priser mot varandra också kan få fram ett bättre sådant än vad man kanske från början förväntat sig och fått erbjudet av den först kontaktade firman. Dock: konkurrens för även med sig en nackdel som ska ställas mot det potentiellt låga pris man kan förhandla sig till och detta i form av lägre kvalitet. Alla företag är av naturliga skäl inte alls lika skickliga och som kund så kan således ett lågt pris i slutändan visa sig bli väldigt högt.

Vi kan ge ett exempel på detta och hålla oss till en bransch som under senare år fullkomligt exploderat sett till ökning av verksamheter. Något som gjort priserna lägre – men där även en stor variation sett till kvalitet tyvärr kunnat skönjas.

Vilken bransch? Städbranschen och anledningen till ökningen av verksamma företag inom detta område har en logisk förklaring: rut-avdraget. Att man numera kan dra av halva arbetskostnaden för exemplevis hemstädning har gjort att fler väljer att göra så och att det således också finns en större marknad för städföretag att ta del av – något som gjort att fler verksamheter tillkommit och detta egentligen oavsett stad, Stockholm, Västerås eller Mora spelar ingen roll.

Hitta rätt hemstädning

Svårigheten att hitta god kvalitet har alltså blivit större i och med detta och om vi säger att du bor i Stockholm och vill ha hjälp med hemstädning så kan du där välja bland ett väldigt stort antal städföretag som erbjuder sina tjänster. Vad göra, och hur ska du hitta rätt städföretag för din hemstädning ? Jo, du ska undersöka och du ska göra detta primärt genom att ringa till kunder hos företaget – både befintliga och tidigare sådana.

Referenser är A och O då det kommer till separera agnarna från vetet inom branscher med hög konkurrens och då det gäller hemstädning i Stockholm så är detta inget undantag. Kort sagt; du måste be om nummer, du måste ringa och du måste anstränga dig för att skaffa en så bred- och bra bild som möjligt.

Ska du bjuda in någon i ditt hem – som fallet är vid hemstädning – så är det också upp till dig att denne person verkligen är pålitlig. Inga nummer? Inget uppdrag, så tycker vi att man ska resonera. Det finns som sagt fler än ett företag att välja bland.

Här kan se vad som ingår i en professionell hemstädning: www.hemstädningnacka.se.

 

Konsult eller anställd?

17 maj 2017

Att driva eget skiljer sig en hel del från att vara anställd. Du har flexiblare arbetstid, ofta bättre betalt och bestämmer över dig själv och din tid. Samtidigt finns det en trygghet i att vara anställd som är svårt att nå som konsult. Som anställd har du uppsägningstider, tjänstepensioner och flera liknande förmåner. Som konsult ligger dessa saker under eget ansvar.

Något annat som lockar många att bli konsult är rörligheten. Ena dagen kanske du jobbar i södra Stockholm medan du jobbar i norra Stockholm den andra. Kanske lämnar du till och med Stockholm en dag för ett uppdrag i någon annan stad i Sverige – eller utomlands?

Slipper internpolitik

Något som får många att lockas till att starta eget är just detta. Internpolitik är något som präglar i princip alla företag, och som man kan behöva ”spela med” i för att nå en hög position inom organisationen. Det här passar vissa, men inte alla.

Som konsult har man med sig själv att göra och kan på eget bevåg arbeta för att öka omsättningen och prioritera de arbetsuppgifter man tror kommer göra mest nytta för firman. Det här oavsett om man är ombildningskonsult, managementkonsult, IT-konsult, eller någon annan typ av konsult.

Lönen

Som konsult tjänar man ofta mer (men ibland också mindre) än anställda som utför liknande arbetsuppgifter. Då företaget tar en större risk genom anställning, kan det göra att konsultarvodet drivs uppåt något. Sedan är det upp till konsulten hur mycket denne vill jobba. Är man anställd utan firma är det svårare att ta på sig uppdrag utöver det vanliga jobbet och ta betalt för det.

Gällande lönen är tryggheten i en anställning märkbar. Medan en konsult bör ha en bra buffert sparad, eller vara beredd på att leva på snabbnudlar ett tag, kan den som är anställd avnjuta förmåner vad gäller t.ex. uppsägningstid. I de flesta fall går det dock, även för konsulter, att förutse när uppdragen börjar sina. På så vis finns det alltid en period där nya uppdrag kan sökas.

Ombildningskonsult – exempel på konsultarbete

En konsult är inget särskilt yrke, utan olika konsulter är verksamma inom olika områden. Ett exempel på en typ av konsult är ombildningskonsult, som jobbar med att bilda om hyresrätter till bostadsrätter (vilket görs mycket i t.ex. Stockholm). En ombildningskonsult arbetar alltså med att hjälpa föreningar genomföra lyckade ombildningar.

Exakt hur arbetsprocessen ser ut kan skilja sig åt mellan olika konsulter, men ofta tar en ombildningskonsult på sig ett helhetsansvar från början till slut. Just det med ansvar har många konsulter gemensamt. Ofta tas ju en konsult in för att ingen annan i föreningen eller företaget har rätt kompetens, och ofta får man ta ett stort eget ansvar då det inte finns någon annan att luta sig mot.

Ovan beskrevs lite om vad en ombildningskonsult gör. Andra exempel är:

 • Managementkonsult
 • IT-konsult
 • Byggkonsult

Vanliga frågor inom bostadsrättsombildning

12 maj 2017

När hyresrätter ska ombildas till bostadsrätter (bostadsrättsombildning) uppstår ofta en rad frågor. Här är några av de vanliga:

Vad innebär bostadsrättsombildning?

Med bostadsrättsombildning menas att hyresrätter ombildas till bostadsrätter. Därmed bildas en bostadsrättsförening som äger bostäderna istället för tidigare  fastighetsägare. Varje boende köper sin bostad (bostadsrätt) av bostadsrättsföreningen vilket gör att föreningen har råd att köpa loss samtliga bostäder från tidigare ägare.

Vad priset hamnar på beror främst på vilken ekonomi som behövs i föreningen. Man ser alltså inte primärt på marknadsvärdet vilket gör att man oftast kan köpa dessa bostäder till ett pris långt under gällande marknadsvärde.

Kan man bo kvar som hyresgäst trots ombildning?

Det är bostadsrättsföreningen som tar över ägandet av bostäderna och som därmed även får avgöra om det kan finnas hyresgäster eller inte. Det är inte ovanligt att några personer inte har möjligheten/ eller viljan att köpa loss sin lägenhet. I detta fall kan man bo kvar som hyresgäst hos föreningen. Om detta är möjligt eller inte ska man få information om när bostadsrättsombildningen påbörjas.

Vad är andelstal?

Andelstal kan användas vid två olika tillfällen men det handlar alltid om att räkna ut hur stor andel en bostadsrättsinnehavare har i förhållande till övriga boenden inom samma förening. Ett exempel kan vara när man ska räkna ut hur mycket varje medlem ska betala i årsavgift. Föreningen kan bestå av olika stora bostäder vilket därmed kan göra att kostnaderna kan variera.                       

Man kan också använda ordet Andelstal för att visa hur stora skulder en förening har per bostad.

Vad är Inre fond?

Inre fond var betydligt vanligare förr och är något som allt mer försvinner från bostadsrättsföreningar. Det innebär att en del av den månatliga avgiften avsätts till en Inre fond. Dessa pengar kan man sedan ta ut vid renoveringar av bostaden. Därmed blir det ett sätt att möjliggöra att bostäderna renoveras regelbundet.

Vad är tomträtt?

Många bostadsrättsföreningar har tomträtt vilket betyder att man hyr marken som bostäderna står på, vanligtvis av kommunen. Det är därmed en årlig avgift som måste betalas till markägaren. Detta betalar föreningen och är inget som varje medlem behöver vara insatt i. Däremot kan en hög tomträtt påverka vilken avgift som bostadsrätten har.

Hur påverkas eventuella bidrag (ex bostadsbidrag)?

Den stora skillnaden mellan bostadsrätt och hyresrätt är att bostadsrätten kräver en viss insats. Detta kan klassas som att man har en viss egendom. De som har bostadsbidrag bör därför alltid prata med försäkringskassan vad som händer om en bostadsrättsombildning skulle ske.

Vad krävs det för att bostadsrättsombildning ska ske?

Om ett förslag om bostadsrättsombildning kommit upp bör ett möte hållas då alla får möjlighet att få information kring vad som gäller med denna ombildning. Man ska sedan ha en omröstning där minst 2/3 av alla hyresgäster röstar för förslaget för att det ska gå igenom. 

Sälja guld? Hitta en seriös guldsmed

2 maj 2017

Smycken i allmänhet och guld i synnerhet är något som de flesta av oss drömmer om att äga. Dels både för att det är väldigt vackert, men också i vissa fall för att det, så att säga, kan vara bra att ha under en regnig dag. Det vill säga; vi vet aldrig vad framtiden för med sig i sitt sköte och ibland så händer det saker som man inte kan styra över. Blir man sjuk, blir någon i familjen skadad, tappar man sitt jobb, råkar ut för en olycka eller någonting annat så kan det innebära en helt ny ekonomisk situation att ta hänsyn till – något som i värsta fall innebär att man tvingas sälja av en del dyrbarheter och där ligger således värdefulla smycken nära till hands.

Det vi ska titta lite närmare på här är hur man ska agera vid en sådan försäljning. Om du av någon anledning skulle råka i ekonomiskt trångmål och äga en del smycken som du kanske ärvt från en släkting och där du inser att de pengar dessa kan ge vid en försäljning kan rädda dig – ja, då bör du vara medveten om att val av guldsmed spelar extremt stor roll.

Först och främst; en guldsmed är ofta värd att besöka – de betalar generellt lite bättre och de är av förklarliga skäl duktiga på att värdera smycken av guld. Besöker du exempelvis en pantbank så kommer dt pris du erbjuda där inte vara i närheten och om du lägger ut dina smycken på en auktion så kan priset förvissa bli högre – men då måste du även betala provision. Rådet är alltså att kontakta en guldsmed; men att hitta en seriös sådan.

Det finns ett problem i branschen och det är att det finns lite för många oseriösa aktörer som luras och betalar rena underpriser. Missförstå oss rätt här – alla vill göra en bra affär och ingen vill betala för mycket pengar. På samma sätt som du vill ha så mycket betalt som möjligt så vill också den guldsmed du besöker betala så lite som möjligt. Skillnaden är att han använde sig av sin expertis för att medvetet lura dig. Kort och gott; han värderar din guldring, din länk eller ditt halsband till ett pris som är avsevärt mycket lägre än vad det borde vara. Det som kan vara svårt är följande: hur vet man att en guldsmed är seriös eller inte?

Det finns ett enkelt sätt och det är att se till att han först och främst får handla med begagnade varor. Det är nämligen reglerat i lag. En guldsmed som handlar med begagnade varor måste ha tillstånd från Polismyndigheten och vid en eventuell affär så måste han föra not kring vem du är och var varorna kom ifrån (för att förhindra häleri).

En annan sak som kan påvisa seriositet hos en guldsmed är om han exempelvis är bunden till Guldsmedsmästarnas Riksförbund. Det ger dig betydligt bättre möjligheter att sälja dina guldsmycken till skäliga priser. Var lite vaksam kring detta innan. Att bara besöka en guldsmed på måfå kan visa sig vara ditt livs sämsta affär.

Vad kostar det att hyra en lagerhall?

27 apr 2017

Hur mycket det kostar att hyra en lagerhall beror på ett flertal faktorer. Det är därför som många företag som hyr ut dessa inte skriver ut ett fast pris på deras hemsidor. Det är helt enkelt för många faktorer som påverkar priset vilket gör att man enbart kan få pris på offert.

Tid

En faktor är hur länge som man behöver lagerhallen. Är det en kortare period är hyra vara det bästa alternativet. Är det längre tid (kanske flera år) kan leasing vara ett bättre alternativ. Med tanke på att man får en hel del service och slipper lägga ut en stor kostnad på en gång är leasing ett alternativ som allt fler prioriterar.

Vill man äga lagerhallen för att exempelvis ha rätten att göra förändringar helt efter egna behov blir kostnaden högst. Men då får man även räkna med att dessa har ett relativt högt andrahandsvärde.

Storlek

Det finns lagerhallar som inte är större än en större friggebod. Men det finns även de på över 100kvm. Hur stor modell som behövs avgör mycket tydligt hur mycket de kostar att hyra. Utöver tid är det den enskilda faktor som väger tyngst gällande priset.

Tillbehör

När man hyr en lagerhall finns oftast möjligheter att välja en rad olika ”tillbehör”. Ett exempel är anpassad belysning som passar att hänga upp på stommen av hallen. Ett annat exempel är ”stötskydd”. Ett skydd som monteras mot väggens utsida och som därmed skyddar tyget mot bilar eller andra fordon som kör mot hallen. Det kan på ett sätt liknas med stötfångare – fast på lagerhallen. Man kan även hyra cementblock som hallen kan förankras i.

Isolering

De enklaste lagerhallarna har inte någon isolering. Väggarna består av ett tjockare plasttyg som är mycket slitstarkt. Men detta tyg är knappast motståndskraftigt mot kyla. Har man behov av att hålla hallen varm, eller kall, är det bäst att välja någon av de isolerade modellerna. Detta gör även att akustiken blir bättre inne i hallarna. Det finns flera olika varianter på isolering beroende på behov. De allra ”varmaste” kallas ofta för ”termohall” och kan användas där klimatet är kallt och hårt.

Golv

Ska hallen ha ett golv eller inte? Kan det bestå av ett enklare golv eller ska det vara isolerat? Golv går att beställa till de flesta hallar.

Inredning

Den inredning som kan hyras till lagerhallar består främst av väggar och hyllsystem. I och med att hallarna främst används som lager är det viktigt att kunna utnyttja golvytan så mycket som möjligt. Ett sätt är att sätta upp innerväggar av trä som tydligt delar in golvytan i mindre ”rum”. En annan väg är att ställa in pallhyllor. Hyllor som är konstruerade för att lastpallar ska kunna ställas in i hyllorna. Med dessa pallhyllor kan lagermöjligheten flerdubblas.

Läs mer om lagerhallar här: http://www.lagerhallar.nu/.

Redovisningsbyrån hjälper dig att bli bättre företagare

22 apr 2017

Ett aktiebolag, ett växande handelsbolag eller en liten nystartad enskild firma. Det spelar ingen roll vilket företag du har i Nacka, alla företag utan egen administrativ avdelning har i regel stor fördel av att anlita en professionell redovisningsbyrå. Som ny entreprenör finns en hel del regler att hålla reda på i företagarvärlden. Det handlar om allt från momsregler till vilken skatt du ska betala till deklarationsfrågor. Och sen den där högen med kvitton - hur var det nu du skulle redovisa dem så att momsen blir rätt i slutänden.

Eller har ditt företag fått växtvärk och du hinner inte längre ägna dig åt de administrativa sysslorna? Genom att anlita en redovisningsbyrå i Nacka slipper du själv sitta och slita med siffror och papper som ska rapporteras in till myndigheterna i rätt tid. Ta hjälp av en professionell redovisningsfirma och du får själv mer till att ägna dig åt ditt företag och ditt företagande

Befriande avlastning

För dig som nystartad företagare i Nackaområdet är det avlastande att kunna lita på  att du får råd och vägledning i de här frågorna. Med en bra redovisningsbyrå sover du gott om nätterna. Tyvärr inser inte alla företagare fördelen med att anlita en utomstående revisor. Man kanske inte vill visa företagets siffror, vill ha full kontroll själv eller är rädd för att hjälpen ska kosta för mycket. Men när du anlitar en redovisningsbyrå får du hjälp att hålla just koll.  Du kan lita på att byrån ser till att dina rapporter och pengar till myndigheterna kommer in i tid. Om det finns något en ny företagare ska slippa är det att hamna på kant med Skatteverket. Med hjälp av en bra revisor kommer du veta att du sköter dig och att du slipper anmärkningar från olika myndigheter.

Momsen, skatten och din inkomstdeklaration till Skatteverket kommer fixas av redovisningsbyrån i tid och årsredovisningen till Bolagsverket likaså. Ja du måste förstås själv hjälpa till, men byrån kan berätta för dig vad som ska göras och när det ska göras.

När tiden för papperna krymper

Då ditt företag har hunnit växa sig större känner du kanske att verksamheten blir så stor att du inte hinner med allt. De administra delarna av företaget är kanske det som du helst skulle vilja anlita hjälp för. Gör då det. Med en redovisningsbyrå i Nacka kan du släppa oro och funderingar kring siffror, papper och redovisningar. Du kan koncentrera dig på det du gör bäst, driva ditt eget företag framåt. Släpp papperna och ägna din tid åt kunder och personal istället. Det är där du kan göra störst skillnad.

Visioner, organisation och strategier måste du själv hålla i. Men pengarna du drar in kan faktiskt andra sköta om utan att du för den skull tappar kontrollen. Troligen kommer du uppleva att du snarare tagit ett fastare och mer kontrollerat grepp om din verksamhet när du anlitar en redovisningsbyrå som verkligen håller koll på siffror, papper och tider!

 

Att starta en byggfirma

16 apr 2017

Att starta en byggfirma är en dröm för många. Kanske är du riktigt duktig och händig, men vill göra projekt utanför hemmet och även få betalt för det? I sådana fall krävs givetvis en firma för att kunna göra det på rätt sätt.

Om du planerar att leva på inkomsterna som byggfirman ger, kan det kännas som ett mycket stort steg att ta – och det är det. Innan detta görs bör du ha en god affärsplan och känna till att det finns ett kundunderlag att tala om. För att få kunder kan kontakter eller god marknadsföring krävas.

Förarbete

Att starta upp en firma är inget man bör förhasta sig igenom. Således utgör ett gott förarbete en bra grund att stå på innan verksamheten drar igång. Till exempel kan det vara bra att skaffa följande:

 • En affärsplan. En affärsplan bör göras innan en byggfirma startas och görs skriftligt. Skriv ner de tjänster som din firma kommer att erbjuda. Ska du utföra mer komplexa arbeten, eller mindre jobb, så som att installera fönster och dörrar? Kanske ska du göra bådadera? Oavsett är det bra att ha detta nerskrivet i en affärsplan. I en affärsplan bör det också stå hur du ska marknadsföra din byggfirma samt vilken utrustning du kommer att behöva köpa in.

Andra saker som är bra att tänka på är bland annat:

 • Gör en inventering av dina verktyg och din utrustning.
 • Analysera konkurrensen i ditt område. Att göra en konkurrensanalys kan kännas svårt. Ska man till exempel starta en byggfirma i Stockholm, där många aktörer finns, kan det kännas snårigt att ha koll på och utvärdera alla. Tar vi just Stockholm som exempel, kan det vara bra att rikta in sig på en förort. Här behövs helt enkelt utbudet av redan etablerade aktörer på marknaden utvärderas.
 • Kom fram till hur stort kapital du behöver
 • Fixa ett litet kontor någonstans där du kan göra pappersarbete. Det här kan göras i hemmet eller hyras. Bor du i en mindre stad kan det finnas billigare lokaler att hyra. I till exempel Stockholm eller Göteborg kan små kontorslokaler kosta ganska mycket i månaden – åtminstone om de ska ligga centralt.

Marknadsföring

Inom byggbranschen är ”mun-till-mun” effekten stor. Det bästa sättet att säkert sprida sitt namn ryktesvägen, är att helt enkelt göra ett bra jobb. Likaså är det viktigt att dyka upp i tid och avsluta jobben inom en tidsram som satts upp innan arbetet påbörjades. I allmänhet gäller det att helt enkelt respektera klienterna och deras tid. Det här är särskilt viktigt i mindre städer där ordet sprids snabbt. Med det sagt är det givetvis viktigt i städer som Stockholm och Göteborg också.

Branscher med goda jobbmöjligheter

3 apr 2017

Står du i valet och kvalet över vilken utbildning du ska välja? En faktor som givetvis kan väga in är möjligheterna till jobb efter att utbildningen är genomförd. Hur högt man prioriterar tillgången på jobb är olika från person till person. Vissa kan genomgå en längre utbildning med sämre arbetsmarknad om en passion för utbildningen finns, medan andra gör något lite mindre roligt men som ger bra möjligheter till anställning.

Undersköterska

För tillfället råder det brist på undersköterskor i hela landet. Särskilt liten konkurrens om jobben råder bland undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende, där Arbetsförmedlingen bedömer att det råder ”mycket liten” konkurrens om jobben i samtliga delar av Sverige.

Som undersköterska på vårdavdelning och mottagning märks en något större konkurrens – men den är fortfarande mycket liten. I Stockholm, Gotland och delar av Småland bedöms konkurrensen vara ”liten” till skillnad från ”mycket liten” som är bedömningen för övriga Sverige. Vill man bli undersköterska inom vårdavdelning och mottagning kan det alltså bli lite svårare att hitta jobb i t.ex. Stockholm än i Malmö.

VVS

Även inom VVS råder det mycket lite konkurrens om jobben. Idag finns ungefär 19 000 anställda, ett antal som Sveriges arbetsgivare inom branschen upplever som otillräckligt. Till följd av den starka byggkonjunkturen i landet, är efterfrågan på kompetens inom VVS i Malmö, till exempel, fortsatt hög.

I storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm råder det mycket liten konkurrens om jobben enligt Arbetsförmedlingen. Likaså gäller över hela landet, förutom de nordligaste delarna landet, där konkurrensen istället bedöms vara ”liten”. Den som gillar att arbeta med händerna gör kanske rätt i att överväga arbete inom VVS.

Grundskollärare

Idag finns strax under 100 000 anställda grundskollärare över hela landet. Även om det kan tyckas låta mycket, rapporteras det frekvent om lärarbristen i olika medier. Samtidigt som antalet elever i grundskolan ökar snabbt, är tillgången på utbildade lärare alldeles för liten.

Vill man jobba som lärare i grundskolan kan man alltså se fram emot att gå en ljus arbetsmarknad till mötes. Konkurrensen om jobben är mycket liten över hela landet, inkluderat storstäder som Stockholm och Malmö.

Kock

För många är det ett drömjobb. Trots det råder det brist på kockar med utbildning och erfarenhet över hela landet. Restaurangbranschen i sin helhet har haft en positiv utveckling under många år, vilket den förväntas ha även framöver. Precis som med VVS, grundskollärare och undersköterskor bedömer Arbetsförmedlingen att det råder mycket liten konkurrens om jobben i hela landet inkluderat storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. När det gäller VVS märks dock lite mer konkurrens i de nordligaste delarna. Likaså kan undersköterskor märka av lite mer svårigheter med jobb i Stockholmsregionen, Gotland och delar av Småland om de söker jobb på en mottagning eller vårdavdelning.  

Så mycket tjänar du på att köpa begagnade kontorsmöbler

29 mar 2017

Skrivbord, bokhyllor, stolar, hurtsakontorsstolr, förvaringsskåp, mappskåp och skrivtavlor. Listan över vilka möbler som behövs till ett vanligt kontor kan göras lång. Du som ska investera i möbler till ditt kontor kan tjäna en rejäl slant genom att köpa begagnade möbler och andra prylar på second hand. Hyra möbler är ett annat alternativ. 

I dag finns ett stort utbud av begagnade kontorsmöbler i returbutiker, hos företag som specialiserat sig på att inreda kontor och dessutom på nätet. Detta gäller inte minst i Stockholm, där omsättningen på företag är enorm. Hur du vill köpa möbler är upp till dig som företagare men innan du går och köper splitternya dyra möbler kan det vara bra att i alla fall ha gjort en snabb jämförelse med priserna för begagnade möbler.

Stora prisskillnader på stolar

Det krävs ofta en rad olika sorters stolar på en arbetsplats med kontor. Förutom kontorsstol vid varje arbetsplats intill skrivborden behövs också stolar i lunchrum, i möteslokaler och eventuella väntrum eller i din reception.

I dag finns det stora prisskillnader på stolar som är helt nya i butik. En bra ergonomisk kontorsstol kan kosta allt från femton hundra kronor i nyskick till femton tusen!

Det blir så klart stora ekonomiska skillnader beroende på vad du väljer. Om du satsar på begagnat istället så kan du få en kontorsstol för några hundralappar av en försäljare i butik. Väljer du att shoppa på nätet eller i en vanlig second hand-affär kan du göra fynd för bara några tior. Men den typen av köp lämpar sig mest för enstaka möbler. Ska du köpa större partier begagnat bör du vänd dig till en av de butiker som säljer hela kontor begagnat.

Fynda höj- och sänkbara bord

En bra investering är att köpa begagnade skrivbord som går att justera, alltså höj- och sänkbara bord. Det är bra för alla som ska arbeta vid skrivbord att borden går att ändra läge på. Den som står upp en del av dagen får ofta mindre problem med ryggen och tappar dessutom ofta vikt som en bonus. Om du har många anställda kanske du till och med kan se att justerbara bord är bra mot sjukskrivningstalen. När du köper sådana bord för att fler vill stå kan du nästan räkna med att det är lika bra att också investera i mjuka mattor som är skonsamma mot knäna. Många som står upp blir bättre i ryggen. Men kontorsgolv är sällan skapta för att stå på så fötter och knän blir lidande istället. För en billig peng kan du skaffa små gummiliknande mattor som tillför den svikt som knäna mår så gott av. Sådana finns ofta också att köpa begagnade i bra butiker.

Höj- och sänkbara skrivbord kostar ofta mer än fasta bord. Men genom att satsa på begagnade bord kan du komma undan med en hälften så stor budget jämfört med om du köper helt nya skrivbord. Kom ihåg att kolla så att höj- och sänkanordningen fungerar ordentligt när du köper begagnade bord. Om den är trasig är ju hela investeringen bortkastad!

Här kan du hitta ett stort och kvaltitativt utbud av begagnade kontorsmöbler i Stockholm.

← Äldre inlägg