Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 2

Vem ärver ditt företag?

16 jul 2018

Det är lätt att bara se ett företag ur ett rent affärsjuridiskt perspektiv. Man har full koll på skatter, på moms och på vilka lagar och regler som gäller vid olika typer av transaktioner och affärer. Det är naturligtvis bra, men det finns även andra juridiska områden som man bör ha lite koll på och som kan komma att spela en stor roll för digs om företagare. Faktum är att exempelvis familjerätt kan ha en avgörande roll.

Med detta menar vi vad som händer vid exempelvis en skilsmässa. vad, tänker många: det är ju mitt företag - det ska väl ändå hållas utanför allt annat som rör en skilsmässa? Vi ska dela på huset, bilen och allt annat, ska då även mitt företag plötsligt räknas in? Ja, om man ser till Äktenskapsbalken så ska värdet av ditt bolag räknas in i skilsmässan. Detta om ni inte skrivit ett äktenskapsförord. Ett sådant må låta väldigt cyniskt och väldigt oromantiskt, men faktum är att man bör överväga att skriva ett sådant om man äger ett företag. Annars kan det bli en dyr historia.

Äktenskapsbalken ska man således ha koll på, men finns det ytterligare något område? Ja, vad händer om du - Gud förbjude - avlider? Vem tar då över ditt företag? Det kommer först och främst din fru att göra. Dina barn kommer även de att ta del av arvet och - om de vill - driva ditt företag. Det kommer att ingå i dödsboet och räknas in bland alla andra tillgångar som du har. I Sverige följer vi en arvsrätt som reglerar vilka som har rätt till - och i vilken ordning - att ärva en avliden.

Svensk arvsrätt ger trygghet

Vår arvsrätt ger trygghet och detta oavsett vad som finns kvar då tillgångarna räknats av mot skulder och arvskiftet ska utföras och, så att säga, sätta punkt för hela processen. För att reda ut vad var arvsrätt mer konkret handlar om så kan som anhörig med fördel ta professionell hjälp och anlita en Boutredningsman som ser till att allting sköts på ett korrekt sätt. En sådan jurist kostar inte så mycket pengar, men han/hon är värd sin vikt i guld sett till man dels sparar mycket tid och dels också slipper alla konflikter som annars kan förekomma.

Arvsrätt är alltså ytterligare ett område att ha lite koll på som företagare. ett område som dock kan komma att ställa till en del bekymmer. Vi kan säga att du avlider och att du levt med en kvinna under en längre tid - men att ni inte är gifta.

Skriv alltid ett testamente om ni är sambos

Om vår arvsrätt är tydlig och rättvis på det stora hela så finns det ett område där man kan anmärka lite. För sambos så finns det ingen trygghet överhuvudtaget. Det företag du äger kommer alltså inte att tas över av din sambo - hur länge ni än har levt ihop och även om ni har barn tillsammans. Har ni barn så kommer de att ta över företaget, saknar ni sådana så går dina tillgångar - ditt dödsbo - vidare i arvsordningen och där kanske dina bröder och systrar är de som får ta över. Oavsett vilken relation ni haft genom livet.

En lösning - egentligen den enda - är att ni ser till att skriva ett testamente. Ett skrivet testamente kan ställa sig över vår arvsrätt och ge din sambo den del av kakan hon förtjänar. Du kan således skriva över ditt företag på henne i händelse av att du avlider. Samma sak gäller huset och så vidare.

Däremot så kan du aldrig skriva ett testamente där dina barn utesluts. Bröstarvingar har alltid rätt att ärva. Det finns tydliga regler för hur ett testamente ska skrivas. Vårt råd är att man tar hjälp av en jurist så att det absolut inte finns några frågetecken att räta ut i efterhand.

Behöver du en IBC-tank?

13 jul 2018

En IBC-tank används för att frakta vätskor och bulkmaterial av olika slag. Detta gäller exempelvis livsmedel som behöver transporteras, men framförallt så är den stora användningen för en IBC-tank något som sker vid transporter av farligt avfall - vi kan nämna kemikalier, gifter, lim, färg och andra olika tillsatser som är både farliga såväl som svårhanterliga.

En IBC-tank och utformningen av en sådan gör den perfekt för ändamålet. Den står - tack vare den kvadratiska formen - stadigt, den är lätt att förankra, den går att stapla och den är lätt att förflytta med hjälp av en truck. Vi ska nämna att volymerna som ryms i en IBC Tank kan uppnå hela en kubik. Det är således inga små pjäser.

Rätt märkning krävs för en IBC-tank

Att man hela tiden transporterar giftiga och farliga ämnen i en IBC-tank gör att det ställs höga krav både på rekonditionering, på besiktning, på kassering och på märkning. Märkningen i fråga kallas för UN-märkning och kraven på att sådan finns är logiskt: man ska kunna identifiera vilken typ av vätska/avfall som finns i tanken vid exempelvis en olycka.

Den finns även där för att kontrollera tankens ålder. Exempelvis så ska en IBC-tank som använts för att frakta bränsle kasseras efter fem år om den är tillverkad i plast - oavsett hur pass mycket den är använd. Att den rengörs efter varje användning är en självklarhet och något som det ställs höga krav på. Att dessa efterlevs kontrolleras genom besiktningar.

För en IBC-tank som är tillverkad i galvaniserat järn så finns det längre livslängd och där kan man se att tanken håller i upp till 20 år; dessa är dock av förklarliga skäl lite dyrare.

Rätt förarutbildning och rätt storlek på tanken

För att få transportera farligt avfall så krävs en speciell utbildning - en ADR-utbildning - och det är ett krav som tyvärr inte alltid efterföljs. Speciellt inom byggbranschen så har det visat sig vara en hel del slapphet inblandat. Något som kan leda till svåra olyckor.

Om du som privatperson behöver bli av med en större mängs kemikalier eller annat avfall och väljer att investera i - eller hyra en - IBC-tank så bör du kontrollera att det finns en ADR-utbildning hos den som ska köra bort avfallet fråga.

Viktigt är även att tankens storlek är anpassad efter mängden vätska som ska forslas bort. En full tank är bättre än en halvfull sådan sett ur ett säkerhets- och logistisk perspektiv. Det kan således vara bättre att transportera två tankar som är fyllda än en större som bara är fylld till hälften. Det brukar dock vara en fråga för företaget du anlitar och som har den utbildning och erfarenhet som krävs för att göra en korrekt bedömning.

Läs mer: https://www.ibctank.se.

Moderna skrivare ger företag ett mervärde

10 jul 2018

Man kan dra paralleller mellan en tvättstuga hos en vanlig BRF eller en Hyresgästförening och en motsvarande zon hos olika företag. Där tvättstugan ofta är ett konfliktfyllt område så är nämligen området där en skrivare motsvarande hos ett företag. Få tekniska saker för nämligen med sig lika mycket missnöje som en skrivare.

Det kan dels innebära köer - vem är det som skriver ut, varför går det inte fortare, vem står på tur? - och dels så kan det innebära det vanliga: att bläcker eller papperet är slut och att någon måste beställa nytt. Kort och gott - en skrivare är en absolut nödvändighet: men den kan också komma att innebära både irritation och uppblossande konflikter.

Därför bör man som företagare se över vilken typ av skrivare man har och göra en uppdatering i sin skrivarpark. Många skulle tjäna extremt mycket på att byta ut sin skrivare - både sett till den minskade friktionen mellan de anställda och sett till att arbetsgången blir bättre: något som i slutändan ger en effektivare verksamhet och mer nöjda kunder.

En multifunktionsskrivare har klara fördelar

Att välja en multifunktionsskrivare är sällan en dålig investering. Innan vi pekar på fördelarna med en sådan skrivare så bör vi dock peka på det uppenbara: att anpassa sin skrivare efter den egna verksamheten.

Har du ett mindre företag med några få anställda och där allt ni använder er skrivare till är att skriva ut offerter och fakturor - ja, då kan det mycket väl räcka med en “vanlig” skrivare i svartvitt. Tänk dock på att utvecklingen för dessa varit stor. Troligt är att den ni har - om den har några år på nacken - inte alls är lika välutvecklad och uppdaterad som en ny skrivare. Även för mindre företag så kan en uppdatering vara på sin plats - både sett till ökad effektivitet och sett till att de drar mindre energi, är lättare att använda och att de - framförallt - ger snabbare utskrifter. Det om det.

En multifunktionsskrivare är allt-i-ett. Ni får en skrivare (som klarar av alla typer av utskrifter och i ett högre tempo) som kan användas som kopiator. Många företag och framförallt myndigheter inom inom stat, kommun och landsting använder fortfarande en kopiator och får därmed också en tung, ytkrävande maskin som sällan fungera tillfredsställande och som dessutom lever om extremt mycket. En multifunktionsskrivare tar mindre plats, den är användarvänlig (alla funktioner förklaras ofta genom bilder) och den är extremt effektiv och energisparande.

Så här kan det se ut i praktiken

Ett exempel på hur en multifunktionsskrivare kan ge ert företag den där lilla udden på verksamheten: ni har en säljare som är ute på fältet och som via telefon får in en oväntad - och stor! - order. Detta sker på fredagen och denna order måste skrivas under och skickas in direkt för att den ska gälla under detta räkenskapsår. Säljaren i fråga sitter i bilen och måste således åka till kontoret, hämta orden och därefter åka till kund för en underskrift.

Det som sker är att han stannar bilen, plockar fram sin dator, färdigställer avtalet och kopplar upp sig mot er skrivare. Avtalet skrivs ut, häftas ihop automatiskt och då han åker förbi för att hämta så är allting klart. Han behöver bara åka till kunden och få en underskrift på det avtalet de slutit.

En multifunktionsskrivare går således att koppla upp mot olika enheter - mobil, padda och dator - hos varje enskild anställd och där man i och med detta också får en mer flexibel arbetsgång. Då du kommer till arbetet så har du skrivit ut viktiga saker från exempelvis tunnelbanan och kan direkt hugga in på det viktiga: att jobba.

Ett industrigolv har klara fördelar

8 jul 2018

I vissa verksamheter så måste golvet sättas i fokus på ett helt annat sätt än i andra. Vi kan nämna lager, industrier och laboratorium som exempel på sådana. Finns det inte ett tillräckligt hårt och härdat golv i exempelvis en industri så skulle golvet i fråga få bytas någon gång per år. Tunga maskiner skulle ge skada, i vissa fall skulle brännskador synas på underlaget, temperaturskillnader är en tredje detalj som skulle påverka. Allt detta skulle medföra höga kostnader.

Ett golv i dylika lokaler måste klara av trycket från tunga maskiner, utrustning och lager, det måste stå emot spill från exempelvis kemikalier och det måste samtidigt också vara funktionell - skönt att gå på, lätt att städa och trevligt för ögat. Finns det då verkligen ett sådant universalgolv på marknaden. Ja, och det kallas för ett industrigolv.

Som namnet antyder så är det främst industrier som lämpar sig för ett industrigolv. Men, det har skett en liten förskjutning och man kan se att allt fler byggföretag erbjuder industrigolv som en standard vid olika byggnationer.

Snyggt, effektivt och lättare att städa

Ser man till labb och sjukhus så är ofta industrigolv ett givet val. Detsamma gäller för nyare arenor inom sportvärlden. Istället för att använda sig av golv i betong så drar man fördelarna av ett industrigolv. Mycket kan sägas om betong, men särskilt snyggt är det inte.

En given fråga är följande: var är så unikt med ett industrigolv utöver fördelarna vi redan nämnt? Det handlar om ett golv som är tillverkat av akrylplast. Det gör golvet helt fogfritt och således så är det i och med detta också väldigt lätt att städa. Det fina med just akryl är att det går att härda och anpassa efter kundernas behov - det gör att det finns en skillnad mellan ett industrigolv som ligger i en matvarubutik och ett som ligger inne i ett laboratorium.

Det senare ställer högre krav på att klara av spill av känsligare karaktär, det förra kräver att det klarar en större temperaturskillnad. Gemensamt dock: båda måste vara enkla att städa då båda dessa områden ställer höga krav på god hygien.

Ett industrigolv läggs i tre etapper. Vi visar hur dessa ser ut genom att rada upp dem:

 • Grunden: För att golvet ska få ett bra fäste så krävs det ett gediget grundarbete. Det gäller särskilt i industrier. I normala fall så innebär det att företaget man anlitar använder en diamantslip i syfte att jämna till ytan. Även blästring förekommer.
 • Primning: Ett viktigt steg som sker i syfte att öka vidhäftningen är primningen. Primning förhindrar även uppkomsten av bubblor samt förhindrar att damm samlas. En viktig del innan själva golvet ska läggas.
 • Golvmassan appliceras och företaget man anlitat ser till att ytan blir slät och att inga ojämnheter syns någonstans. Golvet passas in mot väggarna. Den korta härdningstiden - två timmar - gör att arbetet inte får stanna upp. Därför krävs också erfarenhet.

Vad är egentligen private banking?

2 jul 2018

Private banking är ett begrepp som funnits väldigt länge, men kanske lite kortare tid i Sverige. Kort sagt är det en tjänst som banker erbjuder till välbärgade personer. Ofta ska de ha ett kapital på över tre miljoner kronor för att tjänsten ska kunna åtnjutas. Visserligen är det ganska få personer i Sverige som kvalar in som kunder, men de står också för en mycket stor del av bankernas intäkter.

Att bankerna lägger mer krut på förmögna kunder bör i sig inte vara något konstigt. Tittar man internationellt har konceptet funnits väldigt länge, men är som sagt inte lika vedertaget i Sverige. Anledningen till att krut läggs på dessa kunder bör vara att man behöver konkurrera – annars lämnar de för en annan bank som ger dem bättre service.

Rådgivning

Det som man bland annat gör för att konkurrera är att erbjuda privatrådgivare för kunderna. De rådgivare som sysslar med private banking på det här viset är ofta de bästa som bankerna har. Rådgivningen syftar givetvis till att hjälpa kunderna att öka sitt kapital, genom råd om hur pengarna skall placeras. Men det finns också fler inriktningar på rådgivningen än så.

Skatterådgivning

Som sagt erbjuds också mer specifika former av rådgivning. Till exempel är det med private banking ofta möjligt att få skatterådgivning. Det här kan vara behövligt vid exempelvis en utomlandsflytt eller skapandet av en stiftelse.

Juridisk rådgivning

Med private banking är det ofta möjligt att även få juridisk rådgivning. Normalt tar banken in en jurist som är nischad mot privatjuridik och exmepelvis familjerätt.

Företagstjänster

Det är inte ovanligt att kunder till private banking är entreprenörer med framgångsrika företag. Visserligen erbjuder de flesta banker företagstjänster, men precis som med personbanken, är tjänsterna lite mer exklusiva. Mer omsorg och tid läggs på kunden, helt enkelt.

Hjälp i utlandet

Det är inte ovanligt att förmögna människor lämnar av Sverige av vissa, kanske framförallt skattemässiga skäl. Inte minst är det vanligt när det är dags för pension. Flertalet banker har kontor runt om i Europa och världen och kan erbjuda en svensk eller skandinavisk rådgivare, på plats, vid behov.

Vardagstjänster med guldkant

Vidare erbjuds samtliga vardagliga tjänster givetvis, som också erbjuds till andra kunder. Dock brukar det finnas en lite guldkant på dem. Till exempel får dessa kunder ofta ett mer exklusivt kort med bättre försäkring, höga kreditgränser och ibland en del extratjänster. Extratjänsterna kan till exempel vara access till lounger på flygplatser.

Nackdelar

Allt ovan låter naturligtvis mycket bra. Att ha tillgång till vanliga tjänster, samtidigt som man ges exklusiva kort, bättre försäkringar, blir bjuden på event och får andra fördelar (access till lounge på flygplatser exempelvis) är något som de flesta uppskattar. Samtidigt kan det såklart finnas nackdelar med det. Till exempel:

 • Vad kostar det? Innan man tecknar sig för private banking bör man mycket noga gå igenom priserna. Förutom en grundavgift tillkommer ytterligare avgifter för de tilläggstjänster man använder.

 • En del vill hålla sin förmögenhet hemlig. Som kund med private banking finns det en del risker med att det här avslöjas. Det kan till exempel uppenbara sig när ett exklusivt kontokort tas fram, eller när du syns på ett event som bara dessa kunder blivit bjudna till.

Läs mer om Private Banking här.

 

Markiser – Typiskt exempel där fysiska butiker fortfarande vinner

23 jun 2018

E-handeln ökar kraftigt inom en mängd områden och även inom områden som tidigare inte varit aktiva online. Ett exempel är försäljning av livsmedel som länge stod utanför E-handeln men som nu växer kraftigt tack vare snabb leverans till hemmen. En bransch där fysiska butiker fortfarande har stark fördel är försäljningen av solskydd. Försäljningen av markiser kan tas som ett exempel på hur fysiska butiker har fördelar och även kan poängtera dessa för kunden. 

Det säljs idag markiser av flera företag online så de fysiska butikerna har självklart en viss konkurrens från dessa. Men samtidigt har de sin styrka i tjänster som inte kan utföras av E-butikerna. 

Så hittar du markiser online

Om du till exempel bor i Huddinge och önskar få hjälp med solskydd har du två alternativ. Antingen söker du efter markiser online och köper dessa i en E-butik – eller så köper du dem via ett företag i Huddinge som säljer markiser. Självklart kan de även köpas från en butik som finns någon annanstans i Stockholm. Poängen är däremot att företaget är så lokalt att de enkelt kan komma hem till dig utan att detta skapar merkostnader. 

En av återförsäljarna just av markiser i Huddinge presenterar sina tjänster med att de erbjuder Hembesök, Montage och Service. Detta alltså utöver försäljning. Det sammanfattar ganska tydligt de tre tjänster som E-butikernas kunder inte får ta del av. 

Få råd om markiser

När ett hembesök bokas kommer företaget ut till dig och mäter, tittar på vilket material fasaden är byggd av samt diskuterar olika lösningar. Därmed kan de möta upp och ge dig råd helt utifrån dina behov. Det kan liknas med expediten som kommer fram till dig i en klädbutik och kan guida till rätt plagg utifrån vilken stil du gillar och är snygg i. 

När sedan man bestämt sig för vilken markis som ska köpas kommer företaget ut och monterar denna. Att montera markiser kan vara extremt enkelt – eller extremt svårt. Till stor del beror det på dess storlek och material där markisen ska fästas. Har man kunskap kan man självklart montera den själv – men man ska då även kontrollera vad som gäller för garantin. Har du monterat den fel och en skada skulle uppstå kan ju ingen garanti åberopas. 

Få service på markiser

Sista steget som erbjuder är service. Här finns en fördel att just anlita lokala företag. Bor du i Huddinge finns alltså fördel att hitta ett företag i området eller relativt nära. För oavsett hur noga man tar hand om sina markiser kommer service till slut behöva ske. Detta för att den ska fungera bra och för att livslängden ska bli bevaras. Till viss del kan en del service ingå i priset och dessutom finns garantin på montering vid vissa skador. 

Genom att lägga fokus på tjänsterna kan lokala företag alltså tydligt konkurrera med E-handeln. E-butiker kan ofta konkurrera med pris men när det kommer till tjänster ligger de än så länge en bit bakom. I det här fallet erbjuder företagen inte bara försäljning av varan (i detta fall markiser) utan även personlig service som innebär hjälp att hitta rätt produkt, montering och service. 

Självklart kan det även appliceras inom andra områden där man som företag kopplar tjänster till försäljning av produkter och därmed lyckas konkurrera med E-handlarna med tjänster och service. 

Lös konferenslunchen med mat från cateringfirma

21 maj 2018

På konferenser och planeringsdagar finns det ofta mycket att gå igenom och samtal om. Visst är det trevligt att gå ut och äta lunch tillsammans men det stjäl också mycket värdefull arbetstid. Gör i stället som allt fler företag i Stockholm: beställ lunchen från en cateringfirma och spar samkvämet tills arbetsdagen är slut.

Catering finns över hela Stockholm och är den perfekta lunchlösningen för större grupper. Vanligtvis erbjuds både olika typer av bufféer och rätter À la carte. Maten levereras precis lagom till lunchpausen och de hårt konfererande medarbetarna får en stunds trevlig avkoppling med nylagad och god mat.

Riktigt bra mat

Med catering får man tid över till annat, det är hela idén. Samtidigt ska man inte tänka på catering som ett sämre alternativ till att gå ut och äta på restaurang. Idag har de flesta större cateringfirmor duktiga, välrenommerade kockar på sina lönelistor. Konkurrensen är stor och det duger inte att servera undermålig mat som fått vänta för länge under en värmelampa, eller en smörgåstårta som blivit saggig i ett kylskåp. Modern cateringmat är vällagad, nyttig, god och lagad precis innan leverans.

Planering krävs

Det gäller dock att vara ute i någon vecka i förväg om man vill ha alla sin önskemål uppfyllda, som till exempel exakt tid, vegetariska, veganska eller allergivänliga alternativ och så vidare. I en modern arbetsgrupp finns normalt en rad olika mer eller mindre känsliga smaklökar representerade och det kan vara ett pussel att få ihop det så att alla blir nöjda. Vill man anpassa allas mat blir det såklart dyrare än om man beställer en och samma rätt, men det kan vara värt lite extra utgifter för att hålla medarbetarna på gott humör.

Något för alla

En annan bra lösning om medarbetarna är kinkiga med maten är att beställa en buffé. Här finns något för alla och genom att beställa en buffé med till exempel medelhavstema och en med vegetarisk mat säkerställer man att alla hittar något att stoppa i magen så att de klarar eftermiddagens kvartalsrapport.

Färdigt att äta

När man beställer mat från en cateringfirma får man den vanligtvis levererad på uppläggningsfat, så det är bara att ställa fram maten och börja ta för sig. Har man inte tallrikar, bestick och dylikt på arbetsplatsen ordnar cateringfirman det och tar med disken efteråt. Det går att beställa leveransen så att den anländer precis när ni ska bryta för lunch, så någon varm- eller kallhållning av maten behövs inte.

När buffén är uppäten finns mycket tid kvar att vara effektiv på - en cateringlösning kan verkligen vara det som utgör skillnaden mellan en misslyckad och en produktiv konferens eller planeringsdag. Desto större anledning att bjuda arbetsgruppen på AW efteråt, mätta, glada och nöjda med en produktiv dag.

Ovanliga knep för att förbättra din presentationsteknik

19 maj 2018

Ska du hålla ett föredrag? Eller vill du bara vara mer förberedd i allmänhet, genom att öva upp din presentationsteknik? Att ha en god presentationsteknik kan komma väl till hands i många sammanhang, inte minst på arbetsplatsen. Det kan ibland krävas att man presenterar sig själv, en idé eller ett argument på ett övertygande sätt. För lite längre tal finns det en del retoriska knep att använda sig av. Till exempel: 

Gör en längre paus

Om du talar inför en större grupp människor kan det vara svårt att fånga uppmärksamheten hos alla åhörare. Ett effektivt sätt att göra detta är att använda sig av pauser – även om det kan tyckas vara något motsägelsefullt. En talare som inte har särskilt gott självförtroende kommer att skynda sig med att bryta tystnaden. Att du kan låta det vara tyst i ett antal sekunder visar tecken på självsäkerhet. 

 

Det gäller dock att inte ta för korta pauser. Gör du det, kommer publiken snarare tro att du har tappat bort dig. Låt det vara tyst i minst 5 sekunder innan du återgår till presentationen. På så vis säkerställer du att publiken förstår att pausen togs med intention. 

Ställ svåra frågor – som inte ens du själv kan svara på

Det är inte ovanligt att man vill förbättra sin presentationsteknik genom att engagera publiken, i många fall genom att ställa en fråga. I många fall är frågan alldeles för enkelt ställd, vilket gör att det känns lite krystat. 

 

Snarare är det bättre att fråga publiken något som de inte kan svara på – och som du inte heller vet svaret till. Sedan kan du förklara varför du inte kan svara på det, och prata om det som du vet i frågan. Många framstår gärna som att de har svaret till allt – att inte ha det kan dock vara en fördel. 

Gör något oväntat

Visst, grafer och diagram kan vara mycket hjälpsamma redskap när du behöver få fram en poäng. Samtidigt är det något som knappast gör ett större intryck hos majoriteten av lyssnarna. Många förbättrar sin presentationsteknik genom att göra något oväntat. Till exempel kan det vara intressant fakta som ingen vet om, eller visuella hjälpmedel som sticker ut. Även om det givetvis är innehållet i det du säger som är avgörande, kan det visuella eller spektakulära ge dig lite hjälp på traven. Med det sagt är det givetvis ingen ursäkt för att tumma på innehållet. Läs mer om fler knep som kan vara bra att ha i presentationsteknik på: http://www.presentationsteknik.net.

Så fungerar företagsmassage

7 maj 2018

Massörer och friskvårdsföretag märker en större efterfrågan på så kallad företagsmassage. Detta inte minst i Stockholm och storstadsregioner. Men vad innebär det? Är det avdragsgillt? Hur fungerar det? Vi reder ut begreppen. 

Företagsmassage innebär i korthet att massörer kommer ut till en arbetsplats någonstans i Stockholm och ger massage till de anställda. Detta som ett friskvårdsinslag hos företaget. Upplägget kan vara mycket varierande med allt från regelbundna besök till enstaka tillfällen. Här presenteras vad ett företag från Stockholm erbjuder. Det speglar utbudet från flera andra aktörer från Stockholm – däremot kan det variera något. I mindre städer får man räkna med lite annat utbud då kundunderlaget blir annorlunda. 

Lokal är det enda som behövs

När företagsmassage bokas är det enda som företaget behöver ha tillgång till en lokal. Friskvårdsföretaget har med sig massagebänkar eller andra tillbehör som används vid massagen. Därmed behöver inte några inköp ske och rummet som används kan i annat fall användas till andra aktiviteter. De som jobbar tillsammans på företagshotell kan även beställa företagsmassage gemensamt varpå man sedan delar på fakturan. 

Bokning av personalen

Erbjuds regelbunden massage för personalen kan bokningssystem finnas tillgängligt. Det betyder att personalen själva kan gå in i systemet och boka den tid som passar dem bäst. Därmed sker all kontakt mellan friskvårdsföretaget och personalen direkt utan att det behöver administreras av någon speciell. I systemet finns även begränsningar så att personalen bara kan boka det antal gånger som är tilldelade. 

Varför?

Stillasittandet, som främst är ett resultat av mycket datorarbete, skapar ofta stela axlar och nacke. Det är inte något som behöver uppkomma direkt utan kommer ofta sakta steg för steg. Men när väl smärtan har uppstått är det lång väg tillbaka. Genom att ha regelbunden rörelse och massage på arbetsplatsen minskar man risken för längre sjukskrivningar vilket skapar höga kostnader för företagen. Framförallt är det ett preventivt arbete som även ökar arbetsglädjen då många uppskattar massage och friskvård överlag. 

Företagsmassage på event, konferens eller temadag

Det är relativt vanligt att företag från andra delar av landet har konferenser och event i Stockholm. Man bor och har konferensen på hotell men vill även erbjuda de anställda något extra på ”fritiden”. I detta fall kan företagsmassage beställas som en avkopplade del av konferensen eller eventet. Att efterfrågan är stor på detta koncept visar sig i att flera av de större friskvårdsföretaget just har en tjänst utformad för att möta behovet hos tillresande företag. Det kan vara allt från workshops och föreläsningar till att de har avslappnade massage för de som är på eventet. Ibland har de även kurser i hur man på ett enkelt sätt kan massera varandra på arbetsplatsen. 

Nu måste företag registrera LEI

4 maj 2018

Från och med i början januari 2018 gäller en ny regel som framförallt påverkar företag som handlar med värdepapper. Enligt denna regel ska ” fysiska eller juridiska personer som utför transaktioner” (FI) kunna identifieras via en LEI kod.

Registrering

Att registrera LEI är relativt enkelt och kan ske via LOU (Local Operating Units). Det är externa webtjänster som har fått ett godkännande av LEI ROC att utfärda dessa nummer.

På deras hemsidor framgår det vilken information som behöver bifogas i ansökan samt hur betalning sedan genomförs. Först kommer registreringsavgiften. Därutöver kommer sedan en årlig avgift som är 2/3 av det man betalade i registreringavgift. Hur denna summa ska betalas framgår också tydligt vid registrering.

Väntetid

I regel kan man förvänta sig en handläggningstid på 5-7 dagar. När lagen började gälla blev däremot handläggningstiden betydligt längre. Detta med tanke på det stora tryck av ansökningar som kom in direkt när ansökan kunde ske.

Att äga värdepapper innebär inte att man måste ha kod. Det är för att kunna genomföra en transaktion som koden krävs och därmed finns inte någon brådska att skaffa koden om man inte förväntas genomföra transaktioner inom en snar framtid.

Undantag för Enskild Firma

De som har Enskild Firma behöver inte i grunden ha LEI. Ägs värdepapper inom företaget behöver ingen ansökan ske och handeln kan pågå som tidigare. Det finns däremot ett tillfälle då detta behövs. Om handel, inom en Enskild Firma, sker med derivatinstrument så måsta man registrera LEI. Detta är däremot inte något nytt från 2018 utan en regel som redan infördes för ett par år sedan. Detsamma gäller för andra företagsformer.

För de med Enskild Firma sker alltså inte någon förändring medan det för övriga företagsformer innebär att man måste registrera LEI för att kunna handla med värdepapper.

Registrering enbart behov vid handel

En missuppfattning är att man snabbt måste registrera LEI om man driver ett företag som har värdepapper. Så är det däremot inte. LEI behövs enbart när handel genomförs eftersom denna kod identifierar de som är en del av handeln. Därmed går det att vänta med registrering till man bestämmer sig för att köpa eller sälja värdepapper. Man får däremot räkna med att det tar ungefär en arbetsvecka innan koden är klar och handel därmed kan bedrivas.  

Genom att vänta med registrering undviker man att betala den årliga förnyelseavgiften de år som inte handel genomförs.

Vägmarkeringar leder oss rätt

2 maj 2018

En bransch som verkar lite i skymundan, men som många företagare ändå borde ta sig en ordentlig titt på, är trafikbranschen. Då talar vi inte om biltillverkning, utan om de företag som bygger infrastrukturen i samhället, som vägläggare och företag som arbetar med vägmarkeringar till exempel.

Dessa företag har gjort något som företagare världen över drömmer om, de har hitta en lite bortglömd bransch och investerat tid och pengar i att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Förutom att kunna erbjuda vägmarkeringar och linjemålning kan dessa företag med sina kunskaper och specialutrustning även utföra andra typer av dekorativ markmålning, till exempel i industrilokaler, på skolgårdar och på flygplatser.

Syns inte, finns inte?

Tänk efter, hur ofta funderar du över de vägmarkeringar som hjälper oss att navigera i trafiken och i praktiken ser till att vi inte kör ihjäl varandra och oss själva. Hur skulle trafiken fungera utan vägmarkeringar? Inte alls, givetvis. Frågan är om man ens kan kalla det en väg om det inte finns markeringar som visar hur man ska köra.

Vår poäng här är att någon tänkte på vägmarkeringarna och funderade vidare på vem det är som utför dem. Sedan tänkte han, det där kanske jag skulle kunna göra bättre. Jag kan ju lite om färg och lite om maskiner, det där borde jag kolla upp. Ett vanligt antagande är ju att det är firmorna som bygger vägarna som sköter markeringarna, och de är väl statliga eller? Det finns nog inget att hämta i den branschen, det är monopol.

Även den minsta bransch kan vara lukrativ

Ack nej, idag finns flera företag som erbjuder enbart vägmarkeringsmålning och linjemålning i Stockholmstrakten och det går bra för dem allihop. Vägmarkeringar är en stadig bransch som man kan försörja sig inom, vem hade kunnat ana det? Ja, egentligen kanske det inte är så konstigt. Bara för att någonting i samhället passerar obemärkt förbi oss, betyder inte det att det är ett område som sköter sig självt. Gräs klipps inte av sig själv, tulpaner planteras inte i rabatterna, lika lite som vägmarkeringarna finns färdigritade i asfalten när den läggs. Någon måste göra jobbet, och den som skaffar sig kunskapen och den rätta utrustningen tar det.

Bra på det man gör

Med detta vill vi ha sagt är att man måste inte verka i en het bransch som det talas mycket om för att skaffa sig ett namn i företagsvärlden. Det finns tillräckligt många intresserade och aktiva inom varje område i livet för att det ska gå att skapa sig en försörjning på det. Även om ett företag som sysslar med vägmarkeringar inte blir särskilt berömt eller förekommer i radio och TV, betyder inte det att det för en tynande tillvaro. I de rätta kanalerna vet man vad de går för och hur kvalitativt deras arbete är. Ibland är ett gott hantverk den enda reklam man behöver för att skaffa sig en karriär, kanske med lite kompletterande reklam i någon branschtidning.

Hur vill du verka som företagare?

Hur mycket du måste satsa på att få ditt företag att synas beror alltså på vilken bransch du verkar inom. I små branscher kommer du att uppmärksammas för det du åstadkommer, i större branscher kanske det inte räcker att göra ett bra jobb, utan du måste även lägga ner pengar på reklam, marknadsföring och nätverkande. Vilken typ av företagande passar dig bäst? Fundera över det innan du startar ditt nästa företag!

Så jobbar hantverkare med marknadsföring och online-konvertering

30 apr 2018

Oavsett om man som hantverkare arbetar med golvslipning, fasadmålning eller plattsättning, ser principerna kring konvertering ut ungefär likadana. Antalet firmor som lägger tid på att göra en konverterande hemsida har ökat enormt under de senaste åren. Många har helt enkelt upptäckt att det kan löna sig. I den här texten tittar vi på en slumpmässigt utvald firma för golvslipning i Stockholm, och hur deras hemsida ser ut. 

Optimerat för sökmotorer

Vid en första anblick ser vi att de som gjort sidan haft placeringar i sökmotorer i åtanke. Domännamnet har nära anknytning till det förmodade nyckelordet ”golvslipning Stockholm” och högst upp på sidan står ”Golvslipning Stockholm” inom en h1:a, vilket ska ge relevans för nyckelordet till sökmotorerna. Lite längre ned i texten syns ett förmodat andra-nyckelord ”priser på golvslipning”. Troligtvis genererar det här relativt många kunder och ger dem ett övertag över golvslipningsfirmor som inte arbetar på det här sättet. 

Anonymt färgtema – men starka CTA-knappar

Som många konverteringsoptimerare skulle rekommendera är CTA-knapparna starkt utmärkta. I det här fallet är knapparna i en utstickande orange färg, medan resten av sidan är i svart, vitt och grått. Det här lockar till enklare knapptryck, helt enkelt. Något som en del skulle argumentera mot är att det krävs viss scrollning för att faktiskt se knapparna. 

Just det, att det finns flera knappar, är något som många anser vara viktigt. Det finns en i mitten av sidan och en längst ner. Kanske borde det också finnas en knapp högst upp ”boka golvslipning i Stockholm här”, eller att den mittersta knappen flyttas upp till above the fold (utrymmet som användare ser utan att behöva scrolla något). Att knapparna faktiskt ser ut ungefär som knappar – och inte bara text mot bakgrunden – är sannolikt även det konverteringshöjande. 

Tilläggas bör dock att det här handlar om en av deras undersidor – som man hamnar på vid en sökning av ett starkt nyckelord. En betydande del av trafiken bör komma härifrån, varför även undersidorna kan optimeras enligt samma recept. 

Kundomdömen

Något som en del skulle säga saknas på sidan är kundomdömen. Det finns tecken på att det här hjälper konverteringen i många fall. Vill man göra det på riktigt kan man ha snygga citat i mitten av sidan, med bild på kund och deras omdöme om firman, i det här fallet om sin golvslipning i Stockholm. Vissa väljer till och med att göra videos om detta. Att se andra kunder som anlitat firman och är nöjda kan vara väldigt effektivt. Det inger en viss känsla av trygghet för en ny kund, som aldrig hört talas om firman förut. 

Lättillgänglig information

Informationen på hemsidan får anses vara lättillgänglig och strukturerad, vilket är ett stort plus. Man kan se olika ytbehandlingar, vilka priser de tar, läsa mer om företaget samt navigera till en egen undersida för offertförfrågningar. Just att kunder kan hitta information enkelt, samt att det är den information de önskar ta reda på, är viktigt ut ett konverteringsperspektiv. 

Detta behöver du om du driver eget

25 apr 2018

Driver du ett eget företag inom byggbranschen? Då har du säkert behov av en leverantör av olika redskap som behövs inom bygg. 

Jobbar du med laster av olika slag lär du behöva lastpallar för att kunna ta flera laster samtidigt, som du travar på varandra. Alla som arbetar med lastning av olika slag behöver lastpallar. EUR-lastpallar har måtten 1.200 millimeter långa, 800 millimeter breda och 144 millimeter höga och en lastpall väger cirka 22-25 kilogram när de är torra. Bräderna ovanpå, ska gå längs med för att pallgafflarna ska kunna få ett bra grepp om lastpallarna och kunna förflytta lasten på rätt sätt.

Har du en truck kan du montera fast en pallgaffel med kraftiga balkar. De finns både med mekaniska och hydrauliska funktioner. Om du behöver kunna lyfta och transportera fler lastpallar på en och samma gång, finns det förlängda pallgafflar för just detta ändamål.

Andra saker som du kan ha nytta av, är; container, hantering av stora säckar, kranarmar, vikplogar, isrivare, skopor, eller reservdelar till något av detta. 

Container

De flesta byggarbetsplatser behöver containrar. Det blir mycket skräp och sopor åren byggarbetsplats. Det sågas, kapas, svetsas och hamras där och det ger en massa restprodukter som behöver avlägsnas.

Stora säckar

Vill man inte ha så stora behållare för skräp och sopor är stora säckar ett mycket bra alternativ, det är främst när man inte har utrymme för stora containrar, till exempel vid byggen som äger rum i trånga utrymmen och gator

Kranarmar

Behöver man ha varje gång man ska lasta av eller på last som inte går att lyfta last på annat sätt än med en arm. Det kan handla om laster som kräver stor precision.

Vikplogar och isrivare

Vikplogar kan man behöva när man skottar snö från vägar och trottoarer. Särskilt om snön har legat länge och gjort gatorna isiga. Det är samma sak när det kommer till isrivare. En isrivare har tandade isrivarstål.

Vilket städföretag ska man anlita?

20 apr 2018

När man har ett eget företag, eller äger ett större företag brukar de flesta vilja köpa in städningen, som vilken annan kostnad som helst. På det sättet slipper man betala arbetsgivaravgifter för städarna. Istället för att betala för den anställdas pension och sjukersättning kan man i stället dra av inköpet av städtjänsten som en kostnad för företaget. Det gör att det ställs större krav på att städaren anlitas av ett bolag som säljer städtjänsten. Vilka företag är bra företag? Det har förekommit en hel del städbolag som har låtit bli att betala arbetsgivaravgifter, pensioner och sjukersättning för sina anställda städare. Själva städföretagen var rena rama svarta bolag. Det var det som politikerna var medvetna om och därför b land annat införde RUT-avdragen så att städbolagen hellre betalade arbetsgivareavgifter, pensioner och sjukersättning för sina anställda. 

Svart städbransch har blivit vit

Möjligheten för kunderna att dra av på sin skatt, gjorde att det blev tillräckligt bra incitament för städbolagen att locka med sina städtjänster. Numera kan man räkna med att de flesta städbolagen verkligen betalar sina arbetsgivaravgifter. Alla vinner på det; vanliga medborgare, som får in större intäkter genom skatterna. Den enskilda städaren som får ”riktiga” inkomster genom att få en bättre nivå på sjukersättning, pensioner och andra förmåner som anställda med riktig lön som de kan leva på. Ett samhälle som finns till för alla är ett samhälle med människor som mår bra. Ingen vill känna att någon annan profiterar på deras arbete. Även en städare är värd sin lön, få sjukersättning som är på en sådan nivå att hen kan överleva. Och när kroppen är slut, få en pension som gör det möjligt att ha råd med det som hen behöver kunna köpa, betala sina räkningar och leva som alla andra.

Kontrollera städbolaget noga

När man väljer ett städbolag är det viktigt att fråga om offert, då får man ett första intryck av städbolaget. Är de seriösa? Gör de ett bra jobb? Tycker de att det är viktigt med att driva ett företag med allt det innebär? Man vill ju helst anlita ett bolag som finns kvar även i morgon, alltså som inte är konkursmässigt. Därför är referenser viktiga att fråga efter. Känner man sig osäker, kan man mycket väl kontrollera deras ekonomi, om de får någon vinst efter att alla skatter och arbetsgivaravgifter är betalda. Har de en bra ekonomi, visar det att de är seriösa och har flera uppdragsgivare, som antagligen är nöjda med dem. Man kan även fråga efter referenser innan man bestämmer sig. Man vill ju att då de städar, att de gör det ordentligt och att man som uppdragsgivare inte känner sig lurad av städbolaget och får en halvbra städning.

Här kan du kontrollera städbolaget

Här är några instanser, eller hemsidor som du kan kontrollera städbolaget innan du bestämmer dig:

allabolag.se – här kan du kontrollera bolaget, vilka som äger det, vad de hade för inkomster de senaste åren

Skatteverket – här kan du få information om de betalar sina arbetsgivaravgifter, och skatter, och hur länge de har funnits

Kronofogden – här kan ud få veta om bolaget är satt i konkurs, om de inte har betalat sina räkningar och om de har skulder som inte är betalda

Reco.se – här kan du få andra uppdragsgivares bedömning av företaget

Läs här om ett företag som utför kontorsstädning i Stockholm.

Spara data digitalt

16 apr 2018

Det är företag som hänger med i utvecklingen som även lever och är framgångsrika i framtiden. Det brukar sägas att de människor som har kunnat utvecklas och anpassa sig för förändringar som ägde rum i världen, och som har kunnat anpassa sig i nya omständigheter, kunna livnära sig på nya saker som har överlevt. De som har stannat i utvecklingen, har obönhörligt stannat kvar – och förtvinat. I stort kan man säga det samma om företag. De företag som desperat har klängt sig fast i det förgångna och inte kunnat ta till sig nya teknik och system, har kommit efter sina konkurrenter. Är det någon konkurrent som halkar efter, blir det svårt att ta igen det. Ta det senaste som hände den finska mobiltillverkaren Nokia, som i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet var världens största mobiltillverkare. När de inte klarade av övergången från mobiler till helskärmstelefoner, halkade de efter Samsung och Apple, som åt upp det försprång som Nokia hade. Sedan såldes Nokia till Microsoft. Det är knappt någon som längre använder sig av Nokias mobiltelefoner.

Framgångsrika företag följer med i utvecklingen

På liknande sätt är det med företag som vill vara framgångsrika i framtiden. Är man inte i framkant, halkar man efter. Är det så att du har ett företag som har en hel del data som behöver förvaras, är en digitalisering av den datan bland det bästa du kan göra. Istället för att ha datan i trånga skåp, som samlar damm, som riskerar att exponeras för fel personal, eller att hamna i orätta händer, kan du spara allt det digitalt och minska utrymmet, samt säkerställa att informationen inte kommer i fel händer, eller ses av fel personer, som inte ska få tillgång till det.

Överlåt digitaliseringen åt någon annan

Om du själv tycker att det skulle ge dig en massa onödigt jobb, finns det faktiskt företag som har detta som sin affärsidé; att komma ut till ditt företag och göra jobbet åt dig. Då behöver du inte oroa dig över processen att föra över all information, hur det ska gå till, hur man gör den säker, allt det är företagets uppgift och det de får betalt för att lösa åt dig. Det de gör är i så fall hur

1) informationen ska bli sökbar

2) informationen ska bli säkert förvarad

3) informationen ska bli tillgänglig för rätt personer

4) hur du kan spara utrymme i ditt företag

5) hur du ska kunna läsa informationen

6) dela informationen med andra

7) göra backup av informationen

← Äldre inlägg