Hem

Så använder du internet för att hitta företagsuppgifter


När du söker företagsuppgifter på internet.

Internet är en oslagbar källa för information om allt möjligt. I många år nu har du kunnat hitta i princip allt du söker efter, inte minst tack vare företag inom sökmotoroptimering. Information om företag och verksamheter har dock inte varit särskilt tillgängligt förrän alldeles nyligen. Den första webbplatsen med samlade företagsuppgifter och liknande dök upp för några år sedan och därefter har fler och fler aktörer börjat erbjuda ekonomisk information på nätet.

Nyttan av företagsuppgifter

Det är alltid klokt att veta vem man gör affärer med, oavsett om man som privatperson ska köpa något av ett företag eller om man själv företräder ett företag. Och man behöver inte vara expert på affärsjuridik eller anlita en ekonomikonsult för att skaffa sig en hygglig bild av läget. Först och främst är det givetvis viktigt att ha information om huruvida motpartens företag drivs på ett korrekt sätt. För det andra, i det fall man ska sälja något, är det en god idé att undersöka om köparen har förmågan att betala för varan eller tjänsten.

 Hitta rätt uppgifter på internet

Vilka företagsuppgifter finns på nätet

Eftersom korrekt och aktuell information om företag är något som är mycket nyttig för många, är det så att det bara är en mindre del av alla företagsuppgifter som finns tillgängliga på nätet utan kostnad. Webbplatserna som samlar in och presenterar företagsuppgifter på nätet önskar självklart att få ersättning för sitt arbete.

I korthet kan man säga att följande företagsuppgifter är gratis att inhämta, till exempel via Allabolag.se:

 • F-skatt
 • VD och andra befattningshavare
 • Adress
 • Bransch
 • Verksamhetsbeskrivning
 • Grundläggande information från bokslut

Om du önskar fördjupad information om ett företag finns det flera webbplatser som erbjuder dig att köpa årsredovisningar, ta kreditupplysningar och botanisera bland nyckeltal. Upplysningscentralen (UC) är en aktör som kan bistå med det mesta när det gäller med detaljerade företagsuppgifter samt kreditinformation, om det finns någon betalningsanmärkning, till exempel. I regel kan man säga att det inte kostar särskilt mycket att inhämta fördjupad information om ett företag.

Blogg

I vår blogg kommer vi att skriva om ekonomi, företagande, juridik och en hel del annat.

Sida 3

Redovisningsbyråer i Stockholms olika kommuner

25 mar 2018

Behöver du en redovisningsbyrå? Oavsett om du bor i Haninge, Solna eller på Södermalm är det enkelt att hitta. En fördel med det breda utbudet av redovisningsbyråer som går att finna i Stockholm, är att du enkelt kan jämföra olika priser och tjänster. Det här är en fördel som finns i storstäder generellt, och kan naturligtvis appliceras på fler verksamheter än redovisningsbyråer. Här använder vi oss av en populär karttjänst, som normalt är duktig på att visa upp de företag som finns inom ett angivet område. Det är dock långt ifrån säkert att alla redovisningsbyråer dyker upp i den här tjänsten. Ändock bör utbudet som visas i karttjänsten säga en hel del om hur utbudet är att förvänta sig på riktigt.

Haninge

I Haninge finns fyra redovisningsbyråer att välja mellan. Enligt karttjänstens beskrivningar sysslar två av dem med ”bokföringstjänster” och resterande två med ”ekonomisk rådgivning”. Löpande bokföring är givetvis en del av en redovisning, men begreppet innefattar fler jobb än så (till exempel bokslut och deklarationer). En snabb titt på företagens hemsidor visar att de även erbjuder dessa tjänster, och inte bara bokföring. En av redovisningsbyråerna i Haninge utmärker sig genom att ha särskilt många goda recensioner i karttjänsten. Visserligen är det bara nio stycken, vilket egentligen är för lite för att dra några större slutsatser av, eftersom tunna underlag är lättare att manipulera. Läs mer på denna sajt om redovisningsbyrå i Haninge.

Solna

I Solna finns runt 15 redovisningsbyråer enligt karttjänsten, vilket är betydligt fler än i Haninge. Ännu större blir skillnaderna när man tar hänsyn till de olika kommunernas invånarantal. I Haninge bor det ca 85 000 människor – och i Solna ca 70 000. Exakt vad som gör att Solna har många fler redovisningsbyråer per invånare än Haninge är svårt att spekulera i på rak arm, men en faktor kan vara läget. I vissa delar av Solna är du bara några minuter från innerstaden, medan Haninge, i jämförelse, ligger långt söderut.

Östermalm

I Östermalm finns, precis som i Solna, ungefär 15 redovisningsbyråer som är registrerade hos karttjänsten. Invånarantalet är ungefär detsamma som i Solna (73 000), och även här finns det alltså betydligt fler byråer än i Haninge – och inte bara i totala siffror. När man tar hänsyn till befolkningsmängderna blir skillnaderna ännu större eftersom Haninge, som ovan nämnt, har fler invånare än både Östermalm och Solna. Östermalm är en relativt liten yta, så rent geografiskt ligger byråerna nära varandra.

Marknadföring med hjälp av ett tryckeri

19 mar 2018

Om man inte syns så finns man heller inte. Så brukar det låta om man talar om marknadsföring för olika företag och det här är något som verkligen märks i Stockholm. Kort sagt; som företagare där måste man – oavsett vilken bransch man är verksam inom – sticka ut och skilja sig lite från sina konkurrenter. Hur man sedan gör detta är en annan sak och det definieras och avgörs helt av vilken bransch man tillhör, hur stor man är samt vilken typ av budget man har att röra sig med. Det finns ett värde för ett större företag att använda sig exempelvis av en större reklambyrå för sin verksamhet och detta då man de facto har råd med detta.

Vinn fler kunder med reklam

En massiv reklamkampanj i dags- och kvällstidningarna eller en rolig reklamfilm i TV kan ge väldigt mycket för ett större företag och är dessutom lite av ett måste. Som exempel på detta kan vi säga att det handlar om olika elektronikkedjor och hur man som privatperson uppfattar dessa. Som regel så väljer en privatperson nämligen ofta den som syns mest; man väljer bort den som inte har någon reklam och detta oavsett om denna kanske har bättre – och billigare produkter.

Den som syns vinner i längden

Detta alltså som ett exempel som fungerar lika bra om vi tar två stycken mindre företag istället. Vi kan säga att det här handlar om två stycken storleksmässigt likvärdiga snickare i Stockholm och hur deras marknadsföring kan se ut. Den ena snickaren väljer att lägga sin budget enbart på att förbättra företaget och investerar således i nya verktyg, en bättre bil och en bättre lokal att inhysa sina saker i. Marknadsföringen räknar han med att den kommer automatiskt och i form av mun-till-öra metoden. Det vill säga; kvaliteten på hans jobb kommer att betala sig i fler uppdrag.

Den andre snickaren däremot, han satsar hårt på marknadsföring och han gör detta med relativt begränsande medel. Det han räknar med är att kunderna kommer att se honom och därmed – vid behov – anlita honom.

Hans budget räcker till att besöka ett tryckeri i Stockholm samt en återkommande annons i lokaltidningen som finns där han jobbar. Det han gör hos ett tryckeri är att han trycker upp en massa föremål och saker som han därefter delar ut till vänner, bekanta och kunder. Det tryckeri han anlitat ordnar allt i från t-shirts, muggar, visitkort, muggar, och kepsar och man gör detta i en relativt stor mängd. För kostnaden hos detta tryckeri får alltså denne snickare i Stockholm en slags fysisk marknadsföring som tillsammans med annonsen i tidningen ska ge honom fler kunder.

Få fler kunder med trycksaker

Hur går det då? Jo, det är faktiskt så att snickaren i Stockholm som anlitat ett tryckeri och annonserat i tidningen kommer att få fler kunder än vad den som enbart litade på sitt goda rykte får. Det som gäller är alltså samma som för de stora elektronikkedjorna vi nämnde ovan.

Syns man inte så finns man inte. Skillnaden är bara var man syns och i vilken mängd. Ett större, nationellt företag kanske har råd med en reklambyrå medan en mindre lokal snickare får nöja sig med att anlita ett tryckeri. Fortsätt läsa här om tryckeri i Stockholm på denna sajt.

Så ska din chef vara

14 mar 2018

Hur blir man en bra ledare? Hur blir man en stor entreprenör och företagsledare? De flesta som har sett it-företagen växa upp och dö, medan andra har stannat kvar vet att i de fall företagen har vuxit och inte sett ett fall efter sin uppgång har förmågan att tänka i ekonomiska termer, gjort att de stannat kvar. En entreprenör må vara nog så entreprenörs och innovativ för att starta ett företag, men samma person måste ha förmågan att tänka ekonomiskt för att bli framgångsrik. Och med ekonomisk, menar vi inte att vara snål, eller vara rädd för utgifter, ibland kan det vara bäst att vara tvärtom. En framgångsrik företagsledare måste veta vad kunderna vill ha, veta vad det egna företaget bör leverera och vet hur viktigt det är att företaget alltid kan sälja. Den som inte förstår vikten av att sälja, blir inte långvarig, hur bra teknik hen än utvecklar.

En ledare som har rätt kunskaper är en ledare för ett bra och välfungerande företag. Kunskap är a och o för att en hel organisation ska fungera och kunna gå framåt. De flesta som är ledare av naturen och ohejdad vana är sällan medvetna om att det i deras ledarskap ingår en hel del analyser som de gör till vardags. Och en av de egenskaperna är de analyserar medarbetarnas psyken så gott som hela tiden. Här kommer vi att beskriva några ledarskapstyper:

1. Couchen

Couchen är en ledare som mest är positiv. Hen peppar sina medarbetare. Hen ser dem och gör dem på gott humör. Det är en ledare som sällan talar om vilka fel som begås eller kritiserar sina medarbetare. I stället uppmuntrar hen sin grupp som hen ska leda. 

Positivt: Couchen får alla i gruppen på gott humör. De trivs väldigt bra på jobbet och kommer glad tillbaka. Couchen är positivisten själv och blir omtyckt.

Negativt: Det blir sällan så mycket gjort. Couchen uppmuntrar ju bara och kräver lite tillbaka. En couch bestämmer inte över sina anställda, utan hoppas på att de av sig själva ska lyssna på hens råd och göra rätt.

2. Diktatorn

Diktatorn är en dålig ledare, eftersom hen styr sitt företag med rädsla och har svårt för att lyssna på andra. Diktatorn gillar allra mest sin egen röst och struntar i andra. En ledare som är som diktatorn får sällan konstruktiv kritik, och omgärdas mest av en massa ja-sägare, som inte vågar säga något som diktatorn kan uppfatta som negativ kritik.

Positivt: Diktatorn får mycket gjort. Alla diktatorns medarbetare arbetar hårt, mest för att de är rädda för reprimander och utskällningar av diktatorn.

Negativt: Diktatorn går alltid miste om nyheter som är viktig och som skulle kunna förbättra den egna organisationen. Alla känner någon diktator från något företag eftersom diktatorn mycket gärna vill bestämma över folk.

3. Den rädda och fega ledaren

De flesta har säkerligen träffat den fega och rädda ledaren. Det är ofta någon som har blivit tillförordnad VD, eller rektor och som egentligen inte vill arbeta som ledare. Dessa ledare känner sig osäkra på sin ledarroll och hur hen ska agera.

Positivt: Ingen är rädd för ledaren, alltså kommer de flesta väl överens med den fege ledaren. Man blir gärna kompis med hen för då får man vissa fördelar med att stå på god fot med ledaren.

Negativt: De flesta kan bli frustrerad av den fege ledaren för hen vågar heller inte säga till om någonting inte fungerar. Ledaren vågar sällan stå upp och ta nödvändiga men tuffa beslut som inte alla gillar men som skulle göra att resten av gruppen skulle kunna må bra av.

4. Den duktiga ledaren

De flesta har säkerligen någon gång i sitt liv råkat ut för den ledare som är duktig. Det är någon som både vågar fatta impopulära men nödvändiga beslut samtidigt som hen bryr sig om sin grupp. Det är varken couchen som bara kommer med positiva tillrop och som tycker att alla förslag låter bra, det är heller inte diktatorn som alla är rädda för utan någon som får de andra att arbeta bra.

Positivt: Det positiva med en duktig ledare är det blir många saker gjorda. Arbetet flyter på och medarbetarna märker att saker och ting går framåt, för att deras företagsledare är duktig.

Negativt: Den duktiga företagsledaren går ofta in i väggen. Hen blir långtidssjukskriven för att hen är så ”duktig” hela tiden. Den duktiga ledaren har svårt att delegera.

Det bästa vore ju om man kunde fylla en företagsledare med alla dessa egenskaper och skaka om. En blandning av ledare som både är respektingivande så att de som arbetar ser till att ta fram det mesta ur sig själva, samtidigt som de trivs på jobbet för att företagsledare är uppmuntrande och positiv, men som samtidigt delegerar och involverar gruppen i att det blir resultat. Det är ju faktiskt möjligt företaget ser till att utbilda sin chef.

En växande e-handel

9 mar 2018

Vi handlar allt mer av våra konsumtionsvaror på nätet. E-handel har vuxit som bransch de senaste fem åren. Och de företag som inte hänger med i den utvecklingen halkar ohjälpligt efter, eller som Bill Gates lär har sagt om internets betydelse för affärer: ”antingen har du ett företag med en framtid – på nätet, eller så har ditt företag ingen framtid”. Han har som vanligt rätt.

E-handel allt viktigare även för stora handlare

Det ser vi bland annat just nu när det kommer till klädjätten Hennes & Mauritz, som tyvärr har fått slå igen en hel del klädbutiker. En orsak bakom den senaste kräftgången har visat sig vara att andra klädaffärer har vunnit andelar på den digitala marknaden för handel av kläder. Här har klädjätten ohjälpligt halkat efter både Nelly och Zalando, som ungdomarnas klädbutik på nätet. Med det sagt växer handeln på nätet som aldrig förr. Och varför inte?

Bekvämt handla på nätet

Handlar du på nätet, behöver du inte bry dig om öppettider eller frakten av varorna. Du sitter hemma i lugn och ro och väljer dina kläder (eller vad det nu är som du handlar på nätet). Du betalar och får dina saker fraktade hem till dig. Är du missnöjd, sänder du dem tillbaka på retur. Sedan är det bara att prova. Är du nöjd behåller du det, om inte så sänder du dem tillbaka, och får pengarna tillbaka. Det har dessutom blivit allt säkrare att betala med kreditkort över internet. Den ökade säkerheten har underlättat tillväxten av digital handel.

Vi handlar datorer och skärmar på nätet

Vi ser att handeln av digitala apparater, datorer och skärmar har vuxit mycket de senaste åren. Enligt E-barometern har e-handeln vuxit med 16 procent under förra året, omskrivet i siffror landar det på 67 miljarder kronor. Det är mode, mediavaror (datorer, TV-apparater och skärmar), skönhetsprodukter och hälsoprodukter som är de mest populära varorna och som står för mesta delen av handeln.

Så gott som alla använder dator och internet

Att satsa på e-handel är med andra ord en lukrativ bransch. Så många som 93 procent (nästan alla) som är folkbokförda i Sverige, använder sig av internet och datorer och skärmar. När det kommer till företagens användning av reklam och multimedier för sin marknadsföring visar statistik att företagens investeringar har ökat med drygt 15 procent sedan året innan. Om man vill nå ut och synas i reklamsammanhang bör man alltså satsa på att utforma sin marknadsföring på storbildsskärm. Läs mer här om reklam på storbildsskärm.

Hyra buss - ett smidigare sätt att ta sig genom Stockholm

3 mar 2018

Om man som större sällskap ska åka till Stockholm så kan den logistiska delen skapa problem. Här menar vi alltså inte sällskap i formen av ett gäng kompisar som åker till huvudstaden med ett syfta att äta- och dricka gott - vår tanke gäller snarare ett företag som åker ner i syfte att förkovra sig genom att delta vid en konferens.

Om konferensen sker utanför Stockholm och man har ett hotell bokat inne i centrala delarna så kan de kommunala lösningarna - tunnelbana, bussar, tvärbana, pendeltåg - inte vara tillräckliga. Dels så tar de tid och dels så är det inte säkert att alla hinner med; något som kan påverka programmet man har satt under själva konferensen. I sådana lägen så krävs det att A) transporten är gemensam och B) att alla får plats.

Till dessa behov så kan man även addera en billig kostnad samt en tanke på ett miljövänligt alternativ - något som även uteslutet taxi som alternativ. Återstår gör då det vi ska slå ett slag för här; nämligen att hyra buss. Att hyra en buss är det smidigaste alternativet vid tillfällen som vi ovan beskrev. man får en punktlig transport - där alla får plats- och man kan även utvidga färdvägarna allteftersom.

Ni ska primärt åka från punkt av A (hotellet) till punkt B (konferensanläggningen) - men ni kanske även vill göra någon form av teambuilding som sker på plats C samt kanske äta middag på restaurang (plats D) och därefter ta er till till samma nattklubb (plats D) för vidare samkväm. Allt detta går att organisera och lägga till om väljer att hyra buss i Stockholm vid exempelvis en konferens som sker under helgen. Ni maximerar tiden och kan genom detta slippa frustrerande uppehåll som sker då ni väntar in eftersläntrare.

Tänk på detta då ni ska hyra buss

Det finns några saker som man bör se över och vara medveten om. Enklast blir om vi radar upp dessa i enskilda punkter som ser ut enligt följande:

 • Se över priserna i god tid Kontakta de bussbolag som erbjuder tjänsten, ta in offerter och jämför priserna.
 • Storlek på bussen Det är lika illa att hyra en för stor buss som det är att hyra e för liten sådan. Meddela hur många ni är samt om det kanske finns ett behov av mer utrymme (väskor, packning etc) och få en buss som är anpassad efter era behov. Att sitta fjorton man i en buss med 60 sittplatser är både dyrt och sämre för miljön.
 • Övriga tillval Ni kanske vill att dryck och lättare måltider ska ingå i servicen. Ni kanske - som vi gick igenom ovan - har ett behov av att åka runt i Stockholm och ni kanske har tider som absolut inte får missas - flyg etc - och där bussbolaget kan hjälpa er med en mer realistisk planering utifrån trafikläget.

Så handlar vi miljövänligt

28 feb 2018

Vi använder oss alltmer av internet för att hitta det vi söker. Dagens sökmotorer går varma. Dagligen gör vi miljontals sökningar på nätet. Användningen har verkligen vuxit enormt för att använda ett understatement. Svårt är det int heller. Alla som har någon sorts hum om hur man hittar det man söker efter gör det på nätet. Med den växande efterfrågar har också köpen gjorts säkrare på nätet.

Exponera inte känslig information

Fortfarande får man se upp så att inte en Visakort blir exponerat för busarna där ute. De flesta e-handlarna har säkrat kundernas köp och använder enbart säkra handelssystem. Fortfarande blir en del lurade på både köp och kontointrång. Oftast är blir de lurade på kontokortsnummer, personnummer eller användningsnamn och lösen och lurendrejarna kommer över större eller mindre belopp. Ofta sker det på vissa osäkra e-handlar som Blocket. Och oftast är det den mänskliga faktorn som har lett till stölderna. Antingen har man betalat för någon vara som inte kommer, eller så har man uppgett kontonummer som har möjliggjort för tjuvarna att länsa kontot. De flesta e-butiker på nätet är alltså säkra att handla från.

Kan man handla säkert och miljövänligt på nätet?

Svaret är tveklöst ja. Allt beror på vad det är som handlas och varifrån. Det finns många hackers som är ute efter personuppgifter för att använda dem för att stjäla. Mot sådana är det svårt att värja sig från. Ett sätt är att alltid använda säkra lösenord, inte använda samma lösenord på olika sajter och byta dem med jämna mellanrum. De flesta banker har utvecklat säkra identifieringar som gör det omöjligt för obehöriga att komma över känslig information.

Vad är då miljövänliga köp?

Svaret på det är allt som består av återvunnet material. Är man osäker bör man alltid ta reda på hur de har tillverkats. Är det ett seriöst företag informerar de om hur deras tillverkning går till. Hur stor förbrukningen av energi som har gått till tillverkning är avgörande för hur miljövänlig en produkt är. Är man osäker kan man helt enkelt vända sig till begagnat marknaden. Att återanvända saker är tveklöst det mest miljövänliga. När det kommer till kläder, har vi kommit långt, i Sverige i alla fall. Här har Myrorna flera stora klädesaffärer. Alla loppmarknader har samma affärsidé och antikhandlar.

Köpa begagnat det mest miljövänliga

Lite ovanligt är dock att köpa begagnade kontorsmöbler, som höj- och sänkbara skrivbord, ergonomiska skrivbordsstolar, konnferensstolar och bord. I Stockholm finns en firma som renoverar och restaurerar caféstolar och bord, kontorsmöbler för förvaring, lampor och hela receptionsinredningar. Vill man läsa mer om dem, kan du göra det på: kontorsmöblerstockholm.se.

Så hittar du rätt på Google

19 feb 2018

Det är extremt vanligt att Google används för att hitta information och företag. Men det är däremot inte alla som vet hur sökresultatet är uppbyggt och var man ska titta för att verkligen hitta vad man söker efter. Vi tar ett exempel där en sökning skett på ”golvslipning Lidingö”.

Det är Google maps

Först upp visas Google Maps. Det är en karta där företag, organisationer och föreningar kan visas. Vid sökning på en privatperson kommer däremot inte adressen att presenteras. Vid vanliga sökningar så som ”Frisör Stockholm” så visas Google Maps. Är det färre sökningar visas inte denna sökfunktion. Med sökningen efter golvslipare i Lidingö visas den alltså inte. Detta utifrån att det är mycket smal sökning både ortsmässigt och branschmässigt. 

Det är Adwords

Sedan finns Adwords. Det är reklamannonser som är kopplade till sökningen som sker. Företag som har tjänster inom golvvård och golvslipning kan därmed välja att deras annons ska synas när en sökning just sker på ”golvvård Lidingö”, ”golvslipning Lidingö” eller ”köpa golv Lidingö”. Självklart går det att själv bestämma vilka ordkombinationer som ska generera att annonsen ska synas. 

Alla Adwordsannonser är markerade med ”Annons” vilket alltså betyder att det är köpt placering. Däremot är det förhållandevis många i Sverige som inte vet skillnaden på annonser och det organiska resultatet som sedan presenteras. En golvslipare kan köpa sig plats högt upp på annonserna, men det organiska resultatet går inte att köpa. I alla fall inte av Google. 

De organiska träffarna

Till sist kommer så det organiska resultatet som är 8-10 resultat som visas. Enligt Google är detta de mest relevanta sökträffarna utifrån vilken sökning som skett. I detta fall har sökning skett på ”Golvslipning Lidingö” och det är uppenbart att personen vill komma i kontakt med företag som ligger i Lidingö som erbjuder denna tjänst. Sökresultaten speglar även detta.   

Under detta resultat visas ofta relaterade sökningar. Det är sökfraser som Google anser att är relevanta utifrån den sökning som skett och som därmed även kan hjälpa dig att hitta rätt. Ibland vet man inte exakt vilka ord och fraser som ska användas för sökningen ska bli exakt rätt och i dessa fall kan man mycket väl använda sig av dessa relaterade sökningar. 

Vilken väg är bäst?

Att Googla kan vara en bra väg för att hitta information om företag. Men som visas ovan är det stor skillnad på vilka företag man når beroende på vilken information som används på Google. Generellt gäller att Google inte är någon kvalitetssäkring. Företag som annonserar behöver varken ha kompetens eller erfarenhet – även om de flesta har det. Att vara med Google Maps betyder att företaget aktivt valt att aktivera den gratistjänsten och relaterade sökningar längst ner går inte att påverka. 

Man får helt enkelt genomföra sökningen efter golvslipare i två steg. Det första är att Googla efter golvslipare i Lidingö. Därefter skrivs namnet på ett flertal företag ner. Detta både från annonsnätverket och det organiska resultatet. Steg två är att googla på dessa företag för att se om det finns klagomål eller andra åsikter om dem på bloggar, recensionssidor m.m. Google är inte kvalitetssäkring – den säkringen får man göra själv. 

Vad kännetecknar ett bra bokningssystem för hotell?

14 feb 2018

Med modern teknik har det blivit allt enklare och billigare att programmera mjukvara som är fullt kapabel till att fungera som ett bokningssystem för ett större hotell. Det här har lett till att det finns en rad olika aktörer på marknaden. Vilken som är den bästa är i allra högsta grad subjektivt, men här har vi tagit upp ett antal funktioner och andra egenskaper hos ett bokningssystem som kan vara önskvärda hos hotellägaren.

Funktioner

 • Bokningsmotor för hemsida och Facebook. Allt fler hotell använder sig av Facebook för att ta emot bokningar. Det är ofta här som användaren befinner sig och letar information om hotellet. Således är det en bra plats att också kunna ta emot bokningar på. Den hotellägare som är aktiv på Facebook kan alltså behöva en dylik funktion för att bli helt nöjd. Det bör även vara enkelt att sätta upp en bokningsmotor på hotellets egen hemsida.
 • Mallar för kommunikation med gäster. Den som driver ett hotell har säkerligen redan mycket att stå i. Ett sätt att spara tid är att välja ett bokningssystem som har färdiga mallar för sms och e-post. Du kan då betydligt snabbare notera kunden om något.
 • Historik och statistik. Det här är en grundläggande funktion för vilket bokningssystem som helst. Att föra statistik med papper och penna, bredvid bokningsprogrammet (eller på ett annat program i datorn) är helt enkelt slöseri med tid.
 • Hjälpsam support. Ibland kan problem uppstå som du inte har kunskap nog för att lösa själv. Vid sådana lägen är det bra att ha en support att vända sig till. Här kan det vara värt att jämföra supporttider mellan olika system. Att supporten är tillgänglig åtminstone största delen av veckan, alla tider om dygnet, är en viktig faktor för många i valet av program.

Priser

Något annat som skiljer olika bokningssystem åt är givetvis priserna. Att marknaden idag har fått många utmanare kan ha lett till att priserna pressats något. Många aktörer erbjuder olika planer, där du kan betala lite mindre för att få tillgång till grundläggande funktioner, och lite mer för att få hela paketet.

De flesta har mycket informativa sidor. Se över vilka funktioner du behöver och hur mycket du behöver betala. Kanske klarar du dig utan funktioner som att kunna ha flera användarkonton och att kunna kategorisera rumstyper? Om du inte behöver särskilt många funktioner kan du komma väldigt billigt undan.

Har du sett Erica?

31 jan 2018

Har du följt med datorutvecklingen i Japan? Där har professor Ishiguro uppfunnit flera datorer som liknar människor, framför allt en dator som på pricken är lik honom själv. Den har han programmerat just för att han ska kunna sända istället för honom själv och hålla föredrag var som helst i världen. På så sätt slipper han förflytta sig över halva jordklotet och kan föreläsa på flera håll samtidigt.

Märkligt? Utvecklingen i den digitala världen går oerhört snabbt just nu. De människoliknande robotarna är inte mer annorlunda än våra egna datorer. De är ju programmerade med ett minne, möjlighet att lagra information, att kunna uppdatera sig och förnya sin egen programvara (det som avgör vad datorn ska kunna göra). De människoliknande robotarna har en avancerad programvara. De är till exempel programmerade för att kunna visa en slags ”empati”, möjlighet att förstå människor.

Särskilt en av robotarna som han har uppfunnit har möjlighet att visa en slags empati för människor. Roboten som fått namnet Erica har möjligheten att "tänka" som en människa, med en avancerad programvara, kan "hon" samtala om annat än praktiska saker; om döden, om integritet och "känslor". Sveriges televisions korrespondent har "intervjuat" Erica, som i sin tur frågade korrespondenten om människors rädsla för döden och vad som är "känslor" och "tankar".

Vad gör robotorna med oss?

Vart för detta oss? Genom att uppfinna datorer som gör det möjligt att kunna ”se” och ”höra” vad som händer på andra ställen på jorden, i vilket land som helst har vi nämligen fått möjligheten att ”träffa” varandra, trots att vi inte finns där. Telefonkonferenser i all ära, vi har kunnat samtala med varandra, i grupp, men med dagens innovationer på området dator + skärm + internet + kamera och ljudupptagningar har vi numera möjligheten att dela med oss av mer komplext material än tidigare. Dessutom kan vi spara allt i ”molnet”. 

Utnyttja molntjänster säkrare än förut

Tidigare fanns det säkerhetsbrister i molntjänster, men de har sedan länge reparerats för att möjliggöra förvaring av företagshemligheter på säkrare sätt än tidigare.  Med globaliseringen av företag har vi fått större behov av att kunna samtala och koordinera verksamheter för ett framgångsrikt ledarskap.

Något som många internationella bolag har kämpat med i många år. Att starta ett nytt bolag i ett annat land är inte alltid lätt. Avstånden har gjort att vi inte har kunnat förflytta oss i den mån vi egentligen har haft behov av. Med dagens teknik är den saken löst. Nu kan du koppla upp dig och med hjälp av en uppkopplad skärm, kamera och mikrofoner och dela viktig information oberoende var ni befinner er.

Med datorernas hjälp har vi möjligheten att minska resorna. Visserligen är det bra att människor möts och lär känna nya platser, kulturer och företag, men vårt myckna resande har tärt på vår planet. För att bli miljövänligare bör vi resa mindre, och när vi gör det använda oss av så miljövänliga färdmedel som det bara är möjligt.

Vad gäller gällande förmånscykel?

17 jan 2018

Det har länge varit vanligt att företag erbjuder sina anställda en förmånsbil som en löneförmån. Men alla har inte behov av bilen och i tider då ett större miljötänk växer fram blir förmånscykeln betydligt vanligare. Kortfattat så innebär det att företaget ger en cykel till sin anställd som både förväntas användas i tjänsten och på privat tid. Cykeln kan vara köpt/hyrd eller leasad av företaget. I likhet när en anställd får en förmånsprodukt så ska ett förmånsvärde räknas ut. Det är denna summa som läggs på bruttolönen och därmed beskattas som löneförmån. Summan beräknas genom att man tar cykelns inköpspris, dess kapitalkostnad och kostnad för förväntad service. Därmed skapas alltså ett olika stort förmånsvärde på förmånscykeln beroende på vilken modell som väljs.

Vanligt med olika val

När ett företag erbjuder förmånscykel så är det vanligt att de har olika alternativ för sina anställda. Därmed kan man välja en cykel som passar de behov man har och kan undvika onödigt högt förmånsvärde. I vissa fall planeras upplägget på ett sätt så att hela kostnaden för cykeln ska läggas på den anställde. Detta gör ändå att personen betalar mindre för cykeln än om man köpt den privat.

Kostnaden

Om en anställd väljer att ha förmånscykel eller inte beror främst på det ekonomiska upplägget. De som redan har en bra cykel ser det knappast som ekonomiskt försvarbart att köpa ännu en till även om det sker till ett riktigt bra pris. Men besparing blir ofta mycket stor. Ett exempel: En förmånscykel väljs som i handeln kostar ca 8 000 kr. Om en arbetsgivare låter dig betala denna via förmånsvärde kostar detta ca 140 kr netto per månad. Det blir alltså denna summa som du får mindre på kontot varje månad. Över den tid som cykeln betalas kommer du betalat ca 40% mindre än om cykeln köpts privat. Flera företag som säljer tjänstecyklar visar uträkningar som är ungefär lika. Besparingen varierar något mellan 35-45% men är kring denna nivå. Med tanke på att man får en helt ny cykel för 30-40% rabatt (och med delbetalning) är det många som uppskattar detta upplägg.

Långsiktig fördel för företagarna

Många anställda uppskattar att få en tjänstecykel då det är ekonomiskt och enkelt sätt att finansiera sin nya cykel. Men både för de anställda och företaget handlar det mer än om bara ekonomiska fördelar. Med en bra cykel ökar viljan att cykla till och från jobbet (och även kortare sträckor i tjänsten) vilket skapar rörelse och i längden ett bättre mående. Många av dagens sjukskrivningar handlar nämligen just om att personalen sitter stilla för mycket och inte motionerar i tillräckligt stor grad. Ännu en långsiktig fördel är miljöaspekten då förmånscykeln både ger företag goodwill gällande miljöfrågan och skapar betydligt mindre utsläpp än bilen.

Skaffa bokföring online

8 jan 2018

Som alla vet måste man ha ordning på finanserna när man driver eget företag. Det gäller att hålla en noggrann bokföring. Håller man en sådan ser man lätt vilka kostnader företaget har, och var den mest inkomsten kommer från. En bokföring med olika insättnings- och uttagskonton hjälper nämligen varje företagare att göra riktiga ekonomiska analyser. En riktig bokföring är något som är lagstadgat för att Skatteverket ska kunna beräkna rätta skatter för företagen.

Skaffa bokföring online

De flesta bokföringsprogram finns numera digitalt. Ingen använder pappersbok och penna längre. Numera kan man även skaffa bokföring på nätet och som sparas i en server på annat ställe, i molnet, vilket gör att företagarna kan få tag i sin bokföring oberoende var de råkar befinna sig. En sådan bokföring innebär att platsen inte längre är av betydelse för att kunna jobba med den. De flesta tjänster kan göras online, vilket innebär att den egna närvaron inte är behövlig på samma sätt som förut. Det ger större frihet för både anställda och för arbetsgivarna.

Spara din bokföring i molnet

Fördelarna med bokföring online är att kommunikationen kan underlättas av att man har den programvara sparad som en molntjänst. Då kan du sända dina rapporter både till relevanta myndigheter och mellan varandra och kunna ändra i den, om så behövs. De flesta företagare har stort behov av lättåtkomlig kommunikation med både skatteverket, bolagsverket och andra myndigheter. Om inte annat är i alla fall skatteverket måna om en regelbunden kommunikation med landets företagare.

Köp in tjänster med bokföring

Om du inte vill ägna dig åt bokföring överhuvudtaget kan du även köpa in de tjänsterna helt och hållet. Då ber du ett företag att sköta den dagliga bokföringen, som också kan sköta om revisionen, bokslut och skatte- och momsinbetalningarna. De kan även sköta om kommunikationen med myndigheter, sådant som lätt kan vara en riktig tidstjuv. De kan även hjälpa till med att starta och avveckla aktiebolag. Att äga ett aktiebolag innebär stora fördelar. Dels blir aktiebolaget en egen juridisk person, du kan plocka ut lön till dig själv och skattar då bara som en anställd. För att starta ett aktiebolag innebär det att du bör ha minst 50.000 på företagets konto, som en säkerhet ifall uppdragen sinar.

Du kan även slippa revision

Tjänar du under 3 miljoner före skatt och har en balansomslutning på högst 1 och en halv miljon kronor, med som högst tre anställda, kan du slippa göra en revision av företaget med hjälp av nya lagar som omfattar små företagare. Är du intresserad av att läsa mer, kan du göra det på: www.redovisningsbyråmalmö.biz.

Städningen är viktig

13 dec 2017

God, regelbunden städning är något som krävs av flera olika skäl och oavsett om det handlar om hemmet, arbetsplatsen, offentliga lokaler eller om exempelvis idrottshallar. Dels så kan man genom regelbunden städning förhindra att bakterier sprids och dels så kan även vissa allergier - och till och med astma - komma att undvikas om man städar regelbundet. 

Dels så är städning även en fråga för trivseln. Vi trivs helt enkelt bättre i rena miljöer och det finns många företag som definitivt skulle tjäna på att ta städfrågan på ett lite större allvar - det finns många tecken som tyder på att arbetsmoralen hos de anställda höjs om jobbet i fråga sker i en renare miljö. Därtill ska vi alltså även addera det vi nämnde ovan - att städning kan förhindra sjukdomar och därmed också kostsamma sjukdagar. 

Investera i städmaskiner 

Men - städning är en sak som tar tid. Även om man anlitat ett städföretag så kommer detta att använda sig av, så att säga, manuell kraft. Har du stora lokaler i din verksamhet så kommer städningen att ta lång tid och den kan därmed inte ske på det tillfredsställande sätt man som företagare kan önska. Trots städning - regelbunden sådan - så upplevs ändå lokalerna som smutsiga, något som riskerar att rinna över på det viktiga intryck man vill ge sina kunder, leverantörer och investerare. 

“ Viktigt är att undersöka vilka städmaskiner som finns. Den städmaskin man köper ska klara de behov man har och ge ett effektivt jobb “ 

En lösning på detta problem är att på egen hand bära en kostnad och göra en investering i städmaskiner. Städmaskiner är ofta det avgörande steget för att komma till bukt med städning i större lokaler - eller i större hem också, för den delen. 

Det finns mängder av olika städmaskiner där samtliga fyller sina syften; dels så finns större dammsugare, dels så finns kombinationsmaskiner som både dammsuger och skurar på samma gång och dels så finns dessa - och fler - i större modeller som man sitter på och kör som en mindre bil. man väljer städmaskiner utifrån sina behov och hur de lokaler som ska städas ser ut. 

Konsultation, instruktioner och service

En viktig del i valet är att låta företaget som säljer städmaskiner se över vilken typ av verksamhet man har, hur lokalerna ser ut samt hur ofta städning normalt brukar ske - utifrån dessa fakta kan man sedan ta fram lämpliga städmaskiner och presentera dessa. 

Här finns naturligtvis ett värde i att även kontakta den städfirma man har anlitad så att de får instruktioner om hur maskinen fungerar; detta så att jobbet går snabbare och för att maskinerna i fråga inte ska gå sönder. 

Något som leder oss in till ett tredje viktigt område gällande städmaskiner - servicen. Går din maskin sönder så bör du kunna få snabb service utförd. Det är något som du verkligen ska se över då du gör din investering. Välj en återförsäljare som erbjuder service och som - vid behov - kan ersätta dina städmaskiner med nya om det skulle krävas. Välj en leverantör för både städmaskiner och service här.

Vad kännetecknar ett bra projektverktyg?

6 dec 2017

Har du många projekt? Eller har du bara ett – men vill göra det så bra som det bara går? Ett bra projektverktyg kan hjälpa dig på vägen. Vad som egentligen kännetecknar ett bra projektverktyg är givetvis subjektivt, eftersom alla har olika behov. Dock finns det ett par grundläggande saker som de flesta kan skriva under på bör finnas i ett bra projektverktyg. Här ger vi några exempel:

Funktioner och layout

 • Överskådlighet. Har man många projekt kan överskådligheten vara mycket viktigt. Det gör att man enkelt kan orientera sig bland pågående projekt för att se vad som behöver göras och för att ev. ändra i sin planering. En del program lägger mer fokus på det här än andra.
 • Tydlig och stilren layout. För många är det viktigt att programmet man arbetar i är snyggt och stilrent. Ett program som är rörigt gör inte bara projekthanteringen långsammare, utan kan också vara frustrerande och på så vis försämra produktiviteten.
 • Har en app. Många tar med sig jobbet utanför kontoret, och det kan således vara önskvärt att projektverktyget också finns som en app till både iOS och till Android. Även appen bör givetvis vara intuitiv och enkel att använda.
 • Kunna göra projektmallar. Att inte kunna göra projektmallar innebär en hel del extrajobb och tidsåtgång om man har många projekt igång.
 • Att kunna bjuda in andra enkelt. Att projektverktyget är enkelt och att man kan bjuda in andra, och se varandras arbeten, är viktigt för många. I de flesta fall är ju man faktiskt fler än en. Därutöver anser många att det är ett plus om det finns en chattfunktion i programvaran, kanske till och med för varje uppgift. På så vis underlättar man för kommunikationen så långt det är möjligt.
 • Kunna sätta deadlines på alla uppgifter. Vissa projektverktyg erbjuder enbart möjligheten att sätta deadlines på vissa uppgifter som klassas som särskilt viktiga. För många är det önskvärt att deadlines även kan sättas på mindre uppgifter.

Priset

För ett bra projektverktyg får man ofta vara beredd att lägga ner lite pengar. Ofta har man en löpande månadskostnad för att få ta del av verktygets alla funktioner. Dock finns det en uppsjö av dylika program – även sådana som är gratis. Väljer man ett som är gratis bör man kanske inte räkna med att man får med alla funktioner som man önskar. Dock beror det helt på vad man har för behov. Om man har en liten budget kan det vara värt att leta upp de kostnadsfria projektverktyg som finns och testa dem.

Jobba med att lägga asfalt

27 nov 2017

Det är sällan man bara jobbar som asfaltsläggare. Ofta arbetar man som anläggningsarbetare och lägger då flera saker och material än just asfalt. Stark byggkonjunktur har lett till att anläggningsarbetare är starkt eftertraktade på arbetsmarknaden, framför allt i större städer som Stockholm och Göteborg (mer om detta längre ned i texten).

Utbildning

För att jobba med att lägga asfalt är en bra väg att gå bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, då med inriktning mark och anläggning. När man har gått klart gymnasiet söker man lärlingsanställning hos ett företag. Efter att ha gjort sin lärlingstid (ungefär två och ett halvt år) får man ett yrkesbevis, förutsatt att grundutbildningen är komplett. Byggprogrammet finns nästan över hela landet, och du behöver inte resa till universitetsstäder som Lund, Uppsala eller Stockholm för att gå utbildningen. Ofta har man en kort restid till ett gymnasium som har utbildningen.

Förmågor som är bra att ha

För att frodas inom yrket som anläggningsarbetare finns det flertalet förmågor som är bra att ha. Om man inte har dem, kan man arbeta aktivt med att utveckla dem för att få en så bra karriär som möjligt. Till exempel är följande egenskaper bra att besitta:

 • God fysik. Arbetet som anläggningsarbetare och att lägga asfalt kan ofta vara ganska tungt. Att ha en god fysik gör att man enklare kan utföra arbetet och att man inte är lika slutkörd efter arbetsdagens slut. Vidare är det viktigt att vara i god fysisk hälsa och vigör överlag.
 • Kunna samarbeta. Som anläggningsarbetare arbetar man ofta i lag. Att till exempel lägga asfalt är inget man normalt gör helt på egen hand. I och med att man spenderar stora delar av arbetsdagen med att arbeta med andra är en god samarbetsförmåga önskvärt.
 • Kunna lösa problem. Ibland stöter man som anläggningsarbetare på olika problem som ibland är väldigt oförutsägbara. Att ha en god problemlösningsförmåga gör att arbetet flyter på bättre.

Arbetsmarknad

Anläggningsarbetare som yrkesgrupp är ganska stor, med ungefär 17 000 anställda i landet idag. Trots den relativt höga siffran är tillgången på kompetent personal lägre än efterfrågan i hela landet. Särskilt i byggstarka städer som Stockholm har man som utbildad anläggningsarbetare mycket goda möjligheter att få jobb. Med den gynnsamma arbetsmarknaden kan man dock i hög grad välja var i landet man vill bo – oavsett om det är i Stockholm, Göteborg eller på Gotland. Tänk på att yrkesprognosen gäller den närmsta framtiden – hur det ser ut om till exempel tio år är svårt att sia om i dagsläget.

Att starta sitt eget fastighetsbolag

24 nov 2017

Det finns många som drömmer om att starta ett eget fastighetsbolag, att investera i fina lägenheter som varje månad drar in ansenliga summor pengar till bolaget. Vissa brukar tala om att det blir passiva inkomster, men det är viktigt att känna till att det krävs extremt mycket jobb till en början. Senare, när bolaget går riktigt bra, finns chans till att minska arbetsbördan rejält, samtidigt som hyrorna fortsätter att dra in pengar.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel är en sådan sak som tar både tid och pengar. Har man inte god kunskap om detta är det troligen bäst att leja ut arbetet till en firma. Annars finns möjligheter att själv lära upp sig – om man inte redan har kunskapen – för att sköta en del av fastighetsskötseln själv.

Är det en mindre fastighet i centrala Stockholm krävs säkerligen inte lika mycket arbete som om fastigheten skulle ligga i en av Stockholms yttre förorter, med stora grönområden runt. Givetvis krävs fortfarande gedigna och regelbundna insatser, oavsett om fastigheten ligger i centrala Stockholm eller i ett lantligare område.

Oavsett om man göra själva arbetet i fastighetsskötseln själv eller inte, är det fortfarande bra att ha en allmän kunskap på området. Detta för att för att kunna fördela arbetet på ett bra sätt. Det är många olika typen av arbeten och insatser som krävs för att få ihop allting. Om du är osäker på din kunskap gällande fastighetsskötseln är det dock inget som behöver skrämma bort dig. Det finns alltid experter som kan hjälpa dig, och du kan avsätta en del av din budget just för att få hjälp med detta.

Vart börjar man egentligen?

Efter att ha sett över ditt kapital kan du börja med att hitta en fastighet som passar dig, dina mål och din budget. Det här är inte alltid det lättaste, och om du känner dig osäker kan det vara bra att få med dig någon som har ett gott öga för hus. Betraktar man en fastighet som ett företag kan man säga att det finns utgifter, intäkter samt underhåll.

 • Fastighetsskötsel, värme, vatten och så vidare. En fastighet kommer med många utgifter, och de kan se lite olika ut beroende på vilken fastighet det handlar om. Givetvis ska pengarna som kommer in från hyran räcka till att betala alla dessa utgifter – och mer därtill. Att försöka räkna på alla kostnader kan vara svårt, och ofta får man helt enkelt göra uppskattningar. Tänk också på skatt och andra avgifter (läs mer om detta nedan).
 • Intäkterna kommer i princip uteslutande från dina hyresgäster. I en större fastighet har du potential att få en ansenlig summa till bolaget varje månad.

Skatter och avgifter. Det finns en rad avgifter som du kommer att bli varse. Till exempel fastighetsskatt, lagfart och annat som inte direkt ger något direkt värde till fastigheten, men som ändå skall betalas och planeras för i budgeten. Tänk på att vissa regler kan skilja sig åt mellan olika kommuner. Bara en sådan sak som skatten på din inkomst varierar mellan olika platser i landet. Till exempel betalar du mindre kommunalskatt i Solna kommun än vad du gör i Stockholm.

← Äldre inlägg